Latest Comments
Monday, September 14, 2009


Re: Thơ bựa 7

Re: Thơ bựa 7

An Hoang Trung Tuong
Bựa-thơ 2009-09-14 05:11:00

Tiên sư bọn Bựa Viên. Tư duy thẩm văn tao nhã Trung Tướng dầy công đào tạo các đồng chí biến mẹ đâu rùi?

Hỏi Cô Giáo là một Thơ Bựa Tổng Quát, nhằm gì riêng cô giáo Thảo đâu?

Ý nó được tác giả định hướng là:

(A) Về tư tưởng

(A.1) Gái, dù là Cô Giáo, thì suy tư khốc liệt đầu tiên là Cưới Chồng. Thật công chính.

(A.2) Gái, gồm luôn Cô Giáo, luôn nhuần nhuyễn trong thao tác show/hide các subjects cá nhân nhằm hiện thực mục tiêu (A.1). Thật vàng son.

(A.3) Với gái, kể cả Cô Giáo, Tình Dục chính là Tình Yêu. Khác giai, Tình Yêu là Tình Dục. Thật đặc trưng.

(B) Về nghệ thuật

(B.1) Thơ Bựa uyển chuyển và duy lý. Các subjects nối kết nhau trong một thủ tục từ thấp tới cao rùi kết ở đỉnh: Age > Meat ~ TeenAge > Book ~ DogMeat > Love ~ RedBook > Making Love.

(B.2) Thơ Bựa, một nét sung túc của Văn Bựa, tu từ cực chuẩn mực. Tất cả từ khóa một Thơ Bựa được lựa kỹ đến mức không thể thay thế.

(B.3) Thơ Bựa, một nhánh khiêm nhường của Văn Bựa, ỉa toẹt lên các rào cản ngôn ngữ, văn hóa, đạo đức.

(@2009)18 Comments: Page 1Page: