Latest Comments
Wednesday, November 18, 2009


Theo chân hình sự [4]

Theo chân hình sự [4]

An Hoang Trung Tuong
Phóng-sự 2009-11-18 14:19:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước xem chỗ nầy)

Hiếp Dâm

Vửa xuống Tỉnh Lẻ, thằng Chột Ba Hột thông bấu Trung Tướng, nầy, thằng Mo Chim To bạn thân mầy Búa gọi đấy (*).

Trung Tướng hỏi, tội gì?

Chột Ba Hột bẩu Hiếp Dâm.

Trung Tướng gào, ối địt mẹ, cái thằng Mo Chim To ý hiếp dâm mẹ gì. Bọn nầu gọi, Hình Sự à, hay Điều Tra?

Chột Ba Hột bẩu Điều Tra (**).

Trung Tướng bẩu, không bị tỉn đâu, dưng anh đéo can được, Mo Chim To ơi Mo Chim To, tội thân mầy.

Mo Chim To là giảng viên đại học, ẻo lả phốp pháp, đúng mực điềm đạm. Chim nó to như ống bương dưng đốc chứng hoạt tinh. Yêu vài gái đều thất bại. Yêu thất bại đâm ra yếm thế. Gặp gái co ro như sâu đo. Ai kêu nó Chim To nó ức lòi mắt.

Thăm Mo Chim To, Trung Tướng hỏi, đầu đuôi sâu?

Mo Chim To kể nó mới thằng Lôi Nhai Xôi mới thằng Tấp Cám Hấp cùng chơi con Công Lông Din, tự dưng con Công Lông Din phóng đơn kiện mỗi nó, tội hiếp dâm.

Con Công Lông Din Trung Tướng biết, là chủ quán chè Thái Tốc Mái phố Bà Đun Gà, kiêm gái đú, dâm nhất Quả Đất, mỗi phát đú phải giã ba bốn giai.

Công Lông Din xinh như em Brook Shields bên Beverly Hills, mắt đen như đốt, má lúm như dùi, mày dài như đắp, môi phồng như sưng.

Trung Tướng hỏi, tụi mầy chơi nó ngoài công viên à, hay đâu?

Mo Chim To đáp, ở nhà anh.

Trung Tướng đay, ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, mầy chơi nó nhát đầu à, hay sau?

Mo Chim To đáp, anh chơi cuối cùng.

Trung Tướng đay, ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, mầy chơi xong nói gì, hay im?

Mo Chim To đáp, anh hôn nó, khen nó xinh.

Trung Tướng đay, ngu con ơi. Thậm ngu con ơi.

Trung Tướng hỏi, nó nói gì, hay im?

Mo Chim To đáp, nó cho anh cái quần con.

Trung Tướng đay, ngu con ơi. Ngu đéo thể nhịn.

Rùi hỏi, mầy giả xiền nó không?

Mo Chim To đáp, anh bo năm chục.

Trung Tướng bẩu, ờ, sâu nó kiện mầy nhở?

Mo Chim To bẩu, anh biết đéo. Mầy hỏi Ông Bựa coi có cách gì không?

Trung Tướng kể Chú Bựa. Y bẩu, để tính.

Qua mấy hôm, Bựa gọi cả thằng Mo Chim To cả Trung Tướng, bẩu, tội mầy nặng đấy, Điều Tra xếp khung 4 năm.

Trung Tướng cãi, con Công Lông Din là con phò, tụi nó ba thằng chơi, giả năm chục ngàn.

Bựa quát Trung Tướng, mầy biết đéo. Nó khai mầy rủ nó, hiếp nó, cướp quần nó, ấn xiền vú nó. Tang chứng đủ. Ba thằng chơi tội gấp ba. Bấu đài hưởi thấy thì mầy Tung Bay Tà Áo Tung Bay em ơi (***).

Mo Chim To tái ngoẹt, bẩu, sâu giờ anh?

Bựa bẩu, giờ còn mỗi cách, mầy xúi ông bà già vác cái lễ Ăn Hỏi sang nhà con Công Lông Din, bọn Điều Tra lấy cớ ép nó bãi nại, rút đơn xong mầy chẩu mẹ Sài Gòn.

Rùi y thêm, tốn đấy.

Mo Chim To hỏi, nhiêu anh?

Bựa bẩu, ông XYZ đòi đúng trăm hăm lăm trẹo.

Trung Tướng kháy, đéo lẻ thế, trăm rưởi.

Bựa chưởi, địt mẹ mầy, đùa mới mầy à. Điều Tra nó ra giá, địt mẹ đố thằng nầu bớt một xu.

Kế hoạch thành công. Con Công Lông Din được giai ngon Ăn Hỏi. Thằng Mo Chim To sạch nuột bay Sài Gòn.

Qua mấy hôm, Bựa gọi Trung Tướng, dúi năm trẹo Ông Cụ.

Trung Tướng hỏi, xiền đéo gì chú?

Bựa cười, xiền thằng bạn mầy chứ đéo, bà già nó buôn nhựa, xiền đông như Kinh Kông hố hố hố.

(Còn nhiều lắm nhế)

(@2006)

(*) Búa: Tiếng lóng chỉ Cam, thịnh hành 199x.

(**) Điều Tra: Ý là Cảnh Sát Điều Tra, Cam quái thủ muôn đời quái thủ.

(***) Tung Bay Tà Áo Tung Bay: Nhời bản Nhạc Vàng đéo gì quên mẹ.86 Comments: Page 1Page:


22 comments:Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Phân phối xe điện sỉ lẽ tại TpHCM
xe điện bánh to

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Khuyến mãi mua xe tặng phụ tùng vỏ ruột xe chính hãng
xe điện

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Phân phối xe điện sỉ lẽ tại TpHCM
xe điện bánh to

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Phân phối xe điện sỉ lẽ tại TpHCM
xe điện bánh to

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Khuyến mãi mua xe tặng phụ tùng vỏ ruột xe chính hãng
xe điện

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Phân phối xe điện sỉ lẽ tại TpHCM
xe điện bánh to

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Khuyến mãi mua xe tặng phụ tùng vỏ ruột xe chính hãng
xe điện

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Phân phối xe điện sỉ lẽ tại TpHCM
xe điện bánh to

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Khuyến mãi mua xe tặng phụ tùng vỏ ruột xe chính hãng
xe điện

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Phân phối xe điện sỉ lẽ tại TpHCM
xe điện bánh to

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Khuyến mãi mua xe tặng phụ tùng vỏ ruột xe chính hãng
xe điện

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Phân phối xe điện sỉ lẽ tại TpHCM
xe điện bánh to

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Khuyến mãi mua xe tặng phụ tùng vỏ ruột xe chính hãng
xe điện

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Phân phối xe điện sỉ lẽ tại TpHCM
xe điện bánh to

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Khuyến mãi mua xe tặng phụ tùng vỏ ruột xe chính hãng
xe điện

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Phân phối xe điện sỉ lẽ tại TpHCM
xe điện bánh to

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Khuyến mãi mua xe tặng phụ tùng vỏ ruột xe chính hãng
xe điện

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Phân phối xe điện sỉ lẽ tại TpHCM
xe điện bánh to

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Khuyến mãi mua xe tặng phụ tùng vỏ ruột xe chính hãng
xe điện

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Phân phối xe điện sỉ lẽ tại TpHCM
xe điện bánh to

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...

Khuyến mãi mua xe tặng phụ tùng vỏ ruột xe chính hãng
xe điện

Kênh Mua Bán Cholonsaigon VN said...
Share this post please batoong


Post a Comment