Latest Comments
Thursday, October 22, 2009


Thơ bựa [10]

Thơ bựa [10]

An Hoang Trung Tuong
Bựa-thơ 2009-10-22 03:15:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Thơ tình bựa No2:

Ngũ Thất Xin Em

(1) xin Em miếng cười tình

(1) cài laptop riêng mình ta play

(2) xin Em miếng cườm tay

(2) luồn đáy bẹn mà day thật tròn

(3) xin Em miếng mông non

(3) chèn lưng ghế xe bon đèo dài

(4) xin Em miếng lỗ tai

(4) kề lỗ miệng ca bài Feelings

(5) xin thêm miếng cười tình

(5) nhồi con mộng xuất tinh thối quần

(@2009)107 Comments: Page 1Page: