Latest Comments
Saturday, October 17, 2009


Cười phụt bựa [2]

Cười phụt bựa [2]

An Hoang Trung Tuong
Bựa-nhảm 2009-10-17 02:22:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Trước khi đọc tiếp tiên sư hắn nhớ tham gia quả Survey No1 của Trung Tướng nhế.

Chiện chép ở Châu Quỳ (*)

Một tên điên nặng được một cán bộ y tế áp giải tới Châu Quỳ giao bác sĩ trưởng Khằng Nụng.

Tên Điên lập tức bị nhân viên của Khằng Nụng khống chế, trói giật, đưa vầu phòng sơ khám.

Tên Điên vẫy vùng chưởi bới dữ dội, anh điên đéo đâu mà túm anh, địt mẹ chúng mầy.

Điên thằng nầu chả vậy, Khằng Nụng hỏi:

- Anh khỏe, thật chứ?

- Tất nhiên.

- Một cộng bốn bằng mấy?

- Năm.

- Tám bình phương bằng mấy?

- Sáu tư.

- Ô-xi hóa trị mấy?

- Hai.

- Ông Cụ sinh ngày nhiêu?

- Mười Chín tháng Năm.

Khằng Nụng vẫy trợ lý, bẩu nhỏ, thằng nầy nhẽ đéo điên, mầy ạ.

Trợ Lý bẩu, để em cho nó mũi Phenothiazine (**). Nói xong làm liền.

Tên Điên bị tiêm, ngủ lịm. Lúc tển tỉnh, Khằng Nụng hỏi:

- Anh khỏe, thật chứ?

- Cũng mệt mệt.

- Một cộng bốn bằng mấy?

- Năm.. À sáu.. À bẩy.. À năm..

- Tám bình phương bằng mấy?

- Ba sáu.. Nhẽ bốn tám.. Nhẽ sáu tư..

- Ô-xi hóa trị mấy?

- Một.. Hay hai nhỉ? Hỏi khó thế?

- Ông Cụ sinh ngày nhiêu?

- Mồng Hai tháng Chín.. À Mười Chín tháng Năm..

Khằng Nụng vẫy trợ lý, bẩu nhỏ, tốt rùi, làm giấy nhập viện.

Chiều muộn, một quan y tế Sở phôn hỏi Khằng Nụng, cán bộ tôi đâu?

Khằng Nụng bẩu, anh ý dẫn Tên Điên xuống, xong về ngay mà.

Quan bẩu, tài xế tôi bẩu các anh cho Tên Điên về, giữ cán bộ tôi ở lại họp mà?

Khằng Nụng toát bồ hôi, bẩu, để tôi kiểm tra.

Đoạn bắt Tên Điên tới. Khằng Nụng hỏi:

- Anh là cán bộ Sở?

- Phải.

- Anh khỏe, thật chứ?

- Tất nhiên.

- Một cộng bốn bằng mấy?

- Hai.

- Tám bình phương bằng mấy?

- Mười bẩy.

- Ô-xi hóa trị mấy?

- Chín.

- Ông Cụ sinh ngày nhiêu?

- Bố anh đéo đâu mà anh nhớ sinh ngày nhiêu.

(@2009)

(*) Châu Quỳ: Trại điên nủi tiếng Bắc Lừa, thường được bấu chí kêu bằng cái tên mượt mà Bịnh Viện Tâm Thần Trung Ương.

(**) Phenothiazine: Một loại thuốc chống điên thông dụng. Nghe nổ thế chứ biết điếu đâu.90 Comments: Page 1Page: