Latest Comments
Monday, May 4, 2009


Bô Xít là mẹ gì?

Bô Xít là mẹ gì?

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2009-05-04 16:59:00

Bô Xít Lừa

Bô Xít là mẹ gì Trung Tướng biết điếu đâu.

Dưng mà dạo nầy đi chỗ điếu nầu cũng thấy tuyền Bô Xít Bô Xít. Tất nhiên Bô Xít mồm, chứ đứa điếu nầu biết Bô Xít là chó gì.

Đúng bọn Lừa. Y hệt cái thời Mở Rộng Hà Nội, dững quả mồm Lừa thốt nhiên được tháo băng dính, thi nhau ọe khắp các mặt báo, chưởi trung ương tung tóe. Trung ương cứ lẳng lặng mần, sợ điếu gì thứ quần chúng câm mãn tính từ 60 năm rùi hử hử? Rốt cuộc dững quả mồm Lừa rộng ngoác lúc trước bỗng đồng loạt ngậm thít khi Hà Nội bụp phát phình gấp 15 lần.

Lừa mà. Đã bâu giờ chín chắn điếu đâu mà đòi chúng nó có lý.

Trí thức Lừa cũng là Lừa cả, lý của chúng cũng khẳn một mùi bẹn Lừa thôi, chấp làm cái điếu. Chả vô cớ mà trung ương gọi chúng là Bọn Cục Phân. Cục Phân thì biết cái điếu. Y như hồi nẳm chúng thảo luận về tác hại của golf. Chưa thằng điếu nầu thò chân vầu bãi cỏ golf, mà toang toác mõm như thể chúng tuyền ỉa ra cẩm thạch.

Thế Bô Xít là mẹ gì?

Trung Tướng hỏi bạn Gúc, bạn ý bẩu Bô Xít là cái nấu nấu một hồi thì thành nhuôm. Nhuôm là cái gò gò một hồi thì thành xe hơi mới cả tủ lạnh mới cả cái mẹ gì kinh lắm.

Tốt tốt. Dầu mỏ hai chục năm nữa cạn thín. Vay tư bẩn sắp tới mùa giả nợ sụn lưng. Lừa tất tật vừa lười vừa tham vừa ngu, rặt bọn vô dụng, trông mong cái điếu. Vậy không moi Bô Xít bán thì lấy khặc bỏ vầu dạ dày?

Vướn đề hóa ra điếu ở chỗ Bô Xít có hay không, moi lên lãi hay lỗ, mà vướn đề ở chỗ Lừa điếu thích Tầu moi Bô Xít. Chính xác Lừa ghét Tầu mọi nhẽ, nó chả moi Bô Xít vưỡn bị ghét.

Tại sâu Lừa ghét Tầu? Tại trung ương chứ sâu. Trung ương chỉ đạo quần chúng xem Tầu là kẻ thù suốt ba chục năm, Lừa không ghét Tầu thì hoài của.

Vậy nếu không phải Tầu, mà Mẽo vầu Tây Nguyên moi Bô Xít thì sâu? Cũng thế thôi. Trung ương chỉ đạo quần chúng xem Mẽo là kẻ thù suốt năm chục năm, Lừa không ghét Mẽo thì ghét ai?

Vậy nếu không phải Tầu, không phải Mẽo, thì sâu?

Thì chúng, bọn moi Bô Xít ý, vưỡn bị Lừa ghét. Dù là Xiêm, Miên, hay Nga, Phớp, Cứt, Đái, chúng vưỡn mặc định bị ghét.

Đấy là văn hóa Lừa. Bố mày điếu ăn được thì bố mày quăng cho chó, chứ đừng thằng khặc nầu đòi ăn của bố.

Trung Tướng khuyên trung ương nhế: các đồng chí cứ bình thản bẩu Tầu moi Bô Xít. Bọn Lừa rú rít chán khắc nín. Lừa mà.

(Thôi dừng đi ỉa phát, mai bốt tiếp)

(@2009)

(Bài tiếp theo, Bô Xít Cục Phân, ở đây)20 Comments: Page 1Page: