Latest Comments
Friday, November 10, 2017

WHY DO GIUNS CHEW WITH MOUTH OPEN: VÌSAO GIỐNG GIÙN NHAI HÁ MÙM

Vìsao giống Giùn nhai há mùmGiùn từ xaxưa, truyền-lại tậpquán trángkiện kinhhoàng là, nhai [cơm/thịt/anything], thì há mùm {open-mouth}, còn xỉa-răng {teeth-picking}, thì che mùm {hide-mouth}.

Zìa thú-tính xỉa-răng-che-mùm, Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} giảng lúc khác. Ngày này, Zì giảng zìa manzi-tính nhai-há-mùm.

Dcm zững khi nom các Giùn, nhất-là dám dànbà gáimú môi hường như chonchót, nhai há mùm, phôbày lủngcủng những cơm, và thịt, và rau, và everything chúng nàng dang cắn, ychang miếng phân bò, Zì cáy dcm, chỉ mong Bụt hiện-ra và biến everything trong mùm chúng nàng thành phân bò thựcthụ.

Không ít bận, Zì dã phải bỏ luôn bữa-cắn, sau cú vôtình nom mùm-cơm gáimú.

Vìsao giống Giùn nhai há mùm? Vì 4 nguyênzo below.Sunday, November 5, 2017

IS BITCOIN EXPENSIVE: BÍCH-COI, DẮT HAY SAO

Bích-coi, dắt hay saoGiá Bích-coi {bitcoin}, aka BTC, xèng-mạng thôngzụng và trứzanh nhất, những ngày này dang tròmtrèm 10,000 tơn 1 ông.

Nhânzân trầngian thanvan, dắt quá, bongbóng thoy.

Cothe dó là bongbóng. Who knows. Nhưng giá ý là dắt, hay không?Monday, October 30, 2017

D/Z, GI, R, TR, CH

D/Z, GI, R, TR, CH

Dcm zững ngày này, nhânzân Giùn hănghái phạng anh Giáosư trìnhbày cảitáng chữ Giùn lắm, khiến Zì không ham thamgia. Mặc mẹ Giùn chúng mình. Zì là Bương Hiệutrưởng, kia mà.

Nay, sựtình dã nhẹnhàng chút, thỳ Zì mý hehe phán-giảng.Wednesday, October 25, 2017

FILM FOREVER: PHIM HÌNH CÒN MÃI

Phim-hình còn-mãi

Source: Janette Asche, Flickr. Image size 1,024×683

Zì Anh Bwcng trưngbày các sángtác zo máy Voigtlander Vito II, của dồngnghiệp âubương, ghichép zững khungcảnh Bương dẹp như mơmàng mộngmị thủa hơn-nửa-trăm mùa trước.

1. Frankland Range, Australia, 1953

Anh doán hình này chọt tại Mt Anne. Papa anh cùng 2 con bạn nó, quãng tháng Dec 1953, zạo làng Lake Pedder. Chúng cũng trèo qua zặng Mt Eliza, sang tận Frankland Range.2. Jervis Bay, Australia, 1953

Mama anh và mama nó, aka bà-ngoại anh, langthang bãi Jervis Bay, 1953. Dàng-xa, là các con tàu-dánh của thủyquân Úc, vừa zìa nhà sau cú thamchiến miền Korea.

Hình zo papa anh chọt. Anh yêu quá quả phụctrang nghỉzưỡng của gáimú mùa kia. Dcm kín như dáo, từ thóp vào gót.

Friday, October 20, 2017

FILM SHOT: CHỌT PHIM

Chọt phim

Chọt phim, là 1 thútính {hobby} của quân quýtoọc caoboong.

Quân chọt taychuyên {pro-photographer}, nhất-là tại Giùn, thì không chọt phim, vì không lợinhuận, lạm thìgian côngtrình sứcvóc, mà kháchhàng cứ chê nhemnhẻm nhemnhẻm.

Riêng vào Hiệutrưởng Zì Anh Bwcng {an-hoàng-trung-tướng} hoànvõ trứzanh, 1 quýtoọc chânchính, thì chọt phim phải là 1 naonao.

Sắm máy {film-camera}, xưa thật xưa, quãng mùa 1940s.

Lựa phim {film-roll}, mostly Kodak and Fuji, ISO 200-400, maybe quá-hạn aka expired 10-20 mùa.

Chúanhật rảnh-càng phi di chọt {film-shot}.

Chọt xong, thì tráng-phim {film-develop}.

Và tráng xong, thì can-ảnh {scan} quăng sang laptop, hay in ra giấy {print}, treo mẹ ngang tường.

Dcm cả côngdoạn zài như zằngzặc.