Latest Comments
Monday, May 18, 2009


Cười phụt bựa [1]

Cười phụt bựa [1]

An Hoang Trung Tuong
Bựa-nhảm 2009-05-18 13:47:00

Nhời Trung Tướng

Trung Tướng mở thêm khoang Cười Phụt Bựa trong Quán Bựa để bốt dững tiểu phẩm, ngụ ngôn, khặc khặc, của mình hoặc của tứ chiếng, hầu giúp chi bộ tiêu sầu sau dững nghiền ngẫm rức đầu ở các khoang Bựa khác.

Các binh sĩ Bựa nếu sáng tác hoặc sưu tập được cái mẹ gì hài hước hay ho, thì vui lòng chia sẻ tại đây. Trung Tướng thay mặt chi bộ cảm ơn trước.

Chầu hàng Cười Phụt Bựa là một củ bựa mang tên..

Ròi Và Rận Mu
Ngụ ngôn

Một bữa Ròi gặp Rận Mu ở Mắt Cá.

Cùng kiếp sâu kiến, nên hai đứa hợp nhau lắm, chúng rủ nhau nhậu một quả bết lết.

Tàn cuộc nhậu, Ròi tâm sự, cái số anh chó lắm mầy Rận Mu, đời anh tuyền rúc Hố Xí, thúi khắm triền miên hu hu hu.

Rận Mu bẩu, anh từ bé đã ở Bồng Lai, muôn mùa cây cỏ tốt um, đồi to trảng rộng, suối khe thơm phừng, tội nghiệp mầy.

Ròi hỏi, Bồng Lai chỗ đâu?

Rận Mu giả nhời, mầy cứ ngược lên ngược lên mãi, là tới Bồng Lai.

Rời Mắt Cá, Ròi y nhời Rận Mu, cứ leo ngược lên ngược lên mãi, rốt cuộc cũng tới Bồng Lai.

Mẹ kiếp nghe váng vất mùi gì thúi khắm. Ròi chưởi, tổ sư bố đời Ròi, đến Bồng Lai rùi mà mình cũng chỉ được rúc Hố Xí hu hu hu.

(@2009)18 Comments: Page 1Page:


1 comment:sac macbook chinh hang said...
Share this post please batoong


Post a Comment