Latest Comments
Monday, February 27, 2017

TEN COMMANDMENTS: MƯỜI RĂN THIÊNCHÚA

TEN COMMANDMENTS: MƯỜI RĂN THIÊNCHÚAChúa răn chiênchúa zằng:Monday, February 20, 2017

MƠ GIẤC BÙINGÙI

MƠ GIẤC BÙINGÙI

ước dược tọa bên ngọn suối,
nước trongveo như giấc ngủ bù,
ước mảng trời phía sau chỏm núi,
loangloáng vàng như vướng mưa;

ước ông bò thôi gõ kinh-coong kinh-coong,
thôi cà khóm dá xanh cạnh chân anh zudãng,
ước suốt chiều không ongong loa phường,
kèn lá limzim anh không búng nữa,
bướm dỏ nồngnàn xõa cánh hứng sương;
Tuesday, February 14, 2017

VALENTINE THEME 2012 [AUDIO VERSION]

Chị không dọc dược doạn văn below? Nghĩa là, chị chưa thạo mặt chữ Giùn Bựa, bộ chữ tươnglai của toọc Giùn.

Hãy copy doạn văn này, xong paste nó vào Winword, hoặc Notepad, hoặc whatever else ngoài Quán Bựa, và dọc bìnhthường. Mong chị sớm quen và yêu chữ Giùn Mới.

VALENTINE THEME 2012Saturday, January 28, 2017

BUSINESS AND BRAND VALUATION: DỊNHGIÁ ZOANHNGHIỆP VÀ THƯƠNGHIỆU

DỊNHGIÁ ZOANHNGHIỆP VÀ THƯƠNGHIỆU

(phụlục bàigiảng Fast MBA, họcphần tàichính zoanhnghiệp)

Khy chúng cô muốn bán côngty của mình, hay muốn mua một côngty của ai, hay muốn sápnhập chúng vào nhau, hànlâm kêu là M&A, thỳ, chúng cô phải dịnhgiá chúng. Một côngty, cũng giống một con hàng, mà thoy.

Giá của côngty (zoanhnghiệp nóichung), zo chúng cô tính, sẽ không dảmbảo hoàntoàn chínhxác, nhưng phải dảmbảo các bên mua-bán dều thỏamãn. Nhânzân không thỏamãn, thỳ muabán cặc gì nữa.

Và Anh Bương {an-hoàng-trung-tướng} hoànvõ trứzanh sẽ tungxùy xuống chúng cô quả tínhtoán giátrị zoanhnghiệp giảndơn, dặng chúng cô không hớhênh trong M&A.

Bài giảng của Anh Bương zùng chữ Giùn mới. Batoong nào không nghe nhuần, mời cút.Thursday, January 26, 2017

NEW YEAR PHOTOS

NEW YEAR PHOTOS

Anh Bương {an hoàng trung tướng} phóng vào chúng batoong chút hìnhhài chấtnghệ mừng năm mới.

Tên và nghĩa chúng, Anh Bương mời chúng cô nghe tự và giảng tự.