Latest Comments
Wednesday, November 18, 2009


Sài Gòn ERP [2]

Sài Gòn ERP [2]

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2009-11-17 18:25:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

ERP Luận Điểm

Không mầu mè là hệ thống trạt lộ phí tự động, ERP mang luận điểm cơ bản là điều tiết giao thông theo cách Mầy Trả Ngần Nấy Mầy Đi Lối Nấy, tiếng Mẽo kêu Go As You Pay.

Xe vượt Raffles Square tốn xiền hơn vượt Holland Road. Xe lượn Peak Hour tốn xiền hơn lượn Fuckin Hour. Xe đú X-mas tốn xiền hơn đú Full-moon. Vưn vưn thế.

Xiền ERP trạt các chủ xe, trung ương dùng làm gì?

Chả làm mẹ gì đáng tính. Vai trò kinh tế của ERP là rất rất thứ yếu. Ngoài lề #1: Trung Tướng ngờ rầng Lừa Lỗ Đít đéo nhất thiết hiểu chân lý nầy. Thôi để sau.

Hợp lý không?

Bọn Tân Gia Ba thống kê, tốc độ giao thông bỏn tăng 20%, mật độ giao thông bỏn giảm 13% sau ERP. Lừa Sài Gòn vửa hóng phát, sướng nở mẹ tinh hoàn.

Sướng không?

Dưng nền móng ERP, thật đểu, điếu là tài chính, điếu là công nghệ, mà là món Tự Giác Công Dân. Ngoài lề #2: Tự Giác Công Dân là mẹ gì? Là món ngay cả Thượng Hải cũng mơ có. Thôi để sau.

Đểu không?

ERP Tương Lai

Hồi đầu năm Trung Tướng bị thằng Chim Sưng Hôi bạn Tân Gia Ba gốc Hàn mời uýnh gốp ở sân Sentosa, sân gốp thuộc hạng thượng đỉnh Á Châu.

Sân ý điếu có Caddie Lừa vác gậy lượm banh đo hố, Sưng Hôi thuê mỗi đứa một xe Golf Cart gắn GPS, tự lái chạy phầm phầm.

Tởm thật, xe tới đâu, màn hình vẽ tới đó. Cách lỗ bâu thước. Lệch lỗ bâu độ. Sai số không đáng kể.

Trung Tướng nức nở, tởm thật, anh nhập mẹ mấy con nầy về Lừa. Nhở?

Sưng Hôi bẩu, mầy phi con nầy lên Geylang nó vưỡn chính xác như gián điệp à.

Trung Tướng bẩu, chả nhẽ?

Sưng Hôi bẩu, thật, bọn anh sắp phá tất tật Vòm Đái Cục Ỉa ERP, thay GPS hết.

Trung Tướng bẩu, chả nhẽ?

Sưng Hôi ừa.

Thôi xong.

Giang hồ đồn trung ương Tân Gia Ba sẽ thanh lý tám vạn Vòm Đái giá đâu Chục Ngàn Ông Tơn một quả, còn mấy chục vạn Cục Ỉa ném mẹ xuống sông Kallang.

Lừa Sài Gòn, nghe rõ không?

(Ngừng phát coi tiếp phản hồi của bọn lỗ đít)

(@2009)97 Comments: Page 1Page:


1 comment:sac macbook chinh hang said...
Share this post please batoong


Post a Comment