Latest Comments
Tuesday, July 29, 2008


Thiên đàng [3]

Thiên đàng [3]

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2008-07-28 17:58:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Đón lãnh tụ

Đâu như cuối hè 1971 Đệ Tam Lãnh Tụ nước mẹ Bốt Goóc Nưi thăm Thiên Đàng thay mặt Đệ Nhất Lãnh Tụ Bờ Rê Giơ Nép và Đệ Nhị Lãnh Tụ Cô Xư Ghin úy lạo trung ương Lừa dốc quân tập kích Quảng Trị nửa năm sau đó. Lưu ý sự kiện và nhân vật chính trị lịch sử của Trung Tướng tuyền là giả định vui mồm và không nhất thiết khác sự thực.

Kể từ đận đồng chí Bác Kính Yêu cướp chính quyền của bọn phản động tay sai Nhựt Bẩn, Lãnh Tụ Nưi là nhân vật quốc tế kỳ vĩ nhất ghé viếng Thiên Đàng. Người là Chủ Tịch Sô Viết Tối Cao nước mẹ, đương nhiên là Ủy Viên Chính Trị Bộ, phong độ lẫy lừng, bạn thân Trung Tướng:

Dưới đây là chân dung tham khẩu các vị Lãnh Tụ Đệ Nhất và Đệ Nhị. Lưu ý hình ảnh lòe loẹt chỉ nhằm minh họa, không nhất thiết tô râu vẽ tóc thêm thắt bôi bác, và không nhất thiết khác hình thật:

Trước khi Lãnh Tụ tới Thiên Đàng một tháng, lịch trình công tác của Người được xác bấu và quán triệt tới cấp chi bộ xóm.

Tất tật chiều dài 150 ký-lô-mếch tuyến quốc lộ Người sẽ qua được trung ương chỉ đạo phải giữ sạch sẽ nếu quan lại địa phương không muốn bị cất chức tuyền bộ. Sạch sẽ, nghĩa là không để vương vãi cứt phân trâu người ngựa chó, cấm phơi rơm rạ thóc lúa quần áo rách vá, cấm bầy bơm xe đạp, cấm bán tò he, cấm vác vó tép.

Trước một tuần, tuyền bộ quần chúng dọc 150 ký-lô-mếch nhận lệnh chuẩn bị mỗi Lừa một cờ đuôi nheo đỏ thắm, mỗi thôn hai lá quốc kỳ hai dân tộc mẹ con, mười bó hoa dơn đỏ (đỏ nhé, trắng là Xét Lại phản động) do mười Lừa Gái xinh nhất ôm. Mười con này được huyện cho mượn mười cái áo trắng bô-bơ-lin dùng xong nhớ giả.

Trước ba ngày, Tuyên Huấn tỉnh mang xuống cho mỗi xã mượn mười chiếc đồng hồ Bôn Dốt vỏ màu vàng vàng. Các quan xã sẽ đeo dững chiếc đồng hồ này đón Lãnh Tụ. Họ đều được nhắc, nhớ mặc áo cộc tay nhé đồng chí nhé. Ngoài ra được mượn ảnh Lê Nin bâu nhiêu tùy thích.

Đúng ngày G, từ bốn giờ sáng Lừa Già Lừa Trẻ Lừa Nhớn Lừa Bé chồm dậy phấn khởi đón Lãnh Tụ, với đủ trang thiết bị đã kể. Trung ương hãnh diện nhẩm tính 1.5 trẹo công dân Thiên Đàng tham gia vụ đón rước.

Lãnh Tụ cỡi một chiếc Vôn Ga xanh da giời, giữa bốn chiếc com-măng-ca hộ tống. Tháp tùng Người có đồng chí Xuân Thủy cùng một số quan to.

Vửa thấy xe Lãnh Tụ, xã đội trưởng hô, Đồng Chí Bốt Goóc Nưi Muôn Năm. Mọi Lừa đồng thanh Muôn Năm Muôn Năm Muôn Năm ba lần vang dội. Ai nấy vui rất là tươi. Các cánh tay đeo đồng hồ Bôn Dốt vẫy trước, các bó hoa dơn đỏ vẫy theo, các que cờ đuôi nheo vẫy sau rốt. Rất chi trình tự lớp lang quy củ.

Lãnh Tụ xa dần, mọi Lừa khoan rất là khoái. Thật là một kỷ niệm đẹp đẽ Thiên Đàng.

(@2005)4 Comments. Page: 1 Page:


2 comments:Trần Thúy said...

Hiện đại mới phương tiện
xe điện bánh to chạy như xe máy với tốc độ 60km/h và
xe điện cân bằng giá rẻ
thông minh phong cách.

Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment