Latest Comments
Tuesday, October 20, 2009


Thơ bựa [9]

Thơ bựa [9]

An Hoang Trung Tuong
Bựa-thơ 2009-10-20 05:10:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Trước khi đọc tiếp tiên sư hắn nhớ tham gia quả Survey No1 của Trung Tướng nhế.

Ngày Của Gái

À-lố,
Có phải hôm nay Ngày Của Gái?
Anh sẽ tặng em một tá hồng
Mua ở Cầu Chui năm ngàn rưởi
Mang về mà cắm, giữa ban-công

Đừng để thằng chồng em nó biết
Rùi quăng hoa hoét xuống vỉa đường
Tiện thể tỉn em ba bốn tát
Còn gì ngày đẹp, hả em thương

À-lố,
Có phải hôm nay Ngày Của Gái?
Anh sẽ tặng em một thẻ cào
Phôn báo mẹ hiền trong Thanh Hóa
Con đang ngoan giỏi, được giai bao

Đừng khai mới mẹ anh bâu tuổi
Kẻo bà bổ chửng uýnh rơi liềm
Cứ bẩu kèn anh kêu phê lắm
Dài gân dai cứng, mượt đấy em

À-lố,
Nhất định hôm nay Ngày Của Gái
Anh sẽ tặng em một buổi chiều
Mơ mòng bên nến chườm môi nóng
Cả trên cả dưới, nhé vện yêu

À-lố, hôm nay Ngày Của Gái
Tụi mình làm quả phủi kịch tầm
Mười giờ xuất phát từ Bến Nứa
Mông tròn váy cộc, thoải mái đâm

(@2009, Oct 20th)80 Comments: Page 1Page: