Latest Comments
Monday, November 16, 2009


Sài Gòn ERP

Sài Gòn ERP

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2009-11-16 13:34:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

ERP, mẹ gì?

Đang mò váy con vện giữa đại lộ Chân Lông Xanh Lơ đảo quốc Tân Gia Ba, Trung Tướng bị nó giật tay hự phát. Ngượng phết.

Hầy!

Gì?

Con vện bẩu, bọn Sing nầy tuyên truyền ERP kinh nhở anh nhở.

Rùi nó trỏ Trung Tướng quả cổng ERP Gantry to đoàng phía trước (*).

Ồ ngỡ nó chưởi mình dâm chứ. Trung Tướng bẩu, ERP, là mẹ gì?

Con vện bẩu, là Enterprise Resource Planning.

Trung Tướng cười, em nhà quê.

À quên chưa kể, con vện dân Kế Toán, chiên viên ERP dỏm. ERP của nó, theo thằng Gúc, là Quy Hoạch Tài Nguyên Doanh Nghiệp, quyết điếu phải ERP nhan nhản Tân Gia Ba.

Rùi cấu vai mụ tài taxi, Trung Tướng hỏi, bằng tiếng Mẽo nhế, mụ mụ, ERP, là mẹ gì?

Mụ tài, một quả gái Tầu U60 tóc ngắn đàng điếm, nhún cổ bẩu, là Every Road Paid, Mọi Đường Mất Xiền, hố hố hố.

Trung Tướng bẩu, chả nhẽ?

Mụ tài liếc Trung Tướng, tụi mầy Mã? Thái? Miên?

Trung Tướng giả nhời, tụi anh H'mong.

Mụ tài bẩu, tụi mầy không chơi ERP?

Trung Tướng giả nhời, tụi anh chơi CRF. Nổ đấy. Lừa nầu Lừa không nổ.

Mụ tài bẩu, Electronic Road Pricing, Đường Thu Xiền, mầy thấy chưa, IU nó trừ mẹ một Đô rùi (**).

ERP, thế nầu?

Tân Gia Ba là đô thị đầu tiên trên Quả Đất chơi ERP, tiếp sau nó là Hương Cảng. Mục đích là giảm tải các khu DownTown đông nghèn nghẹt, xe húc xe, khói bồi khói.

Ý tưởng ERP giản dị, là thu xiền của xe pháo muốn vầu dững khu vực nhất định bằng thiết bị điện tử tự động.

Then chốt ERP là các Gantry, đã show trên, Trung Tướng kêu Vòm Đái, và các IU, cũng đã show trên, Trung Tướng kêu Cục Ỉa.

Vòm Đái được xây như quả cổng chầu ở con phố trung ương cần thu xiền xe, giá quãng Trẹo Ông Tơn một quả.

Cục Ỉa được lắp như quả đồng hồ ở con xe phải giả xiền trung ương, giá quãng Trăm Ông Tơn một quả.

Vòm Đái thu phát tín hiệu lên xuống Cục Ỉa qua BlueTooth hoặc đại loại thế, trạt phí ERP vầu Cục Ỉa, đồng thời chụp hình biển số các con xe phi dưới nó, bất kể gắn Cục Ỉa hay không.

Cục Ỉa có khe cài CashCard, giống thẻ Giả Trước điện thoại Xứ Lừa, Trung Tướng kêu Thẻ Dắm. Vòm Đái trạt xiền Cục Ỉa bâu nhiêu, Thẻ Dắm bị khấu bí nhiêu. Thẻ Dắm hết xiền, chủ xe mua thẻ mới.

Xe hơi Tân Gia Ba buộc lắp Cục Ỉa. Xe hơi ngoại quốc nhập cảnh Tân Gia Ba buộc thuê Cục Ỉa, hoặc chịu phí khoán, quãng 5 Ông Tơn mỗi ngày lưu hành.

Xe máy Tân Gia Ba không buộc lắp Cục Ỉa.

Xe chạy tốc độ cao thì Vòm Đái quên Cục Ỉa.

Xe cố tình phá Cục Ỉa, hoặc gian Thẻ Dắm, hoặc lừa Vòm Đái, hoặc đại loại thế.. ăn phạt vã đời luôn, quãng Ngàn Ông Tơn cho một cú quỵt Nửa Ông Tơn.

Dù còn khối khuyết tật, dưng Tân Gia Ba ERP, từ 1998, đã khẳng định hiệu quả. Tám chục Vòm Đái quản ngon vài chục vạn Cục Ỉa. Trung ương bẩu thế, Trung Tướng điếu phản đối.

Và ERP bị học bởi Sài Gòn.

(Ngừng phát coi phản hồi của bọn lỗ đít)

(@2009)

(*) Gantry: ERP Gantry, cổng trạt xiền xe cộ chạy vầu đường có thu phí tự động.

(**) IU: ERP In-vehicle Unit, đồng hồ trạt xiền xe cộ chạy vầu đường có thu phí tự động.69 Comments: Page 1Page: