Latest Comments
Saturday, February 20, 2010


Ghen

Ghen

An Hoang Trung Tuong
Bựa-nhảm 2010-02-20 14:04:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(1)

Lôộc Toòng vặn xị diệu, ngửa cổ rót ọc phát hết trọi. Năm giờ sáng.

- Giờ về là êm. Con mẻ tưởng thông đêm Toòng nầy say mềm. Há há há.

(2)

Lôộc Toòng chống xe tìm chìa khóa. Cửa bật tung. Vợ Lôộc Toòng quát.

- Ông cút đâu giờ mới về?

- Ui cún yêu à. Giật cả mình.

- Thớ lợ. Cút đâu giờ mới về?

- Anh nhậu khách hàng mà.

- Khách cục cứt. Nó xúi ông hả?

- Ai? Xúi gì?

- Con bồ ông ý. Con xúi ông nốc diệu lúc về ý. Giả vờ say giả vờ say. Ông bịp ai?

Lôộc Toòng nhủ, con mẻ bắt nọn. Phải bình tĩnh.

- Anh xin em. Nói bé thôi. Anh nhậu khách hàng say mềm nà.

- Bé cục cứt. Say cục cứt. Tôi loa cho đầu phố cuối phố nghe luôn.

- Anh xin em. Anh thề. Chẳng bồ bịch nầu sất. Anh say mềm. Ọe ọe.

- Cút nhà Nó ọe ọe. Cút.

- Nó nầu? Ghen bóng gió quá đáng.

- Tôi lôi Nó đến đây. Cạo lông Nó ông coi. Tuột quần Nó ông coi. Xem cãi nữa thôi?

- Anh thề em. Chẳng Nó nầu sất.

- Già mồm hử? Con nầu tóc vàng chạy Lead đỏ?

Lôộc Toòng giựt nẩy, em Boòm đúng tóc vàng chạy Lead đỏ.

Dưng vưỡn nhủ, bắt nọn chẳng may trúng. Phải tới cùng bình tĩnh. Thật bình tĩnh.

- Khiếp bịa không thèm đảo mắt kìa. Anh thề. Chả đứa nầu tóc vàng xe đỏ sất.

- Già mồm? Đứa nầu hai con chồng đi Tây?

Lôộc Toòng hoảng, em Boòm đúng hai con chồng đi Tây.

- Anh thề. Em điên rùi. Em bẩu ai thế?

- Con Phôồm công ty ông chớ ai.

Lôộc Toòng thở phào, em Phôồm thôi lâu rùi. Hệ hệ hệ. Bắt nọn như cứt. Hệ hệ hệ.

- Thề có Giời có Phật. Anh ngoại tình hộc máu chết tươi. Cún yêu. Hệ hệ hệ.

- Già mồm. Già mồm. Không con Phôồm? Con nầu?

- Em phone cái Phôồm coi.

- Đếch tin ông. Giờ ông đón nó đến đây. Ba mặt một nhời.

- Anh xin em. Nhà ta chồng con tử tế. Mờ sáng đón sâu được.

- Vậy đón con Boòm. Con Boòm thân con Phôồm. Nó dám bẩu lãnh hông?

- Em tin cái Boòm?

- Tin.

Lôộc Toòng xoay xe phóng đón cô Boòm. Vửa phi vửa cười há há há.

(3)

Vợ Lôộc Toòng cúi nhòm gậm giường. Cún yêu. Ổn rùi.

Tên liền ông bò khỏi. Vợ Lôộc Toòng đưa tển xị diệu. Của anh đấy. Chẩu mau.

(@2006)

49 Comments: Page 1Page: