Latest Comments
Wednesday, August 26, 2009


Moi hàng láng giềng [1]

Moi hàng láng giềng [1]

An Hoang Trung Tuong
Bạn Bựa 2009-08-26 06:13:00

Mở khoang Đú Bựa đã lâu dưng vưỡn chưa biên bài nầu. Nay khai mạc tí để em Hê chiển luôn qua WP cho thêm phần hầm hố.

Đề tài đầu là Moi Hàng Láng Giềng, tức khảo xét bài vở tại các quán Lừa xóm láng.

Tướng Mẽo Huy Bom

Mời chi bộ qua lốc Huy Bom, tay biên phóng sự tiếng tăm trong giới bấu chí lề phải. Chỗ nầy nầy:

http://huyminh.wordpress.com/

Tìm bài nầy nầy (Aug 26th 2009, mới coong):

http://huyminh.wordpress.com/2009/08/26/cai-ch%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-trung-t%c6%b0%e1%bb%9bng-m%e1%bb%b9-keith-lincoln-ware/

Bạn Bom chơi trúng địa bàn khoái khẩu của Trung Tướng, nên Trung Tướng đọc luôn bình luôn.

Bài bạn Bom kể lể sự nghẻo của các tướng Mẽo tham chiến bẩu vệ Nam Lừa 1964-1972, đặc biệt chi tiết về sự nghẻo của tên Thiếu Tướng Keith Lincoln Ware (tức Thằng Oe), mà Bom tuân thủ hướng dẫn của Ban đề bạt tển hàm trung tướng nhằm tháng 7 năm 1966, điếu thông qua lưỡng viện quốc hội cũng như tổng thống và thậm chí bộ trưởng quốc phòng Mẽo (*).

Bom thực sự vui tính khi dẫn Wiki làm tham khảo, bỏ qua dững thông tin thằng Gúc bạn thân Trung Tướng cung cấp, chẳng hạn quả nầy nầy:

http://www.virtualwall.org/dw/WareKL01a.htm

Dưng mấy món li ti ý điếu bất hủ, mà chiện bắn rơi trực thăng Thằng Oe mới bất hủ.

Đại khái một chú bộ đội trung xạ ngó quả HU1A bay thâm thấp ngon ngon thì đòm đòm đòm 40 phát, HU1A gục luôn, Thằng Oe toi luôn. Rùi thì:

Anh em ra thu được một tập hồ sơ của nó đấy, từ cấp tướng cấp tá ở Miền Đông Nam bộ là đầy đủ hết. Có cả mấy cái cờ và một cái bật lửa khắc chữ. Đọc được đâu, sau một ông dân vận đọc cho thì tôi nhớ là Trung tướng Két–u–e và câu Anh có thể chết nếu Anh muốn, câu này có thể đọc xuôi rồi đọc lộn ngược lại..

Hấp dẫn quá đi. Cả chú bộ đội bắn đòm cũng chấp thuận đề bạt Thằng Oe hàm trung tướng, chả dững thế còn khắc tên tển vầu vỏ bật lửa. Dường như chính quả bật lửa ý đã khiến chú bộ đội ý suýt hưởng phiếu Anh Hùng?

Thế điếu nầu, Thằng Oe chết thui tại chỗ, trực thăng bẹt dí bị bộ đội bắn đòm moi tận cờ quạt mới cả bật lửa, mà xác thúi lại lôi được về Arlington chôn ngay? Như thế nầy nầy:

http://www.arlingtoncemetery.net/klware.htm

Rùng rợn quá. Rùng rợn quá.

(@2009, Aug 26th)

(*) Ban: Ban tư tưởng văn hóa trung ương.21 Comments: Page 1Page:


3 comments:Unknown said...

Unknown said...

Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment