Latest Comments
Monday, May 21, 2018

BỰA QUÁN THẬP NIÊN BÁ0 CÁO

THẬP NIÊN BÁ0 CÁONay vừa tròn chục niên Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} khaitrương Quán Bựa 2008-2018.

Bựa data 2017-2018

Mùa Bựa 2017-2018 nom như sau.

Bài mới: 63. Aka trungbình 6 ngày/bài. Hơn mùa ngoái 25%.

View mới: 650,000. Giảm 50%, dcm the worst ever.

Blogspot ngưng dếm cồng sau mức 100,000 nên không có data chínhxác zìa cồng Bựa.

Bựa côngtác 2017-2018

Côngtác Bựa Quán mùa qua vưỡn trầmngâm, zĩnhiên zo tungtác của Facebook. Hiệutrưởng Zì hứa sẽ tăngcường hoạtdộng hànlâm, dịnhhướng trọngtâm vào kinhtài, giáozục, sứckhỏe cơdịa.

Côngtrình nhớn của mùa qua là ngônngữ conlang Asinerum. Batoong có nhẽ không quantâm anh này, nhưng Hiệutrưởng Zì cũng không quantâm chúng cô nghĩ gì. Không nghe Hiệutrưởng, chúng cô chỉ bốc cứt.

Chào thập niên Bựa Quán.(May 21st, 2018)
Tuesday, March 20, 2018

GIUNS PROPERTY TAX: THUẾ TÀISẢN CHO GIÙN #2

GIUNS PROPERTY TAXPhần No1 nom dây: http://an-hoang-trung-tuong-2014.blogspot.com/2018/03/giuns-property-tax-thue-taisan-cho-giun.html

THUẾ TRỰCTHU VÀ THUẾ GIÁNTHU

Nếu phân theo cách thu, thì thuế của lãnhchúa có 2 tạng: trựcthu {direct-tax} và giánthu {indirect-tax}.Thursday, March 15, 2018

GIUNS PROPERTY TAX: THUẾ TÀISẢN CHO GIÙN #1

THUẾ TÀISẢNLãnhchúa Giùn vửa xùy nhânzân zằng, chúng sẽ dánh thuế tàisản aka property-tax.Saturday, March 10, 2018

TRUYỆN THẦNTIÊN KỲ 1: CÔNGCHÚA KÉN CHỒNG

TRUYỆN THẦNTIÊN KỲ 1: CÔNGCHÚA KÉN CHỒNGMùa-xửa-mùa-xưa, once upon a time.

Vươngquốc nọ có anh Vua uyzanh taonhã. Anh Vua có chị Côngchúa aka congái xinhdẹp tàihoa. Za nàng tươi như.. Môi nàng mọng như.. Dcm nhânzân thích tả Côngchúa như nào thì tả. Dàng déo nào thì chị ý cũng xinh hơn chúng mày doán.

Và dcm, như tụcquán truyện thầntiên, thìgian thoănthoắt thoydưa, as time was passing by, Côngchúa ta dến niêndại kén chồng.

Cơman anhem trángniên nhao zìa kinhkì thamgia kén. Zĩnhiên gòy. Côngchúa, thì déo cần dong ai cả. Chị không phải phóng-tút facebook, úp-phim youtube, giảm-mỡ, wax-lông, và bơm-phồng-hai-vú.

Vua chấm 2 anh. Anh No1 là Chúa, của 1 xứ lânbang. Anh No2 là Côngtử-con, của dươngkim thủtướng.

Chúa-lânbang, over-40, cơdịa lựclưỡng, zâuzia vòngvèo. Cưỡi-ngựa văng-gươm như jông như bão, zàn trận, bày binh, luận tìnhhình nga-mỹ.

Côngtử-con, under-16, zángvóc thưsinh, tóc-bồng hàn-xẻng. Biên-thơ kéo-nhị như gió như sương, vung bản cửuchương, giảng phươngtrình dathức.

Và như tụcquán truyện thầntiên, 2 anh ý sẽ thi-tài.

Khaimào, 2 anh thi bắn-cung.

Chúa-lânbang bắn 8/10 dĩnhdạc trúng mẹ hồngtâm. Côngtử-con bắn 10/10 zunzun tượt sạch.

Xong, 2 anh thi múa-sạp.

Côngtử-con múa zịuzàng như bánh-phở. Chúa-lânbang múa lóngngóng ngã sập mẹ giữa sàn.

Côngchúa chán quá dy. Chị mong 1 chồng songtoàn như lâm-sung, thủy-hử, robin-hood, lục-vân-tiên.

Dang-dêm, Côngchúa tảu mẹ khỏi kinhkì, tính tìm chồng vừa-ý. Hehe sometimes, chúng mình hơi ngông nhẻ, có phỏng nhânzân. Nhưng thý mý là truyện thầntiên.

Bơvơ ngoài dôthành, Côngchúa khóc như zưngzức. Chị dâu tỏ zằng, thoát nhà của Vua thì cắn cứt. Dcm nhõn concháu zânden {black-ass-people} mý hehe thoát-pama tự mình săn hạnhphúc.

Gòy 1 nôngphu xuấthiện bất-thìnhlình. Nôngphu vửa ngoanngoãn vửa datình hehe diêu vãi-tom-lồn. Em bắn-cung 100-phát-100-trúng, múa-sạp 10-cú-vẹn-10. Lại thạo nấu-bún, rang-sườn, quạt-chả.

Nôngphu dưa Côngchúa zìa chòi mình, và bảo, này em, dây 1 túp-lều-tranh, 2 trái-tim-vàng. Chúng mình sẽ sanh những nôngphu mini kháukhỉnh và lạcquan, những guru chăn-zê, những master câu-cá.

Chết-cười con nôngphu haha. Lát-sau, Vua dón Côngchúa, back kinhkì. Và 1 dám-cưới hoànggia khủnglù xảy-ra. Côngchúa cưới Chúa-lânbang, và sanh những côngchúa bé. Dcm quân câu-cá chăn-zê.
Monday, March 5, 2018

WHY RIPPLE: VÌSAO RIPPLE

WHY RIPPLE?BONGBÓNG RIPPLE

RIPPLE aka XRP là ông Coi aka xèng-mạng dang nóng sừngsực như lò viba toshiba, có giátrị vốnhóa marketcap vửa dạt 120 tỷ ông Tơn, nhõn kém ông Bích Coi aka BTC thầnthoại.

RIPPLE có quá dôngdảo dạibàng côngnghệ tưbản âubương support, và nó thựcsự mạnhmẽ.

Nhưng Hiệutrưởng Zì camdoan nó dang là một bongbóng tiềmnăng.