Latest Comments
Saturday, August 8, 2009


Tâm hồn Bựa

Tâm hồn Bựa

An Hoang Trung Tuong
Bựa-văn 2009-08-08 15:07:00

Hãy khảo sát một nghịch lý Lừa.

Đọc bấu chiện thằng thợ bóng Nghệ Công Vinh sắp sang Bồ chơi thử mấy tháng, rùi coi mấy thằng bình luận phán nó chẳng vẹo đéo gì, lại như Huỳnh Đức Hữu Thắng Vưn Vưn thôi, hoang mang phết.

Ừa nhẽ thế thật. Chưa cái chuông Lừa nầu mang xứ lạ mà gõ phát kêu boong luôn. Mọi lĩnh vực luôn.

Nguyên nhân? Đơn giản, là Đéo Tự Tin.

Đéo Tự Tin. Lừa lúc đéo nầu cũng mặc định mình đéo thể làm tốt hơn Khoai Tây.

Nghịch lý chỗ nầy đây.

Lừa lúc đéo nầu chả lải nhải, Niềm Tự Hào ABC, Niềm Kiêu Hãnh XYZ.. Sức tự tôn dồi dào bất hủ bốn ngàn năm.

Thế mà đéo tự tin à?

Đéo tự tin. Thế mới chó. Có thằng nầu chém gió cự phách rùi thành Ông Gộc đâu. Càng tự huyễn về mình, trong lúc mình đích thị cục dắm, thì sự thiếu tự tin càng sâu sắc.

Vướn đề phải biết cười vãi sự thua kém của mình, rùi tẩm ngẩm bẹp nhè sự thua kém ý, bằng một niềm tin cửng tếu: bố mầy bụp chết mẹ chúng mầy giờ lũ phò.

Đó là tâm hồn Bựa vậy.

(@2009, Aug 8th)78 Comments: Page 1Page: