Latest Comments
Tuesday, April 14, 2009


Thơ bựa [2]

Thơ bựa [2]

An Hoang Trung Tuong
Bựa-thơ 2009-04-13 18:08:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Chủ để thơ bựa kỳ nầy là Bựa Xe Ôm. Tuyền dững tuyệt ngôn bựa trực tác bởi Trung Tướng trong các kỳ đại hội Xe Ôm Hà Nội, và lưu truyền bởi đồng nghiệp Xe Ôm thông qua In-tờ-mồm (*).

Thơ Bựa Xe Ôm đa phần thuộc thể lục bát, cái thơ được giới Xe Ôm uýnh giá là dễ sáng chế như chơi phò khuyến mại, tới nỗi một tay gàn họ Nguyễn tên Ru sống cách Trung Tướng hai trăm năm cũng biên được bài trường ca điếu gì dài mấy ngàn dòng.

Dưng thơ Bựa Xe Ôm không dài nhiều ngàn dòng. Nó căn bản phải gồm chỉ hai dòng, giống cái thơ điếu gì Hai Cu bên Nhựt Bẩn. Nhỏ ngắn vậy mới dễ lưu trữ và vận chiển. Công Nhân Xe Ôm điếu giống máy tính hay tàu hỏa.

Sau đây là một số bài đã tuyển.

No1 Tình vs Tiền V.1

Sáu giờ tan cuộc tê mê
Bảy giờ vợ báo đề về tám hai (**)

No2 Tình vs Tiền V.2

Đầu tuần Em tặng cái thai
Cuối tuần Sếp tặng bạt tai tội cùn

No3 Số Kiếp

Ước gì ta biến thành giun
Vừa chui lỗ đít vừa đùn bãi sông

No4 Thân Phận

Cái Cò cái Vạc cái Nông (***)
Ông thì ông chọn cho ông cái Lồn

No5 Ước Mơ

Bác ơi xin Bác hiện hồn
Phong cháu làm cảnh sát thôn ba ngày

(@2009)

(*) In-tờ-mồm: Tiếng Mẽo là Intermouth, từ của Trung Tướng, nghĩa như Truyền Miệng.

(**) Đề về something: Mô-típ quen thuộc trong văn thơ dân gian Lừa 198x-199x.

(***) Cò Vạc Nông: Một hình tượng nủi tiếng trong ca dao Lừa cổ.6 Comments. Page: 1 Page:


2 comments:Unknown said...

sac macbook chinh hang said...
Share this post please batoong


Post a Comment