Latest Comments
Sunday, March 14, 2010


Sốc cái dắm [1.1]

Sốc cái dắm [1.1]

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2010-03-14 10:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Hổm rầy chạy mạng tuyền vớ phải dững bài khóc lóc vụ nữ sinh tỉn nhau nầy:

Bọn khóc mướn nhiều như lông mông.

Từ Thuyết Dân Biểu nghẹo sến bô-xít hãm lìn:

Tới Thiều Thợ Văn lôi thôi dưa khú:

Từ các em giáo mô phạm:

Tới các anh bộ đội mạng lìu tìu: http://w14.vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/03/3BA19911..

Thẩy đều nức nở "Vụ nữ sinh uýnh nhau là cú tát thẳng mõm người nhớn", "Tôi sốc wá", "Tôi rùng mình wá", "Tôi đau lòng wá", vưn vưn.

Sốc cục cứt. Rùng cục cứt. Đau cục cứt.

Bọn bỏn chưa từng học phổ thông? Chưa từng là học nhãi?

Vậy bỏn lý cứt gì đòi khóc mướn?

Ngàn năm nay ranh con Lừa vưỡn thế. Sốc cái dắm.

Chiện Thứ Nhứt

Trung Tướng lớp Hai, sáu tuổi, 19 Lâu Lắm.

Giữa buổi học giờ chơi dài dững 30 phút. Chơi đéo? Nothing hàn lâm. Bọn Trung Tướng chơi đập nhau.

Theo lịch giang hồ, hôm ý lớp Trung Tướng 2A Húc Rùa bọn 2C. Bọn 2B 2D bọn lớp 1 lớp 3 lớp 4 làm khán giả. Trận địa ngay vườn trường.

Húc Rùa là một trò đập nhau rất khí thế. Trung Tướng cỡi vai thằng Đinh Ba làm Đầu Rùa. 25 thằng giai 2A khác đan tay quanh Đinh Ba làm Thân Rùa. Tất nhiên thằng Đinh Ba là Cổ Rùa. Đầu Rùa vác hai dép câu-su làm võ khí. Cổ Rùa ngậm ngang một quản bút cho trội lực thăng tâm.

Tại sâu Trung Tướng làm Đầu Rùa? Tại Trung Tướng nặng nhõn mười mấy ký lô. Giống Nài Ngựa, Đầu Rùa không thể to xác.

Tại sâu Đinh Ba làm Cổ Rùa? Tại nó đã mười bốn, cao thước rưỡi, nặng băm mấy ký. Cổ ý mới có thể ghính Đầu xông xênh.

Trong một Đội Rùa, Cổ Rùa là Đại Đội Trưởng, Đầu Rùa là Binh Nhì. Tàn một cuộc Húc Rùa, vinh quang thuộc về Đại Đội Trưởng, thương vong thuộc về Binh Nhì. Trung Tướng biết đấy, dưng một nhãi hiếu chiến sáu tuổi nặng mười mấy ký không còn thêm Options. Chả nhẽ cam kiếp Thân Rùa?

Rùa 2C giang hồ uýnh giá trùy hơn Rùa Trung Tướng (*). Cổ tụi tủi là thằng Đinh Ốc mười sáu tuổi, đã có vợ. Đầu tụi tủi là thằng Mèo Mù, nặng cỡ Trung Tướng, dưng già khốc. Nó mười tám tuổi hay sâu? Thân tụi tủi 29 cẳng (**).

Thằng Tầm Bỏi 4D trùm giang hồ hét, 2A 2C A-lát-xô. A-lát-xô (***).

Tức thì Rùa 2A Trung Tướng với Rùa 2C Mèo Mù rùng rùng đâm vầu nhau.

Hai bên xáp chiến. Trung Tướng với Mèo Mù cứ dép câu-su tương nhau choác choàng choác, choác choàng choác.

Rùa Trung Tướng núng thế, bị bọn 2C ủn lùi dần lùi dần. Thằng Đinh Ba bóp nghiến chân Trung Tướng, chúi gồng. Tóc gáy nó sũng bồ hôi. Nó từng bẩu, chết đéo sợ, chỉ sợ thua. Trung Tướng quyết không thua. Thua quả nầy nó moi mẹ ruột.

Bụp phát Trung Tướng đập rơi dép thằng Mèo Mù. Khán giả rú, 2C rơi dép, Mèo Mù rơi dép.

Thằng Đinh Ba nhè quản bút, hét, nhằm mũi nó, đập nó, đập.

Trung Tướng nhằm mũi thằng Mèo Mù đập choác choàng choác, choác choàng choác. Nó bụm mặt. Không kịp, máu phọt rùi. Khán giả rú, 2C chẩy máu, Mèo Mù chẩy máu, ha ha ha.

(Đi ỉa phát rùi đi nhậu, mốt bốt nốt)

(@2010)

(*) Trùy: Tiếng Lừa lóng cổ, nghĩa như Giỏi, Hay, Xịn..

(**) Cẳng Rùa: Hai cẳng người mới là một cẳng Rùa.

(***) A-lát-xô: Tiếng Phớp, là Sung Phong hay sâu?

(Phần 2 xem ở đây)

113 Comments: Page 1Page: