Latest Comments
Thursday, August 27, 2009


Re: Moi hàng láng giềng [1]

Re: Moi hàng láng giềng [1]

An Hoang Trung Tuong
Bạn Bựa 2009-08-27 01:38:00

Đây là khảo dị cho bài biên Moi Hàng Láng Giềng No1 thôi nhế.

Tướng Mẽo Nghẻo Lừa

Thời Nội Chiến Lừa bọn Mẽo giấu diếm thương vong cao cấp của chúng rất nhẹm, và vướn đề chỉ được bạch hóa sau 1977, khi thằng Jimmy Carter, Phái Dân Chủ, bạn thân Trung Tướng, đắc cử Tổng Bí Thơ Mẽo.

Thế nên dững thằng tướng Mẽo nghẻo tại Lừa điếu được trung ương khai thác kịp thời vụ, đó hầu như là một thiệt thòi.

Bi giờ thì ai quan tâm đều biết, nhẽ 13 thằng Mẽo Gộc bị các chú bộ đội bắn đòm là:

Lục quân (USA) 8 thằng:

(1) Keith L. Ware (Sep '68)

(2) John A. B. Dillard (May '70)

(3) William R. Bond (Apr '70)

(4) George W. Casey (Jul '70)

(5) A. J. F. Moody (Mar '67)

(6) C. Edward Adams Jr. (May '70)

(7) Charles J. Girard (Jan '70)

(8) Richard J. Tallman (Jul '72)

Không quân (USAF) 3 thằng:

(1) William J. Crumm (Jul '67)

(2) Robert F. Worley (Jul '68)

(3) Edward B. Burdett (Nov '67)

Thủy quân lục chiến (USMC) 1 thằng:

(1) Bruno Hockmuth (Nov '67)

Hải quân (USN) 1 thằng:

(1) Rembrandt C. Robinson (May '72)

Lưu ý 1. Bọn hải quân Mẽo không chơi hàm Tướng mà chơi hàm Đô Đốc (Admiral).

Lưu ý 2. Theo thống kê tại http://thewall-usa.com/summary.asp, thì bọn USA có 7 thằng tướng nghẻo, bọn USN 1 thằng, bọn USAF 3 thằng, bọn USMC 1 thằng. Tổng nhõn 12 thằng, mất mẹ đâu 1 thằng.

Dưng gì gì trung ương biết điếu.

Vậy nên một thằng Mẽo Gộc không gộp danh sách trên được trung ương chỉ định các chú phóng viên giương bút bắn đòm khi tển thị sát trận Quảng Trị hè 1972.

Đó là tướng hai sao Bên Sô Van, kêu Thằng Van.

Bấu Nhân Dân năm ý thu hoạch Thằng Van tối đa.

Nầu Thằng Van cười nhệch ngồi ca-bin HU1A, hệt ngồi xe hơi, cánh tay trái thò hẳn ra ngoài. Điếu nầu máy bay Mẽo hạ cửa kính được nhở? Trung Tướng biết điếu đâu. Điếu nầu trung ương chộp được quả hình sát sạt nhở? Trung Tướng biết điếu đâu.

Nầu Thằng Van xác cháy tóp văng xuống ruộng cạn trông như cô chuột cống, răng nhe cực hãi. Điếu nầu trung ương chộp được quả hình chất nhở? Trung Tướng biết điếu đâu.

Tên nầu rảnh vầu Thư Viện Quốc Gia mà mò Thằng Van. Đừng hỏi bạn Gúc, vô ích.

Thằng Van là thằng nầu trong 13 thằng?

Trung Tướng biết điếu đâu.27 Comments: Page 1Page:


2 comments:Unknown said...

Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment