Latest Comments
Wednesday, January 6, 2010


MỤC LỤC

MỤC LỤC

An Hoang Trung Tuong
Index 2010-01-06 15:00:00

MỤC LỤC QUÁN BỰA

263. Maestro
"Bậc Cao Thủ"
[Tùy bút]
[2010-09-01]

262. Zhuangzu
"Choang Tộc"
[Du ký]
[2010-08-24]

261. National Wanking
"Quốcdân Sóclọ"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-08-21]

260. Tatiana vs Sergei [Bilingual Version]
"Tatiana vs Sergei"
[Tùybút @International]
[2010-08-17]

259. Riding partner [Bilingual Version]
"Bạn đường"
[Tùybút @International]
[2010-08-11]

258. Le premier amour [English Version]
"The first love"
[Tùybút @International]
[2010-08-05]

257. Tenez-la pour le temps passé [English Version]
"Hold it for the time gone"
[Tùybút @International]
[2010-08-03]

256. Tenez-la pour le temps passé
"Cho những tháng ngày qua"
[Tùy bút]
[2010-08-02]

255. When no female beside
"Không gái ở bên"
[Tùy bút]
[2010-07-30]

254. Le premier amour
"Tình đầu"
[Tùy bút]
[2010-07-29]

253. Hà Nội Ngập (#2)
"Làm Sâu Hà Nội Dừng Ngập?"
"Chỉđạo của Trung Tướng"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-07-28]

252. Hà Nội Ngập (#1)
"Hà Nội Ngập Nay"
"Hà Nội Ngập Xưa"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-07-22]

251. Sếch Tinh Hoa [2.2]
"Chapter 1. Sếch Cơcấu"
[Giáo dục]
[2010-07-18]

250. Sếch Tinh Hoa [2.1]
"Chapter 1. Sếch Cơcấu"
[Giáo dục]
[2010-07-12]

249. Sếch Tinh Hoa
"Mào"
[Giáo dục]
[2010-07-10]

248. Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#2)
"Sángtạohọc Cănbản"
[Giáo dục]
[2010-07-05]

247. Sángtạohọc: Sáng Tạo Học (#1)
"Mào"
"Sángtạohọc Nhậpmôn"
[Giáo dục]
[2010-07-03]

246. Đếvương Dâmdục (#4)
"Thập Tam Vị Công"
"Thập Lục Dương Công"
"Thập Cửu Tràng Công"
"Nhị Thập Thất Tì Công"
[Mật @Sức khỏe]
[2010-06-29]

245. Đếvương Dâmdục (#3)
"Thập Tỹ Công"
"Thập Nhất Phế Công"
"Thập Nhị Tâm Công"
[Mật @Sức khỏe]
[2010-06-27]

244. Đếvương Dâmdục (#2)
"Thất Can Công"
"Bát Thận Công"
"Cửu Nhãn Công"
[Mật @Sức khỏe]
[2010-06-26]

243. Cam múa
[Phóng sự]
[2010-06-22]

242. Đếvương Dâmdục (#1)
[Mật @Sức khỏe]
[2010-06-21]

241. Cúp Điện
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-06-17]

240. Luas Buas Italiano: Lezione Tre
"Bài #3"
[Giáo dục]
[2010-06-16]

239. W(.)(.)W W(,)RLD C),(P
[Thể thao]
[2010-06-11]

238. Đường Sắt Cao Tốc (#3)
"Vạch đít Chống-caotốc"
"Trốn Vé, Ném Đá, Bánh Đất, và các Bấthủ khác"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-06-10]

237. Luas Buas Italiano: Lezione Due
"Bài #2"
[Giáo dục]
[2010-06-09]

236. Chiêngia tưvấn
[Tùy bút]
[2010-06-07]

235. Luas Buas Italiano: Lezione Uno
"Bài #1"
[Giáo dục]
[2010-06-07]

234. Luas Buas Italiano
"Giớithiệu Luas Buas Italiano"
[Giáo dục]
[2010-06-06]

233. Dịch Thơ
"Trămvạn Bônghồng Thắm"
[Chém gió @Thơ bựa]
[2010-06-04]

232. Pupo Giớithiệu
"Pupo Ông Gay Sến"
[Ký @Nhạc bựa]
[2010-06-02]

231. Ông Cụ Nhập Vong (#2)
"Tiênđề Hồntồndịch"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-05-31]

230. Ông Cụ Nhập Vong (#1)
"Tiênđề Hồntồnbất"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-05-27]

229. Lụcbát Khoaitây
"Đu Oai"
[Thơ bựa]
[2010-05-26]

228. Đường Sắt Cao Tốc (#2)
"Xình Xịch Xình Xịch Tu Tu"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-05-24]

227. Đường Sắt Cao Tốc (#1)
"Bọn nầu chơi Caotốc?"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-05-23]

226. Bựa Quán Nhị Niên Tổng Kết
[2010-05-21]

225. Hiếp một con điên (#2)
[Phóng sự]
[2010-05-19]

224. Re: GMT+8 (#2)
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2010-05-15]

223. Re: GMT+8 (#1)
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2010-05-13]

222. GMT+8
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-05-12]

221. Truy Mò Lừa Ất Dậu (#4)
[Ký @Lịch sử]
[2010-05-11]

220. Truy Mò Lừa Ất Dậu (#3)
[Ký @Lịch sử]
[2010-05-06]

219. Truy Mò Lừa Ất Dậu (#2)
[Ký @Lịch sử]
[2010-05-03]

218. Truy Mò Lừa Ất Dậu (#1)
[Ký @Lịch sử]
[2010-05-02]

217. Hai Trẹo Lừa Ất Dậu (#2)
[Tiểu luận @Lịch sử]
[2010-04-20]

216. Hai Trẹo Lừa Ất Dậu (#1)
[Tiểu luận @Lịch sử]
[2010-04-16]

215. Thằng Mẽo
[Tùy bút]
[2010-04-14]

214. Phin Triềutiên (#1)
"Hoa Diếp Dại"
[Ký @Hình bựa]
[2010-04-14]

213. Balan Balan Mùa Tuyết Tan
[Du ký]
[2010-04-11]

212. Sến Vôchừng Sến
[Ký @Nhạc bựa]
[2010-04-09]

211. Ảnh Giảitrí Chấtnghệ [1]
[Hình bựa]
[2010-04-09]

210. Ácmộng (#3)
(Ác mộng)
[Tùy bút]
[2010-04-08]

209. Ácmộng (#2)
(Ác mộng)
[Tùy bút]
[2010-04-05]

208. Ácmộng (#1)
(Ác mộng)
[Tùy bút]
[2010-04-03]

207. Tiếng Lừa Cảitạo [3]
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-04-02]

206. Tiếng Lừa Cảitạo [2]
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-04-01]

205. Tiếng Lừa Cảitạo
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-03-31]

204. Chàng Quágiang Cộmcán Nhất Trầngian (#2)
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-03-30]

203. Thôngbáo Đặcbiệt
[2010-03-28]

202. Chàng Quágiang Cộmcán Nhất Trầngian (#1)
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-03-24]

201. Dội Bom Huế
[Tiểu luận @Lịch sử]
[2010-03-22]

200. Bụp Chết Tốt
[Chém gió @Cống Bựa]
[2010-03-20]

199. Sốc cái dắm [1.3]
"Chiện Thứ Nhì"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-03-19]

198. Sốc cái dắm [1.2]
"Chiện Thứ Nhứt"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-03-16]

197. Sốc cái dắm [1.1]
"Chiện Thứ Nhứt"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2010-03-14]

196. Chạy bàn (#2)
[Tùy bút]
[2010-03-11]

195. Chạy bàn (#1)
[Tùy bút]
[2010-03-10]

194. Kinh Thánh Bình Dân [2]
"Giai Phận Ngựa Gái Thân Gà"
[Tiểu luận @Tín ngưỡng]
[2010-03-09]

193. Thơ bựa 8/3
"Ngày Của Gái 2"
[Thơ bựa]
[2010-03-08]

192. Nhạc Tỉn
"Anh Chuồn Thôi"
"Bôi Nó Đen"
[Giới thiệu @Nhạc bựa]
[2010-03-07]

191. Trấng vịt lộn (#2)
[Tùy bút]
[2010-03-06]

190. Ký túc xá [1.3]
"Mộng du"
[Tùy bút]
[2010-03-05]

189. Ký túc xá [1.2]
"Mộng du"
[Tùy bút]
[2010-03-04]

188. Ký túc xá [1.1]
"Mộng du"
[Tùy bút]
[2010-03-02]

187. Trấng vịt lộn (#1)
[Tùy bút]
[2010-03-01]

186. Chương Trình Cuba
[Tiểu luận @Lịch sử]
[2010-02-26]

185. Đầy cạm bẫy (#2)
[Tùy bút]
[2010-02-24]

184. Đầy cạm bẫy (#1)
[Tùy bút]
[2010-02-23]

183. Lễ Hạ Chầy
[Tùy bút]
[2010-02-22]

182. Ghen
[Tiểu phẩm @Cười phụt bựa]
[2010-02-20]

181. Tết Khoai Tây (#2)
[Du ký]
[2010-02-19]

180. Tết Khoai Tây (#1)
[Du ký]
[2010-02-15]

179. Gái quê
[Du ký]
[2010-02-11]

178. Mẩu Xích Théng
[Du ký]
[2010-02-09]

177. Mê sư
[Truyện ngắn]
[2010-02-08]

176. Phần tư thế kỷ (#2)
Hoàng Tuấn Dũng
[Truyện ngắn @Bạn bựa]
[2010-02-04]

175. Phần tư thế kỷ (#1)
Hoàng Tuấn Dũng
[Truyện ngắn @Bạn bựa]
[2010-02-03]

174. Chung thân (#4)
Hoàng Tuấn Dũng
[Truyện ngắn @Bạn bựa]
[2010-02-02]

173. Chung thân (#3)
Hoàng Tuấn Dũng
[Truyện ngắn @Bạn bựa]
[2010-02-01]

172. Chung thân (#2)
Hoàng Tuấn Dũng
[Truyện ngắn @Bạn bựa]
[2010-01-31]

171. Chung thân (#1)
Hoàng Tuấn Dũng
[Truyện ngắn @Bạn bựa]
[2010-01-30]

170. Cá Vàng (#4)
Sám Dóng
[Tạp ký @Bạn bựa]
[2010-01-28]

169. Cá Vàng (#3)
Sám Dóng
[Tạp ký @Bạn bựa]
[2010-01-23]

168. Cá Vàng (#2)
Sám Dóng
[Tạp ký @Bạn bựa]
[2010-01-18]

167. Cá Vàng (#1)
Sám Dóng
[Tạp ký @Bạn bựa]
[2010-01-09]

166. MỤC LỤC
[2010-01-09]

165. Điên No2
Ngụy Ngôn
[Truyện ngắn @Bạn bựa]
[2010-01-08]

164. Điên No1
Ngụy Ngôn
[Truyện ngắn @Bạn bựa]
[2010-01-07]

163. Ra mắt Nhóm Văn Bựa
[Giới thiệu @Bạn bựa]
[2010-01-06]

162. Phạm Công Trị, Giả Vương Vô Hình Bất Hủ (#2)
"Hồ Thơm"
[Tiểu luận @Lịch sử]
[2010-01-01]

161. Phạm Công Trị, Giả Vương Vô Hình Bất Hủ (#1)
"Hòa Thân"
[Tiểu luận @Lịch sử]
[2009-12-22]

160. Lừa bọn anh
"Tỉn Lừa"
[Chém gió @Cống bựa]
[2009-12-20]

159. Lost In Net: Lạc Trong Mạng (#2)
"Chương 1"
[Truyện dài]
[2009-12-18]

158. Chả hiểu mẹ, hay mình ngu?
"Chau Ngo"
[Chém gió @Cống bựa]
[2009-12-14]

157. Lost In Net: Lạc Trong Mạng (#1)
"Mào"
[Truyện dài]
[2009-12-10]

156. Thiên Chúa Bình Dân [2]
"Giáo Hội vs Khoa Học, again"
"Rút Phép Thông Công?"
[Tiểu luận @Tín ngưỡng]
[2009-12-07]

155. Thiên Chúa Bình Dân [1]
"Tòa Án Dị Giáo?"
"Thập Tự Chinh?"
"Giáo Hội Cản Khoa Học?"
"Giáo Hoàng Không Ủng Hộ Bâu Câu Su?"
[Tiểu luận @Tín ngưỡng]
[2009-12-03]

154. Kinh Thánh Bình Dân [1]
"Thánh Luận No1: Giống Người"
[Tiểu luận @Tín ngưỡng]
[2009-12-01]

153. Most Buồi Ever [1]
"B1. Cấm sử dụng chung cư làm văn phòng"
[Chém gió @Quán Bựa]
[2009-11-30]

152. Nội chiến [3.1]
"Lính Xế"
[Tùy bút]
[2009-11-20]

151. Theo chân hình sự [4]
"Hiếp Dâm"
[Phóng sự]
[2009-11-18]

150. Sài Gòn ERP [2]
"ERP Luận Điểm"
"ERP Tương Lai"
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-11-18]

149. Sài Gòn ERP
"ERP, mẹ gì?"
"ERP, thế nầu?"
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-11-16]

148. Xiền Lừa [3]
"Hai Ông Cụ"
[Ký @Kinh tế]
[2009-11-11]

147. Odessa Bão Táp Ông Nin
"Primorsky Đại Lộ"
[Du ký]
[2009-11-07]

146. Xiền Lừa [2]
"Ông Cụ 1958"
"Năm Xu Ông Cụ"
[Ký @Kinh tế]
[2009-11-07]

145. Ngu của phản động điếu bựa
"Faddibu: Kiểu Ngu Thứ Nhất"
"Faddibu: Kiểu Ngu Thứ Hai"
[Chém gió @Cống bựa]
[2009-11-05]

144. Xiền Lừa
"Ba Mươi Ông Cụ"
[Ký @Kinh tế]
[2009-10-30]

143. Alla Pugacheva Giới Thiệu (#3)
"Trung Tướng"
[Ký @Nhạc bựa]
[2009-10-29]

142. Alla Pugacheva Giới Thiệu (#2)
"Bết Nhép"
[Ký @Nhạc bựa]
[2009-10-26]

141. Alla Pugacheva Giới Thiệu (#1)
"Lý Ninh"
[Ký @Nhạc bựa]
[2009-10-23]

140. Thơ bựa [10]
"Thơ tình bựa No2: Ngũ Thất Xin Em"
[Thơ bựa]
[2009-10-22]

139. Cười phụt bựa [3]
"Chiện chép ở Châu Quỳ No2"
[Tiểu phẩm @Cười phụt bựa]
[2009-10-21]

138. Thơ bựa [9]
"Ngày Của Gái"
[Thơ bựa]
[2009-10-20]

137. Cười phụt bựa [2]
"Chiện chép ở Châu Quỳ"
[Tiểu phẩm @Cười phụt bựa]
[2009-10-17]

136. Bựa Survey No1
"Hình tượng Bựa"
[Survey @Cống bựa]
[2009-10-17]

135. Theo chân hình sự [3]
"Tay To Đệ Nhất"
[Phóng sự]
[2009-10-16]

134. Theo chân hình sự [2]
"Đặc Tình"
[Phóng sự]
[2009-10-15]

133. Theo chân hình sự
"Uýnh Hôi"
[Phóng sự]
[2009-10-14]

132. Cam vật (#2)
[Tùy bút]
[2009-10-14]

131. Cam vật (#1)
[Tùy bút]
[2009-10-13]

130. Thiên đàng [6.2]
"Phò gạo"
[Tùy bút]
[2009-10-05]

129. Thiên đàng [6.1]
"Phò gạo"
[Tùy bút]
[2009-10-04]

128. Ăn Cắp Thích Lắm [2]
"Trải Nghiệm Đầu Đời"
[Phóng sự]
[2009-09-29]

127. Joe Dassin Giới Thiệu
"Giâu Đạt Xanh"
[Giới thiệu @Nhạc bựa]
[2009-09-27]

126. Ăn Cắp Thích Lắm
"Mào"
[Phóng sự]
[2009-09-27]

125. Liêu Trai Theme Shop [1.4]
"Thiên No1"
[Truyện dài]
[2009-09-26]

124. Liêu Trai Theme Shop [1.3]
"Thiên No1"
[Truyện dài]
[2009-09-24]

123. Liêu Trai Theme Shop [1.2]
"Thiên No1"
[Truyện dài]
[2009-09-22]

122. Liêu Trai Theme Shop [1.1]
"Thiên No1"
[Truyện dài]
[2009-09-21]

121. Dị Truyện: 17 quái sự điếu thể tin nủi từ Trung Tướng Kèn To (#3)
"Quái sự 2: Đầu Dài Răng Nhọn"
[Truyện dài]
[2009-09-21]

120. Thơ bựa [8]
"Thơ tình bựa No1: Punctuation Theme"
[Thơ bựa]
[2009-09-18]

119. Đôi khi sến cũng cần một tẹo
[Sến]
[2009-09-16]

118. Lốc Phan
[Ký @Cống bựa]
[2009-09-15]

117. Re: Thơ bựa 7
"Hỏi Cô Giáo Luận"
[Thơ bựa]
[2009-09-14]

116. Thơ bựa [7]
"Hỏi Cô Giáo"
[Thơ bựa]
[2009-09-14]

115. Cặc Bít Tơn
[Du ký]
[2009-09-12]

114. Moi hàng láng giềng [3]
"Phò Việt Lét"
[Chém gió @Bạn bựa]
[2009-09-11]

113. Thiên đàng [5.5]
"Đòn thù"
[Tùy bút]
[2009-09-09]

112. Moi hàng láng giềng [2]
"Phò Dân Trí"
[Chém gió @Bạn bựa]
[2009-09-04]

111. Thiên đàng [5.4]
"Đòn thù"
[Tùy bút]
[2009-09-01]

110. Đại Lừa Đệ Nhị Thập Thế Kỷ Chiến Chinh Dã Sử [1.1]
"Truyện No1: Liệt Tướng Hy Sanh Ngoại Truyện"
[Tiểu luận @Lịch sử]
[2009-08-27]

109. Re: Moi hàng láng giềng [1]
"Tướng Mẽo Nghẻo Lừa"
[Chém gió @Bạn bựa]
[2009-08-27]

108. Moi hàng láng giềng [1]
"Tướng Mẽo Huy Bom"
[Chém gió @Bạn bựa]
[2009-08-26]

107. Thiên đàng [5.3]
"Đòn thù"
[Tùy bút]
[2009-08-26]

106. Thơ bựa [6]
"Ta Cu No1"
[Thơ bựa]
[2009-08-22]

105. Thiên đàng [5.2]
"Đòn thù"
[Tùy bút]
[2009-08-19]

104. Thiên đàng [5.1]
"Đòn thù"
[Tùy bút]
[2009-08-16]

103. Thiên đàng [4.2]
"Thuật Dòm Mồm"
[Tùy bút]
[2009-08-14]

102. Thiên đàng [4.1]
"Thuật Dòm Mồm"
[Tùy bút]
[2009-08-10]

101. Giống chột
[Ký @Quán Bựa]
[2009-08-09]

100. Mất tích?
[Chém gió @Quán Bựa]
[2009-08-09]

99. Tâm hồn Bựa
[Chém gió @Cống bựa]
[2009-08-08]

98. Đại Tướng Con (#2)
[Tùy bút]
[2009-08-06]

97. Đại Tướng Con (#1)
[Tùy bút]
[2009-08-06]

96. Dị Truyện: 17 quái sự điếu thể tin nủi từ Trung Tướng Kèn To (#2)
"Quái sự 1: Tử Thi Duyên Dáng"
[Truyện dài]
[2009-08-05]

95. Thông báo [4]
[2009-07-31]

94. Thánh Ca Giới Thiệu [2]
"Phó Thác"
[Giới thiệu @Nhạc bựa]
[2009-07-27]

93. Thánh Ca Giới Thiệu
"Khúc Cảm Tạ"
[Giới thiệu @Nhạc bựa]
[2009-07-27]

92. Dị Truyện: 17 quái sự điếu thể tin nủi từ Trung Tướng Kèn To (#1)
"Quái sự 1: Tử Thi Duyên Dáng"
[Truyện dài]
[2009-07-27]

91. Chiện chó [1.2]
"Chiện No1"
[Tùy bút]
[2009-07-25]

90. Chiện chó [1.1]
"Chiện No1"
[Tùy bút]
[2009-07-10]

89. Bước giăng thằng Sơn Đen
[Du ký]
[2009-06-26]

88. Thần đồng đại thi hào
[Tùy bút]
[2009-06-12]

87. Bô Xít Phản Phản Biện [4]
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-06-02]

86. Bô Xít Phản Phản Biện [3]
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-05-29]

85. Bô Xít Phản Phản Biện [2]
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-05-29]

84. Bô Xít Phản Phản Biện
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-05-28]

83. Sự điếu gì nhỉ?
[Chém gió @Cống bựa]
[CLOSED]
[2009-05-24]

82. Lầu Âm Phủ (#1)
"Vườn Âm Phủ"
[Tùy bút]
[2009-05-22]

81. Văn phẩm đầu tiên
[Tùy bút]
[2009-05-20]

80. Cười phụt bựa [1]
"Ròi Và Rận Mu"
[Ngụ ngôn @Cười phụt bựa]
[2009-05-18]

79. Ảnh khiêu dâm chất nghệ
[Hình bựa]
[2009-05-12]

78. Bô Xít là mẹ gì? [7]
"Sinh Thái Bô Xít"
"Kết Luận"
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-05-11]

77. Bô Xít là mẹ gì? [6]
"A Ha Ha Chúng Ta Moi Xít"
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-05-09]

76. Bô Xít là mẹ gì? [5]
"An Ninh Bô Xít"
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-05-08]

75. Bô Xít là mẹ gì? [4]
"Bô Xít Tiểu Nông"
"Gato Bô Xít"
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-05-08]

74. Bô Xít là mẹ gì? [3]
"Bô Xít Cục Phân Lừa"
"Tiềm Năng Bô Xít"
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-05-07]

73. Bô Xít là mẹ gì? [2]
"Bô Xít Cục Phân"
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-05-05]

72. Bô Xít là mẹ gì?
"Bô Xít Lừa"
[Tiểu luận @Quán Bựa]
[2009-05-05]

71. Thơ bựa [5]
"Thơ Bựa Nhái"
[Thơ bựa]
[2009-04-26]

70. Chuyện ma No1 (#4)
[Truyện ngắn]
[2009-04-25]

69. Re: Thơ Bựa 4
[Thơ bựa]
[2009-04-24]

68. Thơ bựa [4]
"Bựa Hiện Đại"
[Thơ bựa]
[2009-04-23]

67. Chuyện ma No1 (#3)
[Truyện ngắn]
[2009-04-23]

66. Chuyện ma No1 (#2)
[Truyện ngắn]
[2009-04-22]

65. Chuyện ma No1 (#1)
[Truyện ngắn]
[2009-04-22]

64. Chiện Phạm
"Chém con muỗi"
[Phóng sự]
[2009-04-20]

63. Đi oách (#2)
[Phóng sự]
[2009-04-18]

62. Cuối tuần túc-túc [2]
"Nhập Băng Cốc"
"Bọn Xiêm Học Tiếng Mẽo Cách Nầu?"
[Du ký]
[2009-04-18]

61. Phò què
[Tùy bút]
[2009-04-16]

60. 16 Tháng Tư
[Tùy bút]
[2009-04-16]

59. Thơ bựa [3]
"Bựa Tông Dật"
[Thơ bựa]
[2009-04-16]

58. Cuối tuần túc-túc
"Cuối tuần túc-túc"
[Du ký]
[2009-04-14]

57. Thơ bựa [2]
"Bựa Xe Ôm"
[Thơ bựa]
[2009-04-14]

56. Đi oách (#1)
[Phóng sự]
[2009-04-13]

55. Nơi Chúa chúng ta phó thác [2]
"Con Chúa"
[Tùy bút]
[2009-04-12]

54. Tai nạn [3]
"Tú Vú To"
[Tùy bút]
[2009-04-02]

53. Tai nạn [2]
"Đấu Pháo"
[Tùy bút]
[2009-04-02]

52. Tai nạn
"Tiền Diệu"
[Tùy bút]
[2009-04-02]

51. Thơ bựa [1]
"Bựa Cổ Điển"
[Thơ bựa]
[2009-03-20]

50. Thông báo [3]
[2009-02-17]

49. Miếu vo (#1)
[Phóng sự]
[2008-09-30]

48. Mùi tông dật
[Phóng sự]
[2008-09-13]

47. Phò Tầu
[Phóng sự]
[2008-09-12]

46. Lễ tang Ong Chúa
[Tùy bút]
[2008-09-03]

45. Chiện bựa
"Thấy cái bướm"
[Tùy bút]
[2008-09-03]

44. Bọn Khoai Tây
[Tùy bút]
[2008-08-31]

43. Nơi Chúa chúng ta phó thác
"QUO VADIS"
[Tùy bút]
[2008-08-29]

42. Tư lệnh nghĩa trang
[Phóng sự]
[2008-08-18]

41. Thông báo [2]
[2008-08-16]

40. Phò tỉnh lẻ
[Phóng sự]
[2008-08-15]

39. Chiện tình
[Tùy bút]
[2008-08-14]

38. Hiếp một con điên
[Phóng sự]
[2008-08-12]

37. Công nghệ buôn trinh
[Phóng sự]
[2008-08-07]

36. Thiên đàng [3]
"Đón lãnh tụ"
[Tùy bút]
[2008-07-29]

35. Ca sĩ suýt phản động Ngọc Tân
[Ký @Quán Bựa]
[2008-07-22]

34. Tòa Khâm Sứ Hà Thành
[Ký @Quán Bựa]
[2008-07-19]

33. Giang hồ cỏ [5]
"Mẹ vợ đại ca"
[Phóng sự]
[2008-07-14]

32. Hai mươi năm chị Quỳnh anh Vũ
[Ký @Quán Bựa]
[2008-07-11]

31. Nội Chiến [2]
"Chết nghẻo"
[Tùy bút]
[2008-07-07]

30. Nội Chiến
"Giai thời chiến lên đường"
[Tùy bút]
[2008-07-05]

29. Bỗng dưng nhớ một thằng phò
[Tùy bút]
[2008-07-03]

28. Huyện Nam Sa mới của nước Tàu ta
[Ký @Quán Bựa]
[2008-07-02]

27. Việt Lào Khơ Me anh em..
"Cao Miên thốt nốt xanh bò trắng chó vàng"
[Du ký]
[2008-07-02]

26. Hồ sơ Nhân văn giai phẩm
"Trùm phản động Nguyễn Hữu Đang"
[Ký @Quán Bựa]
[2008-06-30]

25. Thông báo [1]
[2008-06-30]

24. Thương gia bán rong
[Ký @Kinh tế]
[2008-06-29]

23. Binh nhì cảnh sát giao thông
[Ký @Quán Bựa]
[2008-06-27]

22. Thiên đàng [2]
"Nghề Độc Thiên Đàng"
[Tùy bút]
[2008-06-27]

21. Thiên đàng
"Ăn Thịt Người"
[Tùy bút]
[2008-06-26]

20. Giang hồ cỏ [4]
"Trộm Kỳ Tài"
[Phóng sự]
[2008-06-20]

19. Chiếc nón cối đầu tiên
[Tùy bút]
[2008-06-18]

18. Bộ tứ huyền thoại của chính thể Quốc Xã
[Du ký]
[2008-06-18]

17. Giang hồ cỏ [3]
"Thèm Chém Quá"
[Phóng sự]
[2008-06-16]

16. Thủ dâm luận
[Chém gió @Cống bựa]
[2008-06-16]

15. Giang hồ cỏ [2]
"Yêu Nhau Thì Phải Dên La"
[Phóng sự]
[2008-06-16]

14. Kinh đô Bu Đa Bét xứ Hung Gia Lợi
[Du ký]
[2008-06-14]

13. Tây Tạng, miền đất kỳ bí nhất thế gian
[Du ký]
[2008-06-14]

12. Tây Bá Lợi Á, miền đất buồn rầu nhất thế gian
[Du ký]
[2008-06-14]

11. Súng cấp tướng
[Chém gió @Cống bựa]
[2008-06-14]

10. SCIC, tập đoàn kinh doanh vốn nhà nước
[Ký @Kinh tế]
[2008-06-03]

9. Súng ba bi
[Chém gió @Cống bựa]
[2008-05-31]

8. Mở rộng Hà Nội
[Chém gió @Quán Bựa]
[2008-05-29]

7. Cựu vương Saddam Hussein hầu tòa
[Du ký]
[2008-05-23]

6. Hoàng đế Bắc Hàn tấn phong Thái tử
[Du ký]
[2008-05-23]

5. Dắm luận
[Chém gió @Cống bựa]
[2008-05-23]

4. Giang hồ cỏ [1.1]
"Đâm Một Con Bò"
[Phóng sự]
[2008-05-21]

3. Thói quen bựa thời thơ ấu
[Tùy bút]
[2008-05-21]

2. Mất tân
[Truyện ngắn]
[2008-05-21]

1. Tự bạch
[2008-05-21]

CommentsPage: