Latest Comments
Wednesday, August 26, 2009


Thiên đàng [5.3]

Thiên đàng [5.3]

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2009-08-25 22:41:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 2 xem ở đây)
(Phần 1 xem ở đây)

Đòn thù (Tiếp nữa)

***

Hết năm, Trung Tướng thằng Hắc Lào từ lớp Năm lên lớp Sáu, thằng Mũi Trâu từ lớp Bốn lên lớp Năm, con Yêu Tinh từ mẫu giáo vầu lớp Một, riêng thằng Tùng Phèng từ lớp Hai chiển lớp Hai khác.

Hết năm nữa, Trung Tướng thằng Hắc Lào từ lớp Sáu lên lớp Bẩy, thằng Mũi Trâu từ lớp Năm lên lớp Sáu, con Yêu Tinh từ lớp Một lên lớp thằng Tùng Phèng.

Thằng Tùng Phèng chiển từ lớp Hai lên phòng Hiệu Trưởng.

Hiệu Trưởng bẩu, Tùng Phèng là Học Sinh Cá Biệt, Trường giả Sở.

Phó Giám Đốc Sở bẩu, Tùng Phèng là Nhi Đồng Không Thể Giáo Dục, không thể học quá lớp Hai, Sở giả gia đình.

Gà Què gặp Phó Giám Đốc, vác theo bằng Tổ Quốc Ghi Công của ai quên mẹ, vác cả Huy Chương Đồng Quốc Gia môn gì quên mẹ, chưởi vắt nóc, đại để tiên sư bố các ông, các ông không cho nó học nó đi xúc cứt các ông nuôi nó.

Phó Giám Đốc gợi ý, hay cho Tùng Phèng vầu trường Phổ Thông Công Nông?

Dừng bình luận tí.

Hệ thống giáo dục Phổ Thông Công Nông, sau đây biên tắt Công Nông, là phát minh thượng đẳng của Thiên Đàng du nhập từ Nước Mẹ.

Theo đó, mỗi tỉnh thành Thiên Đàng sẽ có một đến vài trường Công Nông do Sở hay Ty Công An quản lý, hoàn toàn không dính mẹ gì tới Sở hay Ty Giáo Dục.

Trường Công Nông thu nạp nhi đồng từ 6 đến 16 tuổi, học vấn từ lớp Một đến lớp Vô Tư. Nhi đồng Công Nông sẽ học nội trú 7 ngày trong tuần, 4 tuần trong tháng, 12 tháng trong năm, nhiều năm liên tục liên tục. Pa ma các nhi đồng hoàn toàn yên tâm quy trình nội trú nầy, bởi trường Công Nông có hàng rào thép gai, có thầy đeo súng lục, có cả xích còng chân, và nằm xa trên núi.

Nhi đồng Công Nông không đóng học phí, dưng có trách nhiệm bồi hoàn một phần chi phí Giáo Dưỡng từ trung ương thông qua hoạt động luyện rèn hạnh kiểm bắt buộc, là sản xuất công nghiệp và tăng gia nông nghiệp ngay trong trường.

Gà Què khạc bọt trước Phó Giám Đốc, rùi chiển Tùng Phèng từ Sở ra vỉa hè.

Tùng Phèng được ra vỉa hè.

Quá hâm mộ. Quá ghen tị. Ước mơ của mọi nhi đồng Lừa là điếu phải đến trường, điếu phải chầu cờ chầu thầy chầu các bạn, điếu phải ê a giáo khoa, nhất là điếu phải no đòn vì đúp lớp hay thậm chí mất Cháu Ngoan Bác Hồ. Giờ vưỡn thế.

Mồng Ba tháng Chín khai giảng, Trung Tướng thằng Hắc Lào lủi thủi thắt khăn đỏ, ôm cặp da, nặng trĩu bước chân tê chồn (nhời bài hát gì quên mẹ) hé mắt dòm thằng Tùng Phèng vắt vẻo cười trên cành ba-giăng, vạch chim vờ đái, rùi vặt quả khô ném pụp pụp choạc choạc. Quá ghen tị. Quá hâm mộ.

(Dừng bốt câu viu đã nhờ)

(@2005)13 Comments: Page 1Page:


3 comments:Unknown said...

Unknown said...

Unknown said...
Share this post please batoong


Post a Comment