Latest Comments
Tuesday, February 23, 2010


Đầy cạm bẫy (#1)

Đầy cạm bẫy (#1)

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2010-02-23 09:07:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Cuối tuần con vện bắt Trung Tướng cùng công ty nó lên Tam Đảo du hý.

Nó bẩu, sếp em a-dua bọn Đại Hàn, mỗi tháng trèo núi một quắn. Lần nầy tụi em trèo tận chỗ cột vô tuyến ý.

Trung Tướng biết, tháp truyền hình đỉnh Tam Đảo cao chổng tĩ. Cao hơn thị trấn năm trăm thước, cao hơn đồng bằng cây rưỡi. Mẹ nghe đã vãi dắm. Dưng chống con vện nó khóc cả tuần luôn. Phải chiều.

Tối Thứ Sáu, đám Trung Tướng tới Tam Đảo. Check-in khách sạn Hoa Thị. Nhậu thịt rừng mới ngọn su-su luộc xào các kiểu. Rùi nằm sớm.

Con vện rất phấn khích. Nó cửi truồng nhắng nhít mồm hát tay xếp nầu giầy đinh nầu quần bó nầu áo gió nầu thuốc vắt nầu kiếng mát linh tinh phèng.

Trung Tướng rúc toa-lét rút quả phôn dự phòng kiểm tra tin nhắn. Tuyền SMS từ Thằng Phò. WRU? WRU? WRU? WRU?

Theo mật ước, Thằng Phò là bí danh con mướp Trung Tướng (*).

Cũng theo mật ước, WRU là Anh Đâu, biên tắt tiếng Mẽo Where Are You.

Trung Tướng định nhắn lại WW, nghĩa là Cạnh Vện, biên tắt tiếng Mẽo With Wife.

Chợt thèm con mướp quá, Trung Tướng nhắn T2U, nghĩa là Chiện Nhế, biên tắt tiếng Mẽo Talk To You.

Con mướp giả nhời, WH 2', nghĩa là Cạnh Chó Chờ 2 Phút, biên tắt tiếng Mẽo With Husband 2 Minutes.

Trung Tướng ra ban-công, dựa lan can, vửa dõi con vện vửa vờ hóng đêm.

Đúng hai phút, Trung Tướng nháy máy Thằng Phò.

Con mướp thầm thì, anh đâu?

Trung Tướng thầm thì, mãi Tam Đảo, em đâu?

Con mướp nói, Tam Đảo Hoa Thị biết rùi. Phòng mấy?

Trung Tướng giật mình, sâu biết? Chui cốp xe anh à?

Con mướp nói, phòng mấy?

Trung Tướng nói, Bốn Không Ba.

Con mướp nói, em Ba Không Ba.

Trung Tướng nhoài lan can. Ngay phía dưới, con mướp ngửa đầu, tay áp phôn tay vẫy nồng nàn.

Yêu bỗng trào khốc liệt. Trung Tướng vạch cửa quần, thò kèn nồng nàn vẫy giả.

Con mướp nói, mai chó vầu rừng bắn rùa. Chín giờ phôn em nhế.

Nó vén váy khoe đít nồng nàn. Úi giời hai hòn mông cong veo không xì-líp. Yêu khốc liệt.

(Dừng câu vìu như một tập quán)

(@2008)

(*) Con Mướp: Là con vện mới đong, chưa được xếp hạng Vện, dưng quý hơn Vện. Con Vện là gì chi bộ đừng hỏi.

(Phần 2 xem ở đây)

49 Comments: Page 1Page: