Latest Comments
Wednesday, May 21, 2008


Tự Bạch

Tự Bạch

An Hoang Trung Tuong
Thông-báo 2008-05-20 18:33:00

Có một số thuật ngữ cần được quán triệt:

(1) Trung Tướng. Là đại từ chỉ chủ blog nầy. Nó vốn là một danh từ như Chó hay Ông Cụ, hoàn toàn không ám chỉ. Tại sâu không Thiếu Úy hay Đại Tướng? Đó là vướn đề riêng tư của Trung Tướng.

(2) Đồng Chí. Là đại từ chỉ đối tượng Trung Tướng nhắm tới. Trung Tướng chơi từ nầy do thói quen. Các đồng chí không nhất thiết cùng chí hướng với Trung Tướng mới được gọi là Đồng Chí.

(3) Điếu. Là một từ do Trung Tướng phịa ra, nghĩa của nó cũng giống như Không, Đếch, hoặc thậm chí Đéo. Các đồng chí điếu cần băn khoăn tại sâu Trung Tướng phải chơi từ mới trong khi dững từ đồng nghĩa đã quá nhiều.

(4) Xứ Lừa. Là quê hương man rợ điếm nhục của Trung Tướng, không nhất thiết là quê hương các đồng chí, cũng không nhất thiết khác quê hương các đồng chí. Phải đau lắm mới có thể lăng mạ quê mình được như thế. Nếu các đồng chí chưa từng quỳ gục bóp từng viên đất bửn nơi cắt dốn chôn dau sau một chuyến tha hương dài đẵng, mà dớt mũi nhểu thành dòng mặn ngắt xuống kẽ môi, mà tiếng nấc xót xa không thoát nủi khỏi vòm mồm, thì các đồng chí vui lòng đừng mặc cả với Trung Tướng về lòng tự hào cứt nát.

Và sau đây là nhời tự bạch của Trung Tướng.

Trung Tướng sinh trong một gia đình Lừa có triền thống cách mạng năm đời, dưng đời nầu cũng lìu tìu. Ông kỵ, còn gọi là ông cố, từng cắp tráp cho Nguyễn Thái Học. Lưu ý tên riêng trong văn của Trung Tướng chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác tên thật. Ông con giai ông kỵ, gọi là ông cụ, từng chăm nuôi Nguyễn Đức Tâm và nhiều Đảng Viên bự gộc khác. Ông nội, tức con giai ông con giai ông kỵ, là cán bộ cao cấp thuộc diện quản lý của Ban Bí Thơ trung ương. Đến đời cha, tức con giai ông nội, thì phá bĩnh, coi cách mạng như cái quần xì-lịp, mặc dù vưỡn ăn lộc chế độ.

Ngày sinh của Trung Tướng điếu phải cái ngày ghi ở đầu blog. Tên thật của Trung Tướng cũng điếu phải An Hoàng. Giấu làm điếu? Nếu đồng chí hỏi câu ý, thì đồng chí điếu hiểu Lừa cái mẹ.

Trung Tướng chưa vợ, có bằng cấp khá oách, dưng hành nghề tương tự như chạy xe ôm, nên còn bí danh là Xe Ôm, hay Tiến Sĩ Xe Ôm.

Trung Tướng yêu tiền, liền bà (đôi khi gọi xách mé là Phò), và tất cả dững thứ tạo ra tiền và phò.

Trung Tướng tôn thờ sự thật, tự do, và dân chủ.

Trung Tướng căm thù sự giả dối, tham nhũng, và độc tài.

May 21st, 200813 Comments. Page: 1 Page: