Latest Comments
Wednesday, October 14, 2009


Cam vật (#2)

Cam vật (#2)

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2009-10-14 03:46:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Đoạn Kết

Con vện véo Trung Tướng, nghĩ gì mặt thần như mèo chết ý, kèn xun như lòng xào ý?

Trung Tướng ừa hữa, ngủ em, anh mệt rùi. Con vện bẩu, ai đòi gì mà mệt? Anh già?

Trung Tướng bẩu, anh vửa tưởng một chiện hãi bỏ mẹ. Con vện hỏi, lại cướp giết hiếp?

Trung Tướng bẩu đéo, chiện nầy kinh hơn cướp giết hiếp. Con vện hỏi, ma quỷ, điên khùng?

Trung Tướng bẩu đéo, sang tuần về Hà Nội bốt lên Lốc cho phan té đái chơi.

Rùi ngủ, súng kèn tơi tả như bãi ba-tê.

(@2009)16 Comments: Page 1Page: