Latest Comments
Friday, October 16, 2009


Theo chân hình sự [3]

Theo chân hình sự [3]

An Hoang Trung Tuong
Phóng-sự 2009-10-16 03:37:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước xem chỗ nầy)

Tay To Đệ Nhất

Trung Tướng thích gọi đệ tử chú Bựa là bọn Tay To.

Không đơn giản vì bỏn cơ bắp tuyền bự như phích Tầu, còn vì bỏn sống anh chị can trường, chả kinh cái mẹ gì ngoài sếp.

Tay To nhất hạng của Bựa là Thằng Phích. Trung Tướng thân thằng nầy.

Thằng Phích võ nghệ khỏi khen đi. Thái Cực Đạo, Thiếu Lâm Đạo, Thần Đạo, Nhu Đạo, chả món điếu nầu nó điếu thuần thục. Chồng gạch mười viên, nó chặt phầm phát, nát như cháo hoa. Cây bạch đàn hai tuổi, nó đá khực phát, gục như thương binh tuột nạng.

Thằng Phích đục Lừa khét mẹ tiếng. Phạm hay giang hồ thấy nó thì nước đái cứ mặc định chẩy tè tè. Có tên đại bàng Bựa khảo mãi điếu nhận tội, Thằng Phích vầu bẩu, cứng cổ hả, rùi nắm đầu lâu vặn rột phát, hy sanh luôn.

Một bữa bọn Thằng Phích đá banh phủi, đấu mới bọn Thằng Chọi. Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minh họa và điếu nhất thiết khác tên thật. Bọn Thằng Chọi thực ra chả quen gì bọn Thằng Phích, đá cùng sân rùi gạ nhau đấu uống bia thôi.

Thằng Chọi chừng 16 tuổi, bé tí, đá hậu vệ.

Thằng Phích đá tiền đạo.

Điếu nầu hai bên đang hăng say, Thằng Chọi nhỡ chân ngáng Thằng Phích ngã quay cu đơ, ộc máu mồm. Thằng Phích nủi khùng túm Thằng Chọi, vả pạc phát, phòi máu mũi luôn.

Thằng Chọi chẳng khóc chẳng van, chạy thốc vầu con hẻm cạnh sân banh. Bọn Thằng Chọi tưởng nó hãi Anh Hình Sự Tay To điếu chơi nữa, nên bắt bọn Thằng Phích loại bớt một thằng, chơi tiếp.

Ai dè Thằng Chọi điếc điếu sợ đại bác, nó biết Thằng Phích Tay To chó đâu. Nhoáng cái, nó chạy thốc ra sân banh, vác một con rựa to ịch, mắt đỏ rực như Lê Văn Tám.

Thằng Phích bỏ banh chạy mê như lên đồng, Thằng Chọi vửa đuổi vửa la thét kinh dị.

May Thằng Phích, sân banh gần một doanh trại Bộ Đội Bắn Đòm. Thằng Phích nhảy ngay vầu trạm gác, nơi có chú bộ đội bồng quả AK báng gỗ, trỏ tay bẩu, thằng đó chém tôi.

Chú bộ đội kéo cơ bẩm rốp rốp, chĩa súng nhằm Thằng Chọi.

Thằng Chọi lởn vởn đàng xa, mồm không ngơi chưởi rủa Thằng Phích.

Thời ý mô-bai chưa quần chúng, nên kết cuộc Thằng Phích phải nhờ chú Bộ Đội Bắn Đòm gọi cho Trung Đoàn Trưởng, rùi nhờ Trung Đoàn Trưởng gọi cho Bựa.

Bựa phái quân cỡi xe hụ còi phóng tới, đến lượt Thằng Chọi chạy mất mặt.

Sau bữa ý, Thằng Phích thôi chơi banh.

(Còn nhiều lắm nhế)

(@2006)92 Comments: Page 1Page: