Latest Comments
Monday, April 13, 2009


Đi oách (#1)

Đi oách (#1)

An Hoang Trung Tuong
Phóng-sự 2009-04-13 08:10:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Từ hồi nẳm trung ương từ bỏ kinh tế Thiên Đàng cực đoan chiển sang kinh tế Thiên Đàng định hướng tư bẩn thối nát, thì các cái thối nát tư bẩn nối nhau đổ vầu Lừa rất chi tốc độ, chả hợp nhẽ điếu gì với triền thống sáu ngàn năm Ăn Gạo Chua Uống Nước Rãnh Ngủ Vỉa Hè Ỉa Quệt Que cha ông Lừa kỳ công vun tạo.

Một trong các cái thối nát ý là trò oách, tức Vặt Lông Vùng Kín, được bọn Lừa phản động nhập khẩu Nam Lừa quãng 199 Mấy quên mẹ, rùi Bắc tiến quãng 200 Mấy cũng quên mẹ.

Về cơ bản, trung ương không cấm quần chúng tự vặt lông Vùng Kín cũng như các vùng cơ thể riêng tư không quá ảnh hưởng đến thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, dưng nếu sự vặt lông một quần chúng được thực hiện bởi một quần chúng khác, thì rất có thể cả hai (quần chúng) đã phạm trọng tội. Tội ý là số mấy trong rừng luật nầu Trung Tướng biết điếu đâu. Đàng nào tuyệt đại Lừa cũng điếu biết, điếu quan tâm, và điếu cần Luật, any Luật, ever Luật.

Nên sự đi oách của Trung Tướng là rất nhạy cảm, các trung tâm dịch vụ oách cũng thuộc hạng doanh nghiệp nhạy cảm. Binh sĩ non tơ đọc xong phóng sự nầy nhớ đừng tiên triền nhăng nhít nghe em.

Quên chưa bẩu, rầng tên nầu định dịch phóng sự nầy qua tiếng Mẽo, thì phải chơi là BE WAXED nhế, chớ đừng chơi kiểu GO FOR WAX tởm chết mẹ.

Một trong bốn con vện đương nhiệm của Trung Tướng hoàn thiện mọi linh kiện, chỉ bực cái bướm nó rậm như Tây Trúc. Ví ba vạ thế chứ Trung Tướng đã lên Tây Trúc lần chó nầu, đại khái quả bướm quá rậm nhiều lần khiến Trung Tướng mất nhiều hứng tình ái từ em ẻm đã buộc Trung Tướng hạ tối hậu lệnh: hoặc oách, hoặc chia tay.

Liền bà điếu bâu giờ chấp nhận bị bỏ rơi chỉ vì màu mỡ ngoại thất, nên con vện đồng ý đi oách.

Trung Tướng bắt nó sang Xiêm oách la-de, một lần là mãi mãi luôn, sạch bách tới lúc rụng hết răng luôn, nó bẩu, nhỡ sau anh lại thích em rậm rịt thì sâu? Trung Tướng biết thừa nó chừa đường đi lấy Thằng Khác, nên cũng ừ hữ, dẫn nó oách ngay tại Hà Nội.

(Thôi tối bốt tiếp, tự dưng thấy chán chán)

(@2008)6 Comments. Page: 1 Page:


1 comment:Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment