Latest Comments
Tuesday, March 9, 2010


Kinh Thánh Bình Dân [2]

Kinh Thánh Bình Dân [2]

An Hoang Trung Tuong
*Tôn-giáo 2010-03-09 02:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Bài trước chỗ nầy)

Nhời Trung Tướng

Giống Người được tạo điếu chỉ để hung bạo, xung đột, gato, gian trá như Trung Tướng trình bầy nơi Thánh Luận No1, dưng còn để nghe xằng hóng bậy, chống đối quậy phá, bốc cứt ăn vã, đái ỉa tầm tã.

Sáng Thế Ký 2.15/17 chép:

Ðức Chúa là Thiên Chúa đem Người đặt vầu vườn Eden, đặng cấy giồng và canh giữ nó. Ðức Chúa là Thiên Chúa truyền: Ngươi cứ chén mọi trái cây trong vườn, dưng trái của cây Biết Điều Thiện Ác ngươi đừng, vì ngày chén nó ngươi sẽ chết..

Nếu tuân phục Chúa, Giống Người mãi sướng như nầy nầy:

Ðức Chúa là Thiên Chúa khiến cơn ngủ sâu ập xuống Người, rùi Ngài rút một xương sườn nó, nhồi thịt thế vầu.
Ðức Chúa là Thiên Chúa lấy miếng xương Người chế tậu một liền bà và mang đến nó.
Bí giờ nó nói: Đây xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi.
Ấy bị gọi là Liền Bà, vì ấy từ Liền Ông ra.
Vậy liền ông lìa cha nó mẹ nó mà gắn bó vợ nó nên một thịt.
Người và vợ nó cả hai trần truồng, chẳng xấu hổ..

Trung Tướng bình như nầy nầy:

Cửi truồng tung tẩy Địa Đàng
Cơm no thớt cỡi sướng ngang Con Bò

Thánh Luận No2: Giai Phận Ngựa Gái Thân Gà

Dưng cái Giống Người nó muốn sướng đéo đâu.

Sáng Thế Ký 3.1/7 chép:

Rắn bẩu gã liền bà: Phải Chúa bẩu tụi mầy không chén mọi trái cây trong vườn?
Gã liền bà bẩu rắn: Trái các cây trong vườn bọn ta được chén. Dưng Chúa bẩu không chén trái của cây giữa vườn, sẽ chết.
Dưng rắn bẩu gã liền bà: Không chết đâu. Là Chúa biết lúc tụi mầy chén nó mắt tụi mầy sẽ mở, tụi mầy sẽ nên giống Chúa, biết điều thiện ác..

Gái nhở, dễ phỉnh tự thuở sống hở kèn. Biết thiện ác mà làm đéo gì?

Gã liền bà vặt trái cây chén, lại đưa chồng vài trái, nó cũng chén.
Bí giờ mắt hai đứa mở tung, và chúng biết chúng trần truồng, đùm lá vả che thân..

Tên liền ông của Sáng Thế Ký hãm bỏ mẹ. Thốt nhiên chịu gái xúi dại. Mở mắt thì kiếm khố che kèn thay vì kiếm cục vàng. Trung Tướng khôn hơn.

Xấu hổ điếu nên là đặc tính Người Sáng Suốt sở hữu trước tiên. Dưng tển đã.

Người và vợ nó trốn giữa cây trong vườn tránh Ðức Chúa là Thiên Chúa.
Dưng Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi Người, bẩu: Ngươi đâu?
Nó bẩu: Con nghe tiếng Ngài trong vườn, con sợ, vì con trần truồng, con trốn.
Chúa bẩu: Ai nói ngươi biết ngươi trần truồng? Phải ngươi chén trái cây ta cấm ngươi chén?
Người bẩu: Đứa liền bà Ngài cho con, nó cho con trái cây ý, con chén.
Bí giờ Ðức Chúa là Thiên Chúa bẩu gã liền bà: Ngươi đã làm gì?
Gã liền bà bẩu: Rắn bịp con, con chén..

Thử thách của Thiên Chúa quá xoàng, mà cái Giống Người nó vượt nủi chó đâu.

Hình phạt đây:

Với gã liền bà, Chúa phán:
Ta bắt ngươi cực nhọc thật nhiều khi thai nghén.
Cực nhọc lúc sinh con. Ngươi thèm chồng ngươi. Nó thống trị ngươi.
Với Người, Chúa phán:
Ngươi nghe vợ ăn trái cây ta bẩu đừng ăn.
Nên đất ngươi sẽ bị nguyền vì ngươi.
Ngươi cực nhọc mọi ngày mới xoay nủi miếng ăn.
Ðất sẽ trổ sinh gai góc ngươi. Ngươi sẽ nhai cỏ ngoài đồng.
Ngươi sẽ đổ bù hôi trán mới có bánh, đến khi về với đất.
Bởi từ đất, ngươi được lấy ra.
Ngươi là bụi đất, và sẽ về bụi đất.

Cứ thế, Giống Người ngàn ngàn năm bươn trải.

(@2009)

28 Comments: Page 1Page:


1 comment:Unknown said...

Hàng mới vừa về với các mẫu
xe điện cân bằng
2 bánh thông mình giá rẻ siêu đẹp cho phong cách sử dụng chính bạn có tại decalsaigon.
Share this post please batoong


Post a Comment