Latest Comments
Saturday, October 1, 2016

Accounting for investments: Ketoan dautu

KẾTOÁN DẦUTƯ

(trích bàigiảng F-MBA, họcphần kếtoán quảntrị)

Session 3.5: Kếtoán dầutư

(3.5.1) Dầutư ngắn-hạn

§[3.5.1.1]

Dầutư kinhzoanh ngắn-hạn tươngdối giảndơn. Dạiloại các cô sẽ phải tínhtoán sosánh zoanhthu và chiphí cho vài hay nhiều phươngán kinhzoanh, suyxét lãi vs lõm, chọn phươngán ngon nhất, là xong.

Tuynhiên cũng có vài mánh cần lưutâm như sau.

Wednesday, September 21, 2016

Comics: vietnamese new writing concept #4

Comics: vietnamese new writing concept*vietnamese new writing concept #1*

*vietnamese new writing concept #2*

Thêm một cú truyện comics sángtác bởi anh Bương {an hoàng trung tướng}, Zì Ngài trứzanh hoànvõ.

Sunday, September 11, 2016

Comics: vietnamese new writing concept #3

Comics: vietnamese new writing concept*vietnamese new writing concept #1*

*vietnamese new writing concept #2*

Thêm một cú truyện comics sángtác bởi anh Bương {an hoàng trung tướng}, Zì Ngài trứdanh hoànvõ. Using some graphic resources from Dragoart.

Thursday, September 1, 2016

Comics: vietnamese new writing concept #2

Comics: vietnamese new writing concept*vietnamese new writing concept #1*

*vietnamese new writing concept #2*

Thêm một cú truyện comics sángtác bởi anh Bương {an hoàng trung tướng}, Zì Ngài trứdanh hoànvõ.

Sunday, August 21, 2016

Comics: vietnamese new writing concept #1

Comics: vietnamese new writing concept*vietnamese new writing concept #1*

*vietnamese new writing concept #2*

Như thôngbáo, batoong phải tập nghe chữ Giùn mới, qua những truyện comics và thơvè, sángtác bởi anh Bương {an hoàng trung tướng}, Zì Ngài trứdanh hoànvõ.

Huongdan biênvẽ chữ Giùn mới nghe tạm anh này: