Latest Comments
Friday, November 6, 2009


Xiền Lừa [2]

Xiền Lừa [2]

An Hoang Trung Tuong
*Kinh-tế 2009-11-06 16:33:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước xem chỗ nầy)

Ông Cụ 1958

Thuở lập quốc, Trung Ương Mình, học mót các đế chế kinh điển, quyết làm xiền mới cho Đại Lừa Mình, trong lạc quan kinh điển, đã xuất dững quả xiền kinh điển (*). Chi bộ bẩu thằng Gúc tìm hộ bộ Ông Cụ 1946 tham khảo.

Qua một số năm, vin cớ Ông Cụ 1946 mất giá tứ tung, 1958 Trung Ương Mình phát lệnh đủi xiền tuyền Bắc Lừa, lần thứ nhất tiêu diệt thế lực thù địch Kinh Tế Tư Hữu Tư Doanh, bước thứ nhất xây cất Thiên Đàng.

Bộ Ông Cụ 1958 gồm:

- Mười Ông Cụ. Sắc đỏ tím. Mặt chính in Đầu Lâu Ông Cụ nhìn nghiêng, mặt phụ in Nhà Máy Điện Đéo Gì Ngút Khói. Chi bộ hỏi thằng Gúc xem minh họa nó giấu đâu.

- Năm Ông Cụ. Sắc nâu đất (aka Hạt Dẻ Sẫm). Mặt chính in Đầu Lâu Ông Cụ nhìn thẳng và Cánh Đồng Năm Tấn, mặt phụ in Mỏ Than Đá Đéo Gì Rộn Ràng (**). Chi bộ hỏi thằng Gúc xem minh họa nó giấu đâu.

- Hai Ông Cụ. Sắc xanh chàm. Mặt chính in Bốn Thằng Giai Cấp, mặt phụ in Vịnh Rồng Lộn Đéo Gì Xa Xăm (***). Chi bộ hỏi thằng Gúc xem minh họa nó giấu đâu.

- Một Ông Cụ. Sắc đỏ vàng. Mặt chính in Cột Cờ Thủ Đô, mặt phụ in Ruộng Chổng Mông Đéo Gì Gái Cấy. Chi bộ hỏi thằng Gúc xem minh họa nó giấu đâu.

Bộ Hào Ông Cụ 1958 là xiền giấy như Đồng Ông Cụ, gồm:

- Năm Hào Ông Cụ. Sắc nâu cứt (aka Hạt Dẻ Nhạt). Mặt chính in Chẳng Gì Sất (aka No Fucking Bitch But Coat And Text), mặt phụ in Xưởng Dệt Áo Đéo Gì Nhịp Nhàng.

- Hai Hào Ông Cụ. Sắc xanh pha hồng rất tin tin. Mặt chính in Chẳng Gì Sất như Năm Hào, mặt phụ in Dòng Sông Chảy Đéo Gì Mát Rượi.

- Một Hào Ông Cụ. Sắc vàng pha xanh rất bây bi. Mặt chính in Chẳng Gì Sất như Hai Hào như Năm Hào, mặt phụ in Đoàn Tầu Hỏa Đéo Gì Băng Băng.

Lưu ý Mười Hào thì bằng Một Ông Cụ.

Bộ Xu Ông Cụ 1958 cơ bản là xiền nhuôm đúc, gồm:

- Năm Xu Ông Cụ.

- Hai Xu Ông Cụ.

- Một Xu Ông Cụ.

Lưu ý Trăm Xu thì bằng Một Ông Cụ, tức Mười Xu bằng Một Hào.

Các Xu Ông Cụ giống hệt nhau, chỉ khác kích cỡ và con số xiền. Như quả nầy nầy:

Giữa 196x, Một Xu Ông Cụ hoàn thành sứ mệnh bay bổng thị trường. Đầu 197x, Hai Xu Ông Cụ tiếp bước. Dưng Năm Xu Ông Cụ còn xa mới trầm ngâm viên mãn.

Năm Xu Ông Cụ

Hãy coi lại Năm Xu Ông Cụ lần nữa, chi bộ đểu.

Thấy lỗ tròn không?

Lỗ trên Xu không phải phát kiến của Trung Ương Mình. Từ thế kỷ IXX về trước, một số Vua Khoai Tây đã đúc Xu có lỗ, để quần chúng xỏ dây đeo vầu cạp quần tránh kẻ cắp. Từ thế kỷ XX về sau, Xu chả cần lỗ, đơn giản là quần chúng khoái cầm Giấy hơn.

Dưng Lừa điếu phải Khoai Tây. Chân lý đấy.

Năm Xu Ông Cụ vưỡn có lỗ.

Ông Cụ, thay mặt Trung Ương Mình, báo cáo đồng chí Ba Duẩn, rầng, quần chúng nghèo thôi, Chú nên đúc Xu có lỗ.

Dù Ông Cụ hơi phạm thượng, đồng chí Ba Duẩn vưỡn đồng ý đúc Xu có lỗ.

Ông Cụ, lại thay mặt Trung Ương Mình, lại báo cáo đồng chí Ba Duẩn, rầng, quần chúng nghèo lắm, Chú nên đúc Xu hình vuông.

Xu vuông làm gì? Ông Cụ thổ lộ, để quần chúng dễ xếp Xu vầu thùng mà trữ.

Lần nầy, Ông Cụ quá phạm thượng, đồng chí Ba Duẩn từ chối đúc Xu hình vuông.

Và Năm Xu Ông Cụ hình gì? Chi bộ thấy tròn không?

***

Bữa ý, thằng Trung Úy lượm được Năm Xu Ông Cụ (****).

Nó nắm Ông Cụ khư khư, bằng bàn tay tí teo, chặt hơn bi giờ Trung Tướng nắm năm Cây vàng.

Nó ba tuổi rưỡi.

Trung Tướng nịnh, cho anh, anh cho con cá chọi.

Lừa đấy, cho nó, thì Con Chọi vưỡn do Trung Tướng quản lý.

Trung Úy bẩu, đéo, của em.

Trung Tướng dọa, mầy không đưa, anh mách ma tịch thu.

Bịp đấy, ma tịch thu, thì Trung Tướng cũng phèo.

Trung Úy vững vàng, đéo, của em.

Trung Tướng cáu, không đưa tao thụi chết bà mầy.

Trung Úy tóe khóc luôn, anh đánh tao, hưa hưa, tao mách ma, hưa hưa, ma ơi ời, hưa hưa, ma ơi ời, ma ơi ời..

Nó khóc cả tiếng, rùi lăn quay ngủ.

Trung Tướng moi Ông Cụ khỏi tay Trung Úy, chạy tìm thằng Móc Xích.

Móc Xích là trùm uýnh đáo phố Trung Tướng. Nó luôn có nhiều Xu Ông Cụ.

Uýnh đáo là môn thể thao đại chúng nhất Xứ Lừa thời Thiên Đàng, tương tự môn tá lả bi giờ, dưng thất truyền đã hai chục năm. Trung Tướng kể kỹ về Uýnh Đáo trong bài Sướng Thiên Đàng. Chi bộ tự tìm.

Luật uýnh đáo giản dị như chính Thiên Đàng. Các Đáo Thủ búng Xu Ông Cụ vầu Tường Đáo. Xu tên nầu nẩy gần Vạch Đáo nhất thì tên đó được quyền búng Xu mình vầu Xu bọn khác, trúng thì Ăn luôn, trệch thì nhường quyền búng Xu cho đối thủ. Cứ thế tiếp, đến lúc Xu bị Ăn sạch.

Trung Tướng luyện đáo hầu như hàng ngày. Lý thuyết hầu như thượng thừa. Vô mẹ nó địch.

Móc Xích hỏi, mầy dài xiền không?

Trung Tướng bẩu, khối.

Móc Xích bẩu, chấp mầy đi trước.

Trung Tướng búng Ông Cụ, ổng kêu bẹt phát như thể chọt nhầm đám vữa ẩm, nẩy cách Tường Đáo chỉ ba chục phân.

Trung Tướng kêu, anh trượt tay, anh đi lại.

Móc Xích hố hố, lấy Xu khác, Xu nầy của anh.

Rùi búng Ông Cụ của nó như múa, Ông Cụ nẩy dịu dàng, hơn Ông Cụ Trung Tướng chỉ hai chục phân.

Móc Xích nhặt Ông Cụ Của Nó, mổ chách phát giữa Ông Cụ Trung Tướng. Đi đoong Ông Cụ Trung Úy.

Còn Ông Cụ chó nầu đâu. Trung Tướng về ôm Trung Úy, thằng em vưỡn ngủ phòi kèn.

May thế, lúc dậy, Trung Úy quên cụ nó rầng nó đã lượm được hẳn một Ông Cụ.

(@2007)

(*) Trung Ương Mình, Đại Lừa Mình: Gọi yêu thì phải kèm chữ Mình vầu thôi.

(**) Năm Tấn: Ám chỉ Năm tấn Một ha, niềm mơ thóc lúa bao la Thiên Đàng.

(***) Bốn Giai Cấp: Biểu trưng của Đại Lừa Hùng Cường, thể hiện bốn nhân vật ba nam một nữ (một vác cờ, một ôm lúa, một bồng súng, một cầm bút), đại diện bốn giai cấp Thiên Đàng Công, Nông, Binh, Trí, đéo có Thương, Quan, Lãnh, và đương nhiên đéo có Ăn Mày, Faddibu, Bựa.

(****) Thằng Trung Úy: Em Trung Tướng, sau con Trung Tá, Trung Tướng kể chưa?145 Comments: Page 1Page: