Latest Comments
Thursday, April 2, 2009


Tai nạn [3]

Tai nạn [3]

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2009-04-01 20:10:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Tuần tới Trung Tướng hứa sẽ bốt 3 trong số hơn hai chục bài thuộc loạt tùy bút Tai Nạn, được biên từ dững năm 2002-2003, khi Trung Tướng chiên tâm vầu Văn Bựa dưng điếu kiếm ra độc giả, chính xác hơn là điếu kiếm được chỗ đăng tài.

Cả 3 đều nguyên vẹn từ đầu đến cuối, không xén chác gì sất.

Các đồng chí đón xem nhế.

Bài thứ ba: Tú Vú To

(@2002)12 Comments. Page: 1 Page: