Latest Comments
Wednesday, March 10, 2010


Chạy bàn (#1)

Chạy bàn (#1)

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2010-03-10 02:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Hè 19 Chín Mấy, Trung Tướng theo Đại Ca mần hàng lậu cho Lầu Bản ở Bãi Cháy (*).

Công việc giản đơn như rửa thớt. Chiếm một buồng khách sạn quốc doanh Vân Hải. Ngày ngủ. Đêm đón xe xịn Mẹc, Bim, Đi, Lắc, Giô, Vưn Vưn, chạy từ Lào qua (**). Đếm xe. Chỉ đạo bỏn vầu tập kết. Quyết toán công tài xế chặng Lào Lừa. Xuất xe từ tập kết đợt trước chạy lậu qua Tầu. Tạm ứng công tài xế chặng Lừa Tầu. Lại đếm xe. Ghi nhật trình. Nhậu. Mát xa. Chơi phò. Chơi phò. Chơi phò. Về khách sạn ngủ.

Thời thởi Tầu y sì phoọc Lừa bi giờ. Các lầu bản Xã Hội Chủ Nghĩa đong rất đông xiền, và chẳng biết tiêu mẹ gì. Xe hơi tư bẩn là món xa xỉ bị thèm thuồng, dưng thuế Nhập Khẩu Tầu quá Bựa. Thời thởi trung ương Tầu cũng điếu muốn các giai cấp Phi Quan Nhớn xài xe hơi, y sì phoọc Lừa bi giờ. Thì Trung Tướng vưỡn nói, Lừa chả nghĩ ra cái dắm gì khác Tầu.

Giá xe hơi chính ngạch tại Tầu cao như Phăng Xi Băng (***). Nên Lầu Bản uýnh chiêu mua bỏn tại Lào, thuê Đại Ca chiển bỏn transit Lừa tới Tầu, giả thuế Tạm Nhập Tái Xuất Lừa (rất thấp), giả thuế Nhập Tiểu Ngạch Tầu (rất thấp), rùi bán bỏn tại Tầu giá Phăng Xi Băng bớt chút (****). Lãi vô biên.

Phải thôi. Lầu Bản là em ruột Phó Bí Thơ Quảng Tây. Luật Tầu phục vụ các lầu bản Tầu, còn Luật Lừa phục vụ Luật Tầu. Chân lý mẹ.

Lầu Bản khẳm xiền. Đại Ca khá xiền. Trung Tướng nương cửa hai tển, cũng nhặt nhạnh tí đỉnh.

Dưng bài nầy Trung Tướng đếch kể chiện transit xe hơi Tầu. Thế mới Văn Bựa.

(Dừng câu vìu như một tập quán)

(@2008)

(*) Lầu Bản: Ông chủ Tầu, tiếng Bạc Và.

(**) Mẹc, Bim, Đi, Lắc, Giô: Tức Mercedes, BMW, Audi, Cadillac, Peugeot. Các mác xe hơi tư bẩn rất thịnh bên Tầu thời 19 Chín Mấy.

(***) Phăng Xi Băng: Tên hòn núi cao nhứt Việt Nam, quốc gia láng giềng của Tầu. Việt Nam cũng là nước cung cấp hàng tư bẩn cho Tầu giống Lừa thời 19 Chín Mấy. Trung Tướng ví von chớ chả thâm nho gì đâu.

(****) Tạm Nhập Tái Xuất, Nhập Tiểu Ngạch: Hai trong số các loại hình giao thương quốc tế tót vời của Tầu và Lừa, rất thịnh thời 19 Chín Mấy.

(Phần 2 xem ở đây)

48 Comments: Page 1Page: