Latest Comments




Saturday, May 23, 2009


Sự điếu gì nhỉ?

Sự điếu gì nhỉ?

An Hoang Trung Tuong
Bựa-văn 2009-05-23 12:27:00

Thế điếu nầu mà bi giờ Trung Tướng vầu blog của mình mà mục Bài Mới Nhất với cả Bình Luận Mới Nhất đều trống trơn sạch sẽ tinh tươm, ghi rõ Điếu Có Gì Mới?

Xóa Cookies và Temp Files rùi Refresh điếu ăn thua.

Dưng sang blog bọn khác thì vưỡn bình thường.

Hay blog Trung Tướng nằm trong diện quản lý đặc biệt của trung ương rùi?

Hay máy Trung Tướng dính virus?

Băn khoăn quá đi.

Thôi đi ngủ đã, cái entry nầy để đây mai xóa. Binh sĩ nầu bị tương tự thì lên tiếng. Liệu Trung Tướng có cần chiển nhà không?

Làm mẹ mấy phát hình khiêu dâm chống xì chét.

Bọn Khoai Tây Thác Loạn bạn thân Trung Tướng nầy:

Con Khoai Tây Chay bạn thân Trung Tướng nầy:

Ngon hông ta?



67 Comments: Page 1



Page:


1 comment:







Unknown said...








Share this post please batoong


Post a Comment