Latest Comments
Friday, May 8, 2009


Bô Xít là mẹ gì? [4]

Bô Xít là mẹ gì? [4]

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2009-05-07 19:22:00

(Bài No3 ở đây)
(Bài No2
ở đây)
(Bài No1
ở đây)

Bô Xít Tiểu Nông

Vưỡn là một Cục Phân Lừa, dưng Trung Tướng hoạch định mình phải là thứ Phân Công Chính, không suy nghĩ bằng lỗ đít.

Nghĩ bằng lỗ đít là nghĩ thế điếu nầu?

Giả dụ thằng Bựa hỏi đồng chí, mầy có mấy hòn dái? Đồng chí giả nhời hai, chẳng cần kiểm tra. Ấy là đồng chí đang suy nghĩ bằng lỗ đít. Chính xác là đồng chí điếu thèm suy nghĩ. Tởm.

Đồng chí lần bẹn, đếm lại số dái, rùi giả nhời hai. Quả nầy đồng chí vưỡn suy nghĩ bằng lỗ đít, dù tầm mức đã được nâng cấp tí ti. Hành vi chủ quan điều soát thông tin chưa phải là hành vi của một củ sọ mạch lạc.

Dưng nếu, sau khi tự đếm dái, đồng chí bắt con vện đếm phát nữa, rùi cả quyết, anh có ba hòn dái, thì Trung Tướng xin chúc mừng, đồng chí đã suy nghĩ bằng củ sọ. Lưu ý, đồng chí có thể có tới năm hòn dái. Số dái ở đây chỉ mang tính minh họa và không nhất thiết khác sự thực.

Trung Tướng gọi dững Cục Phân suy nghĩ bằng lỗ đít là bọn Tiểu Nông. Lừa Tiểu Nông.

Tư chất Tiểu Nông không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, mà di truyền từ thế hệ Lừa nầy qua thế hệ Lừa khác.

Trong vụ Bô Xít Lừa, buồn thay, tuyền Tiểu Nông lên tiếng. Vưỡn biết Lừa cơ bản là Tiểu Nông, dưng không khỏi cay đắng. Dân tộc hèn mọi thế, sinh sôi làm điếu gì cho hao tổn tài nguyên. Các Ông Lừa chỉ nên xóc lọ đặng tinh trùng bắn vọt đỉnh màn cực lạc thay vì phóng tình phí phạm vầu tử cung nữ giới mà sinh thành dững kiếp kiếp Tiểu Nông.

Gato Bô Xít

Đại binh Tiểu Nông đã tạo nên cơn đá a-dua bổ nhằm phạm trù Bô Xít. Tội nghiệp Bô Xít, nó có lưng điếu đâu mà bị tương đủ món buồn nôn, cứ như thể nó là nguyên cớ khiến dân tộc hèn mọi bạc nhược và bị cướp giết hiếp.

Bô Xít là tên phản bội lý tưởng cộng sản.

Bô Xít là thằng phá hoại.

Bô Xít là con điếm.

Bô Xít là lũ tay sai.

Bô Xít là quân xâm lược.

Bô Xít là kẻ thù trước mắt và lâu dài.

Bô Xít chọc tiết Tây Nguyên.

Bô Xít chặt đầu Tổ Quốc.

Dững cái lỗ đít (Tiểu Nông) nạp gì mà choảng Bô Xít oai thế?

Hóa ra, trung tâm của hệ thần kinh lỗ đít là hạch Ghen Ăn Tức Ở.

Các cư sĩ mạng ưa dùng một từ ngắn chỉ Ghen Ăn Tức Ở, là Gato.

Thứ Gato đang dìm hàng Bô Xít điếu phải Gato thường, mà Gato Mướn.

Gato hộ bần nông Đắc Rông mất vườn mất quán.

Gato hộ bến sông Thượng Mừ con sóng tanh bành.

Gato các bạn Lừa Gộc tiền cao chóng mặt.

Gato các chú Tầu Ô tranh quyền móc đất.

Gato Gato Gato Gato Gato.

Lỗ đít đặc Gato thì không thể là một lỗ đít khỏe khoắn.

Tội nghiệp bọn Tiểu Nông.

(Thôi đi ngủ, mai bốt tiếp)

(@2009)

(Bài tiếp theo ở đây)26 Comments: Page 1Page: