Latest Comments
Sunday, August 9, 2009


Mất tích?

Mất tích?

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2009-08-09 04:00:00

Đọc xong bản tin nầy Trung Tướng hoang mang lắm:

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=330981&ChannelID=3

Thế điếu nầu, bão số 6 vừa nhỏ vừa ngắn, lại đổ bộ ngang quãng 16 độ Bắc, mà bụp ngon một thuyền cá Tầu cỡ trung (thủy thủ đoàn 11 đồng chí) mãi trên Bạch Long Vĩ, ngang quãng 21 độ?

Mất tích xoẹt phát kiểu ý là dạng tai nạn nặng đô phết đấy.

Bạch Long Vĩ đương nhiên thuộc hải phận Lừa rùi.

Có sự giả thù hay gì ở đây không? Có vụ bắt cóc hay thậm chí thủ tiêu gì hay không?

Chơi mới nước nhớn, tuyệt đối tránh manh động.

Thôi biên tạm mấy dòng khi nầu rảnh bình luận.39 Comments: Page 1Page:


1 comment:Blogger said...

If you want your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (even if they're dating somebody else now) you need to watch this video
right away...

(VIDEO) Get your ex CRAWLING back to you...?
Share this post please batoong


Post a Comment