Latest Comments
Wednesday, February 24, 2010


Đầy cạm bẫy (#2)

Đầy cạm bẫy (#2)

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2010-02-24 12:33:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Đầy cạm bẫy (Tiếp & Hết)

***

Bẩy giờ sáng, con vện kêu lạnh wá lạnh wá, rùi ép Trung Tướng hầu nó một cú tỉn warm-up.

Tám giờ, con vện dựng Trung Tướng kêu, leo núi leo núi leo núi.

Trung Tướng bẩu, tự dưng mỏi không nhổm nủi bé yêu à.

Con vện bẩu, lão già dở chứng mọi hôm sâu đâu?

Trung Tướng bẩu, lạnh wá sâu ý. Anh thật không nhổm nủi. Leo một mình nhế yêu yêu. Mới cả anh chả khoái sếp em.

Con vện bẩu, đồ ẩm ương.

Trung Tướng bẩu, anh ngủ xíu, tí xuống chợ nhậu trước. Trưa về phôn anh.

Con vện tụt quần bẩu, vậy yêu em nữa!

Trung Tướng vật nó, tỉn xã giao mười lăm phút. Cần quán triệt, Giai Có Thể Thừa, Gái Không Thể Thiếu. Không được để gái thiếu.

***

Chín giờ, Trung Tướng phôn con vện. Nó thở huỳnh huỵch bẩu đang leo đang leo vẹo mẹ cẳng lão già ẩm ương đéo giúp em phôn phôn đéo.

Trung Tướng phôn con mướp. Nó bẩu chó biến rùi eo ôi nhớ anh wá.

Trung Tướng bẩu anh lấy phòng nhế hay qua khách sạn khác?

Con mướp bẩu khồng em muốn phòng đây cơ.

***

Con mướp phanh chăn. Giường nó vưỡn hằn dấu lưng chó nó. Thằng thẳng chắc to cây nhớn củ. Vết một cú tỉn warm-up vưỡn rành rành nhoe nhoét, không chủ xóa thậm chí dững mẩu lông lùn xoắn tít chậm khô. Nằm dạng truồng hôi hổi, thớt con mướp mọng như tảng xôi vò. Kích thích khốc liệt.

Trung Tướng nhẩy ộp phát giữa lòng con mướp. Vèo phát hai đứa khít vầu nhau khốc liệt khốc liệt khốc liệt.

***

Mười rưỡi Trung Tướng xuống Trung Tâm bú tô mì suông. Mười một rưỡi lên phòng. Tắm phát. Kèn súng nhầu như đun.

Khỏi toa-lét, Trung Tướng giật nẩy, con vện cuộn chăn ưỡn ẹo hỏi anh vửa trốn đâu?

Trung Tướng chưởi mẹ em ở nhà mà như ma xó anh hết hồn anh xuống chợ chơi mãi em không leo núi hử?

Con vện bẩu em ngã sưng gối xoa dầu cho em.

Trung Tướng tung chăn. Không còn vết hai cú tỉn xã giao warm-up. Không cả dững nhoe nhoét hay lông lùn thậm chí khô queo.

(@2008)

141 Comments: Page 1Page: