Latest Comments
Friday, May 8, 2009


Bô Xít là mẹ gì? [5]

Bô Xít là mẹ gì? [5]

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2009-05-08 10:38:00

(Bài No4 ở đây)
(Bài No3 ở đây)
(Bài No2
ở đây)
(Bài No1
ở đây)

An Ninh Bô Xít

Từ đận Trung Tướng biết Xứ Lừa là một trong hai quốc gia xuất khẩu lao động phổ thông nhớn nhất quả đất (bọn còn lại là Phi Luật Tân), thì chứng nhục nhược tiểu phát thành bệnh nhục nhược tiểu.

Lừa sang Khoai Tây làm gì? Giai sơn xe thông cống xây tường. Gái quét hè rửa bô bưng bát. Dân nhược tiểu chỉ được nhận việc hèn mọi. Kỹ sư Lừa lành nghề mới được ráp ti-vi Thái, giáo sư Lừa cao niên mới được dậy tiểu học Công Gô.

Tập tọe kinh doanh Xe Ôm với khát vọng dẫm lên đầu lâu Mẽo Tầu Nhựt, Trung Tướng ước một mùa kia thuê cả sư đoàn Khoai Tây về làm tài xế, phong các Ông Lừa làm Manager, các Bà Lừa làm Chief, để bọn Khoai Tây phải thấy, chúng là Xe Ôm chứ cái chó gì tinh tướng.

Nếu thành Lừa Gộc, Trung Tướng mộng một Tết nọ sang Khoai Tây mua một lúc bảy ngàn cô dâu phát không cho Lừa Tiểu Nông Thái Bình cưỡng hiếp. Trung Tướng sẽ mướn em Hê bắt bọn gái Khoai Tây sắp hàng đôi chúc mông gồng bướm kiểm tra trinh tiết mất hay còn (**).

Thật ngọt ngầu giấc mơ cường quốc.

Kinh tế Lừa dần tiến dần tiến. Dù còn lâu mới nên cường quốc, dưng túc tắc chỗ nầy chỗ khác đã lác đác bóng Khoai Tây lụi hụi cày thuê. Dù Khoai Tây hiện đa phần chỉ là Phi Mã Ấn, thì cái ngày từng đống Khoai Tây Xịn rập đầu trước Lừa Sếp cũng chẳng mấy xa.

Đùng phát, bằng Bô Xít, cả ngàn tên Tầu bỗng hóa cu-ly Lừa. Nhìn chúng, dững củ mặt đần thối mũi phè mắt xếch, tay lấm lem moi đất đỏ nấu nhuôm, các Ông Lừa phải thấy mình chuếnh choáng, hóa Khoai Tây chứ?

Than ôi không, chả thằng mẹ nầu tự hào, ngoài Trung Tướng. Tâm tư Tiểu Nông truyền kiếp khiến các Ông Lừa đang lấp ló cơ hội đủi đời chối phắt đặc ân Bô Xít.

Chúng sợ Tầu cướp công ăn việc làm.

Chúng lo Tầu khống chế xâm lược.

Chao ôi hèn mọi.

Moi đất có điếu gì ngon mà lo bị cướp? Chế ca-la-thầu bán cho cu-ly Tầu chả khoái hơn hay sâu (***)?

Hai ngàn thằng Tầu cu-ly dái khắm, không súng cối không pháo tăng, định làm trò điếu gì với nửa trẹo bộ đội Cụ Hồ và ngần ý công an Cụ Hồ nốt?

Bọn Mẽo cưu mang ba trẹo Lừa có lo ngày bị xâm lược không?

Bọn Úc dân hai chục trẹo cũng nuôi ngót trẹo Lừa, lo bị xâm lược chứ?

Xứ Mã bảy tám trẹo Tầu Kiều, đất Xiêm đông Tầu nữa, không lo bị xâm lược hả?

Bên Đài, một mẩu Tầu, đang kìn kịt mấy trăm ngàn cu-ly Lừa đấy, xâm lược bỏ mẹ nó đi xem nầu?

Địt mẹ bọn Tiểu Nông, không chửi phí của. Thảo nầu mà trung ương Tiểu Nông tàn độc đuổi nửa trẹo Lừa Gốc Tầu khỏi Bắc Lừa và gấp rưởi số ý khỏi Nam Lừa chỉ trong hè 1978, xây kỷ lục vô song trong tuyền nhân loại sử.

(Nghỉ chơi phò, mai bốt nốt phần cuối)

(@2009)

(**) Em Hê: Một Gái Mạng Lừa, bạn thân Trung Tướng.
(***) Ca-la-thầu: Món ăn triền thống của bọn Lưỡng Quảng bên Tầu.

(Bài tiếp theo ở đây)32 Comments: Page 1Page: