Latest Comments
Monday, February 15, 2010


Tết Khoai Tây (#1)

Tết Khoai Tây (#1)

An Hoang Trung Tuong
Du-ký 2010-02-14 21:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Tết Tây 19 Tám Mấy Thành Phố lạnh cực. Giời tuyền mười hai mười ba độ âm. Dững chỏm thông hóa băng bóng như san hô. Dững ô kiếng hóa băng sần như giấy bản. Lạnh điên dại.

Bọn Nga ăn Tết hãm như lìn. Điếu bởi lạnh. Sô Liên thiếu chó đất vô đối lạnh. Dưng bởi nết hãm lìn mặc định. Thiên Đàng có buồi gì vui? Kể cả Tết?

Trung Tướng rủ sáu thằng giai bạn bốn Lừa một Peru một Tiệp chơi tất niên tại Res Vitra Vitru phố Kamu Takamu cạnh xi-nê-ma Tổ Quốc (*).

Năm thằng Lừa Trung Tướng đều mới góa gái, tủi lắm ý. Thằng Tiệp gái dỗi về quê một mình bỏ nó tạm góa, cũng tủi. Thằng Peru thương Trung Tướng góa bụa xúi gái nó chơi riêng để theo hầu Trung Tướng. Thằng nầy phởn nhể. Tên nó Bát Móp.

Vitra Vitru Res hãm như lìn. Res đéo gì đêm tất niên nhõn vài bốn chục khách lờ vờ rải rác nhai rón rén tu rón rén thi thoảng cù nhau cười bủm phát cục mịch như dắm nguội.

Trung Tướng Order món triền thống. Xa-lát kem thịt. Gà đùi rán khoai. Bò hầm niêu gốm. Trấng cá bánh mì. Một Cognac Ararat Ba Sao. Hai Vodka Stolichnaya Mác Đỏ.

Order đéo gì. Có đéo gì khác mà Order. Trung Tướng biết tỏng bàn đéo nầu cũng bầy ngần ý thứ. Order hay không cũng ngần ý thứ. Restaurant Thiên Đàng tồn tại đã là phản động mẹ.

Bọn Trung Tướng nhai bụp bụp tu bụp bụp. 21h nhẵn nhụi mẹ các miếng. Bẩy thằng chổng lưng coi Variete như bần nông thi thoảng vỗ tay bẹt bẹt bẹt (**).

22h thu ngân vác sổ tính xiền. Trung Tướng xuất ví 54 Ông Nin. Đéo bo.

Vitra Vitru ngót dần thực khách.

22h thêm chút ban nhạc Variete tự dưng tấu bản đéo gì bốc bốc. Quãng hai chục thằng Nga con Nga túa ra sân khấu nhẩy hì hục. Không khí phết.

Bát Móp kéo cả bọn Trung Tướng rúc giữa đám Nga. Nhẩy hì hục hì hục hì hục.

Chừng mươi mười lăm phút. Trung Tướng quay cổ nhòm. Sáu thằng bạn biến đâu mẹ.

Trung Tướng vầu phòng đái. Chả thằng mẹ. Thôi xong. Bỏn quắp xong gái rùi. Trơ mỗi Trung Tướng hãm như lìn.

Cognac Vodka bỗng ngấm ngùn ngụt ngùn ngụt. Mắt Trung Tướng vàng mẹ. Chân Trung Tướng nhũn mẹ. Vửa tỉnh như heo, đã say như bống. Đời luôn thế.

Trung Tướng móc họng khẹc khẹc khẹc. Bã đầy mẹ một chậu bồn. Mùi nôn nồng mê mẩn.

Giao thừa chưa? Biết đéo. Trung Tướng quay cổ nhòm. Tám hướng tối bịt bùng. Vitra Vitru hướng nầu? Biết đéo. Ốp hướng nầu? Biết đéo.

(Dừng bốt bởi kỷ niệm bỗng tóe loe tràn trề)

(@2007)

(*) Res: Tức Restaurant, tiếng Lừa nhẽ Nhà Hàng?

(**) Variete: Tiết mục mua vui trong Res Thiên Đàng, tiếng Lừa nhẽ Tạp Kỹ?

(Phần 2 xem ở đây)

95 Comments: Page 1Page: