Latest Comments
Sunday, March 7, 2010


Nhạc Tỉn

Nhạc Tỉn

An Hoang Trung Tuong
Bựa-nhạc 2010-03-07 07:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Nhạc Tỉn không phải nhạc phò trợ giai tỉn gái, mà nhạc nghe trong cuộc chiến Mình tỉn Địch 1955-1975, tức Nội Chiến.

Cũng không phải nhạc nghe bởi Mình, mà nhạc nghe bởi Địch.

Cũng không phải nhạc nghe bởi Địch Lừa, mà nhạc nghe bởi Địch Mẽo.

(1) Anh Chuồn Thôi

Nhạc Tỉn vĩ đại nhứt bị xác định là ca khúc We Gotta Get Out Of This Place, tức Anh Chuồn Thôi.

Chế tậu bởi nhóm The Animals Anh Quốc, tức Lũ Súc Sinh, Anh Chuồn Thôi bụp phát giở nên Lính Ca bọn Mẽo Bửn, còn Lũ Súc Sinh bụp phát giở nên bỏn thần tượng.

Đâu 2004, Anh Chuồn Thôi bị xếp hạng 233 bởi độc giả tờ Rolling Stone cho danh mục Năm Trăm Bất Hủ Mọi Thời.

Giai điệu Anh Chuồn Thôi đơn giản kinh hoàng.

Clip Anh Chuồn Thôi sau rút từ phin Đồi Thịt Băm nủi tiếng:

We Gotta Get Out Of This Place ("Anh Chuồn Thôi")

*Hamburger Hill Soundtrack

Trung Tướng giới thiệu bản Anh Chuồn Thôi cover bởi nhóm hậu sinh Space cực bốc:

We Gotta Get Out Of This Place ("Anh Chuồn Thôi")

*Covered by Space English Band

Nhời Anh Chuồn Thôi thằng Gúc bạn thân Trung Tướng dịch như vầy:

Nầy cô bé cô wá tươi xinh

Một điều anh biết đúng rầng

Cô sẽ nghẻo trước khi phải nghẻo anh biết mẹ.

Coi pa anh đang nghẻo trên giường tển

Coi tóc tển chiển mầu sang xám

Tển workin và slavin đời mình đi mẹ.

Oh anh biết mẹ

Tển workin khó khăn wá yeah

Anh cũng workin thế wá baby yeah

Mỗi đêm và ngày yeah.

Anh chuồn thôi

Nếu cuối cùng từng làm

Anh chuồn thôi

Cô ơi, có một cuộc sống ngon hơn anh mới cô..

(2) Bôi Nó Đen

Nhạc Tỉn vĩ đại nhì bị xác định là ca khúc Paint It Black, tức Bôi Nó Đen.

Chế tậu bởi nhóm The Rolling Stones, tức Đám Đá Lăn huyền thoại, Bôi Nó Đen đơn giản kiệt tác.

Đâu 2004, Bôi Nó Đen bị xếp hạng 174 cho Năm Trăm Bất Hủ Mọi Thời.

Clip Bôi Nó Đen sau diễn Live bởi Đám Đá Lăn giữa không phải hàng vạn mà hàng trẹo phan điên:

Paint It Black ("Bôi Nó Đen")

*Live Concert

Nhời Bôi Nó Đen thằng Gúc bạn thân Trung Tướng dịch như vầy:

Anh thấy một cửa đỏ, anh muốn bôi nó đen

Chả mầu mè đéo anh muốn đen

Anh thấy các cô bách bộ mặc quần hè

Anh xoay đầu đợi bóng tối anh qua.

Anh thấy một dòng xe bỏn tất thẩy sơn đen

Hoa mới cả yêu anh đều đéo bâu jờ jở lại

Anh thấy quần chúng xoay đầu ngó lơ

Anh nhìn anh, thấy củ tim anh đen.

Anh thấy cửa đỏ anh, anh muốn bôi nó đen

Nhẽ anh phai mẹ, anh đéo phải đối mặt sự thật

Đối mặt thế giới đen..

(@2010)

37 Comments: Page 1Page: