Latest Comments
Thursday, April 16, 2009


16 Tháng Tư

16 Tháng Tư

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2009-04-16 08:03:00

Bài nầy được Trung Tướng bắt đầu biên từ 19 Không Nhớ, dưng thiếu tư liệu nên mãi điếu thành hình.

Tròn 37 năm trước, đêm 16 tháng Tư năm 1972, đồng chí Ních Sơn đã khuyến khích không quân và hải quân Mẽo tung lực đập Bắc Lừa một quả choáng váng làm cớ để đồng chí bắt tay với Mao Tiên Sinh rùi rút chân ung dung khỏi chiến trường Nam Lừa máu lửa mà không bị các đồng chí Nam Lừa chưởi bố tội phản bội.

Đồng chí nầu có chiện gì xúc động về cái ngày bom đạn nầy thì tâm sự nhế, Trung Tướng sẽ hệ thống lại thành một tác phẩm bựa.

À quên, Trung Tướng không muốn đưa bài nầy vầu loạt tùy bút Nội Chiến nhế chi bộ nhế.

Apr 16, 20093 Comments: Page 1Page:


1 comment:sac macbook chinh hang said...
Share this post please batoong


Post a Comment