Latest Comments
Friday, February 26, 2010


Chương Trình Cuba

Chương Trình Cuba

An Hoang Trung Tuong
*Lịch-sử 2010-02-26 06:27:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

@Giang Hồ. Trung Tướng lược thuật.

Năm 1967, thỏa thuận Z Chương Trình Cuba giữa lãnh tụ Bạn Castro và lãnh tụ Mình Ba Duẩn được bí mật ký kết, theo đó Bạn sẽ cung ứng 100 tới 200 ngàn chiến binh tinh nhuệ cùng Mình tỉn bọn Ngụy Đồng Minh nếu đến 1970 đám Mẽo Chó Úc Lợn Hàn Khỉ Phi Bò Thái Chuột không rút bớt quân khỏi bỏn.

Để sự nghiệp thông bén, Chương Trình Cuba túc tắc khởi động từ tháng Tám 1967 tại trại giam Cự Lộc Thanh Xuân Hà Nội, một xưởng phin hoán cải bị tù kêu là Bách Thú.

Tù Cự Lộc đa phần quốc tịch Mẽo, cấp bực Trung Úy giở lên, quản bởi bốn quan Bạn bí danh Fidel, Chico, Pancho, Garcia, và một quan Mình bí danh Đầu Bướu, vì trán đồng chí ý nủi cục bướu rất kinh. Đồng chí tên thật Anh Tấn, ngỏm cách nay hai năm.

Bổn pháp của Chương Trình Cuba Khởi Động khá mảnh dẻ, là tỉn tù. Chico khoe bọn Mẽo, rầng Cuba có quyền ra lịnh Bắc Cộng (tức bộ đội Mình @Trung Tướng) tỉn tù binh bất kể, Bắc Cộng có nghĩa vụ thi hành cấm cãi.

Tài liệu Giang Hồ nhận định, Fidel nhẽ là Eduardo Morjon Esteves, còn Chico nhẽ là Luis Perez Jaen, hai nhân viên ngoại giao Cuba từng bị Mẽo trục xuất.

Tù Mẽo Cự Lộc tởn nhất Fidel, bởi đồng chí ý tra tấn cực chiên nghiệp. Thiếu Tá Không Quân James Kasler hồi tưởng rầng Fidel tỉn tển bằng đai cu-roa xe tải mạnh tới độ mông tển nhừ như miếng bít-tết.

Tỉn tù Mẽo chán, Bạn yêu cầu Mình đủn hết bỏn cho Bạn mang về nhốt hộ ở Las Maristas, trại tình báo kín nhất Cuba. Lãnh tụ Mình chối khéo, dù chưa biết giá một Mẽo thời điểm Giao Giả 1973 dững 1 trẹo Ông Tơn. Ti nhiên Bạn cũng vòi được quãng 100 Mẽo từ mật khu G6 do Bạn xây hộ Mình. Tài liệu Giang Hồ nhận định, G6 nhẽ nằm giữa Móng Káy và Lào Kay, cách biên giới Mình Tầu cỡ 100 cây-lô-mếch.

(Các kỳ tới: Chiến Binh Cuba Đường Mòn Ông Cụ, Đại Sứ Ngủ Hầm, Thi Công Thần Tốc, Phi Công Nhọ Nồi)

(@2009)

121 Comments: Page 1Page:


1 comment:sac macbook chinh hang said...
Share this post please batoong


Post a Comment