Latest Comments
Sunday, August 9, 2009


Giống chột

Giống chột

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2009-08-09 07:00:00

Vừa lướt mạng đọc được một tư liệu quý của bạn Hồ Gì Khuất:

http://vn.myblog.yahoo.com/batkhuatho/article?mid=917

Bạn Khuất là con gái Điền Địa Cải Cách Đại Lão Sư Hồ Gì Thắng, bạn thân của dững Lê Gì Muội (Tổng Bí Thơ Trưởng Nữ), Võ Gì Anh (Tổng Đại Tướng Trưởng Nữ) thời cùng học ở Quế Lâm Học Xá bên Tầu rùi Mạc Tư Khoa bên Cựu Nước Mẹ.

Bạn Khuất và hai bạn ý là 3 của 100 Hạt Giống Đỏ được trung ương đào tạo lối chăn gà nòi ở bài biên của bạn.

Một người nhà Trung Tướng cũng Hạt Giống như thế.

(Đặt cái tít bài đã, biên sau)

Tóm tắt bạn Khuất.

Đại để bạn kể lể về 100 Hạt Giống Lừa Đỏ Choét được chính Chủ Tịch Vĩ Đại Đời Đời Sống Mãi sàng xẩy và công chiển qua Nước Mẹ ươm mầm thời 195x với viển vọng gieo nẩy dững kỳ mộc tương lai xây bụp quả Cộng Đài trong chỉ vài nháy mắt.

Dưng rùi tất thẩy 100 Hạt Giống ý, ngược con bà nó thánh chỉ, điếu gieo nên nghiệp điếu gì, y như loài Hạt Chột.

Tại sâu? Bạn Khuất chốt một câu: họ tốt quá, trung thực quá, trong sáng quá và cũng ngờ nghệch quá (nguyên văn đấy). Bởi họ, tất thẩy 100, đã ăn uống ngủ nghê ỉa đái học hành vận động tư duy mơ ước yêu đương.. theo đúng chuẩn Thiên Đàng Vô Sản.

Thực vậy không?

Thực thì Trung Tướng biên bài nầy làm điếu.

***

Hai Hạt mẩy nhất, đáng tiếc, đều không thuộc dòng đại mộc.

Đó là Hoàng Gì Nghi, cựu Bộ Trưởng, gốc Tày Tông Dật, con nuôi Đại Tướng Gộc Nguyễn Gì Thanh (thân phụ Anh Nổ). Chi bộ lưu ý đồng chí Thanh rất nhiều con nuôi.

Đó là Hồ Gì Dũng, cựu Giám Đốc Truyền Hình, gốc Tầu Nghệ An, cháu nội Đảng Viên Gộc Hồ Gì Mậu. Chi bộ lưu ý chất Gộc phần nhiều không di truyền nguyên vẹn sau hai đời, hơn nữa đồng chí Mậu vốn bị Chủ Tịch ghét vì đồng chí là học trò đồng chí Mao thần tượng của Chủ Tịch.

Chín tám Hạt khác, gồng nhất là tới lon Đại Tá, còn tuyền khoa học gia lươn khươn.

Phí không?

(Dừng phát ngủ đã, biên sau)

(@2009)24 Comments: Page 1Page: