Latest Comments
Friday, May 29, 2009


Bô Xít Phản Phản Biện [2]

Bô Xít Phản Phản Biện [2]

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2009-05-28 18:49:00

(Phần trước đọc ở đây)

Bô Xít Phản Phản Biện (Tiếp)

Bạn Thuyết giáo sư ngành gì? Bốc phôn hỏi tên bạn thân dân biểu ba kỳ liền, nó bẩu biết điếu đâu, chắc Tuyên Giáo giống bạn Dứa hoặc Xây Dựng Đảng giống bạn Chọng.

Liền bốc máy hỏi bạn Gúc, bạn Gúc bẩu Thuyết giáo sư ngành Ngôn Ngữ.

Hố hố hố hèn chi

Thắc mắc đầu tiên của Thuyết Giáo Sư là, không hiểu cái đường tầu lửa dài 300 cây-lô-mếch cao 700 mếch để chiên chở Xít Tây Nguyên sẽ chênh vênh ra sâu? Ý bạn đường dốc thế thì tầu lửa chạy thế điếu? Và xây đường (tầu lửa) chở Xít điếu khả thi.

Tội nghiệp Thuyết, bạn xa thầy trung học khí sớm, dững 1965, thời môn Lượng Giác bị coi là cục cứt so với môn Lịch Sử, và bạn quên mẹ cách tính góc có Sin bằng 0.7/300. Góc ý nhớn lắm hả? Bằng 45 độ không? Mời chi bộ tự tính. Chỉ nhắc, rầng bên Nước Mẹ, đường hỏa xa xuyên Tây Tạng có chiều dài chỉ 1140 cây-lô-mếch dưng leo cao tới 5 cây-lô-mếch. Bạn Thuyết dám cỡi tầu đó?

Thắc mắc thứ hai của Thuyết Giáo Sư là, số tiền 3.1 tỉ Đô Mẽo xây đường tầu lửa chở Xít bổ vầu đâu? Ý bạn nếu bổ 3 tỉ Mẽo vầu giá thành nhuôm (hay cái mẹ gì cũng vậy) tất nhuôm lỗ nặng, còn nếu không bổ vầu nhuôm thì trung ương lấy tiền thuế của Lừa biếu doanh nghiệp nhuôm.

Hố hố tại đây Trung Tướng đoan chắc, nhời đồn của giang hồ, rầng trung ương luôn bố trí ba quả kèn hơi hàm giáo sư trong nghị viện, là điếu phải đồn đại đếch gì. Sự thực cả đấy.

Xưa có Thất Bách, Lân Dũng, Trung Quốc. Nay Thất Bách tịch, thì Minh Thuyết thay. Trung ương nếu muốn truyền bá tí dân chủ, thì bật hự phát, một trong ba quả kèn sẽ rống vang âm hưởng giáo sư toe toe toe, quần chúng Lừa khích tình náo nức rừng rực rừng rực, lát sau lại tắt hự phát, quả kèn sẽ méo tiếng rùi lịm lịm lịm.

Thắc mắc như cái khặc. Đường tầu Ba Tỉ điếu bổ vầu nhuôm (của Khoáng Sản cứt đâu đòi bổ?), cũng điếu phải công trình dân dụng (cám cứt đâu đãi lợn lòi?), mà thuộc một dự án kinh doanh ăn theo, tương tự khi bọn Dầu Khí dựng khu lọc dầu Dung Quất, thì bọn Hàng Hải xây ké cảng biển Quất Dung (tên nầy bịa đấy, điệu đà xíu).

Đường tầu lửa Ba Tỉ, do bọn Đường Sắt đầu tư và khai thác, sẽ thu tiền chở Xít cho bọn Khoáng Sản, coi như có một đầu ra chắc chắn, sau đó mới phục vụ dân sinh, quốc phòng, và các nhu cầu khác. Nhớn rùi, làm điếu gì cũng phải mong tí lãi, hả?

Đúng là loại Cục Phân điếu có nủi một hạt nơ-ron kinh tế. Lẽ ra khi nghe dự án bạc tỉ đổ xuống quê nghèo, thì phải nhẩy cẫng phát, rùi thuê thẩm định sau chứ.

Đàng nầy, cứ thấy thằng Tầu là chưởi đã.

Bố mầy đéo cần tiền của bọn Tầu.

Đúng tư duy Cục Phân.

(Thôi dừng đi cười phát, mai bốt tiếp)24 Comments: Page 1Page:


1 comment:sac macbook chinh hang said...
Share this post please batoong


Post a Comment