Latest Comments
Thursday, March 11, 2010


Chạy bàn (#2)

Chạy bàn (#2)

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2010-03-11 11:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Chạy bàn (Tiếp)

***

Chiều rảnh, Trung Tướng gọi Cỏn lên khách sạn tâm sự.

Cỏn tên Mùi Vừng, tuổi tầm hăm mấy, gốc Yên Báy tông dật, chả xinh dưng ròn như củ ấu. Trung Tướng khoái bọn phò ròn như củ ấu.

Cỏn kể, làng em Xâu Trết Cụ Yên Báy. Anh biết Xâu Trết Cụ không?

Trung Tướng bẩu biết đéo. Làng anh anh còn đéo biết.

Cỏn kể, Yên Báy nhế, xong đi hai mươi cây, vầu núi, xong đến một làng Mán, xong đến một làng Thổ, xong đến một làng Thổ, đến làng em, xong đến một làng Mán, xong lại đến một làng Mán.

Trung Tướng bẩu, từ từ ù mẹ tai. Tóm phát làng em Mán hay Thổ?

Cỏn giả nhời tự hào, làng Kinh.

Trung Tướng cười há há. Anh Hà Nội Kinh dưng làng Mừ.

Cỏn bẩu, tông gì lạ nhở.

Trung Tướng bẩu, ừa, tông Mừ. Em nghe anh sủa tiếng Hà Nội buồn vãi không há há.

Cỏn bẩu, anh nói tiếng Hà Nội ngọt mà anh.

Mẹ, phò Chín Mấy dẻo như mạch nha.

Cỏn làm chạy bàn quán Xiên Cả Trố. Vợ chồng Trố gốc Tháy Bình Kinh dạt Bãi Cháy mở quán cơm đã dăm năm. Trố nuôi bốn cô chạy bàn, tuyền tông dật Lào Kay Yên Báy Tháy Nguyên. Cỏn già nhất trong bốn.

Chạy bàn quán Trố không lương. Trố chỉ nuôi các cô ăn ngủ.

Chạy bàn quán Trố cũng không có bo. Bo chạy bàn chưa bâu giờ là văn hóa Lừa.

Hồi vửa quen Trố, Trung Tướng bẩu, quán bằng cái dốn, đéo gì bốn con chạy bàn?

Trố cười hề hề, chạy bàn cứt, tuyền trâu đấy.

Trâu Bãi Cháy chính là phò.

Trung Tướng hỏi, nhiêu?

Trố bẩu, năm sọi.

Đắt bục mả. Phò Hà Nội nhõn hai sọi.

Trung Tướng bẩu, ba sọi.

Trố bẩu, riêng mầy iêu tiên ba sọi. Lầu bản đủ năm sọi đéo lằng nhằng.

Mẹ thằng điêu. Lầu bản cứt, tuyền a cố (*****).

Lầu bản không tỉn trâu. Lầu bản tỉn mỹ nhân.

***

Bãi Cháy 19 Chín Mấy là Bãi Trâu Tầu.

Thời thởi giai chơi trâu bên Tầu nếu bị cam bắt sẽ lãnh phạt hai ngàn Ông Mao, gởi quả tang về vợ hoặc mẹ hoặc thượng cấp. Tầu lại thiếu gái mãn tính. Cam Tầu thì tinh nhuệ mãn tính. Các a cố điên loạn vì tỉn, tức Đói Lồn Mãn Tính. Chó cũng đéo nhục thế.

Bãi Cháy nghìn nghịt a cố. Tuyền bần nông Tầu mặt xương xẩu tóc bờm xơm bận bu-dông sờn phếch, túi lận vài trăm Ông Mao sang Lừa tỉn trâu. Trẻ Bãi Cháy thành ma cô tuốt tuột. Câu cửa miệng bỏn A Cố Hi Yuề Nàn Xả A Múi Hầy Mẩu, tức Mầy Sang Lừa Tỉn Trâu Hử, nổ râm ran tối tối suốt một dải bể dài từ Cáy Dăm tới Phà, vui như quốc khánh.

Xiên Cả Trố bán trâu giá năm chục ngàn Ông Cụ một tỉn, thì trâu hưởng hai chục. Mức chia bôi nầy phóng khoáng nhất Trung Tướng từng hạch toán.

Trâu già cỡ Cỏn ngày tỉn bình quân bốn nhát, doanh thu thuần cỡ tám chục ngàn. Đổ đồng tháng Cỏn kiếm hai trẹo, ngót cây vàng.

Cỏn bẩu, em chạy bàn nốt năm thôi anh.

Trung Tướng bẩu, sâu? Mót chồng hở?

Cỏn bẩu, em già rùi.

Trung Tướng bẩu, là em hưu hở?

Cỏn thở buồn, vầng. Mùi Vừng ế lắm rùi.

(Dừng câu vìu như một tập quán)

(@2008)

(*****) A Cố: Thằng giai Tầu, tiếng Bạc Và. Lầu Bản mặc nhiên đéo phải A Cố.

125 Comments: Page 1Page: