Latest Comments
Sunday, July 3, 2016

Maam Doll: Cô Đôn #2

CÔ ĐÔN

*UNE FICTION DE SÁM DÓNG*

Thưa các Quan,

Quan Katimacu nhânviên cùng hãng Chuối ba mùa.

Katimacu cothe 42-43 hoặc 45-47 tuoi, thạcsĩ côngnghệ, tínhtình điềmđạm chauchuốt lươngthiện. Anh ít bànbạc ít mơmàng ít bônglơn. Ăn hay làm, anh thảy khiêmtốn chậmrãi và nhườngnhịn.

Katimacu thân Chuối quá. Anh xem Chuối như em giađình. Anh không con, và không còn cha-mẹ. Vợ anh tên Cô Đôn, không laođộng, mà nộitrợ tại nhà. Chuối chưa gặp chị, vì Katimacu chưa từng mời Chuối thăm anh ý. Người Nhật không thuộc dòng sống mở.

Chuối thậmchí chưa tỏ mặt Cô Đôn. Katimacu thường khoe vợ như một phụnữ longlanh nồngnàn, anh lại không khoe ảnh chị. Nhânviên hãng Chuối nói họ cũng không biết gì về chị. Chuối đoán, Katimacu khá ghentuông, hoặc vợ anh hoànhảo.

Friday, July 1, 2016

Maam Doll: Cô Đôn #1

Hình minhhọa sángtác bởi anh Bương {an hoàng trung tướng} với phôn khôn 2008 trịgiá 100 ôngtơn. Kích vào hình đặng nghe phai cỡ nhớn.

*continua*Thursday, June 30, 2016

Fallow season: Mùa hoangvu #2

Mùa hoangvu*continua*

Sân là sân chung, anh Bương không có tráchnhiệm quét. Quét là quét vờ. Anh Bương lê quả chội thanhhao, khua vẹovọ, ngang và dọc, nhưng không nghe xong bướm chị hàngxóm (*3).

Gianghồ luận rằng, các nhândân hâmđơ thường phôbày sinhdục, bướm vú cu dái, sơsảy hoặc cốtình, đặng các nhândân khônranh xauho {ashamed}. Anh Bương chả xauho cặc gì (*4). Nhìn lồn, dù lồn hâmđơ, hầunhư là một taonhã.

Tuesday, June 28, 2016

Fallow season: Mùa hoangvu #1

Mùa hoangvuKhông-ai trong chúng anh Bương {an hoàng trung tướng} biết chị Longsnow baonhiêu là tuội.

Khi anh Bương theo pama tới xóm này cưngụ, chị Longsnow đã lớn mênhmông rồi. Chị thay máu-tháng, giũ những miếng vải sờn bịt bướm vuông 30x30, treo chúng lên cây sào-phơi của riêng chị, nghiêmtrang sạchsẽ thẹnthùng, và buông câu ca lạlùng:

mùa hoangvu xe tang langthang, ngày bângquơ mưa trưa tan

Sunday, June 19, 2016

Dad's Day Memorial

Dad's Day Memorial** I could never stop crying over this sudden writing **

(1)

Đôikhi, lúc đủ già, chúng cô thường rịmọ suytượng đường đời, và nhận ra nhiều vấnđề khắcnghiệt.

Sometimes, when getting old enough, you do often look for musing on life, and do find out there's many terrible probs.

Khi ý, Cha chúng cô cănbản đã xavời, thậmchí từ nhiều nhiều mùa trước.

That moment your Dad had basically passed away already, even since several years ago.

(2)