Latest Comments
Tuesday, March 16, 2010


Sốc cái dắm [1.2]

Sốc cái dắm [1.2]

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2010-03-16 15:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Chiện Thứ Nhứt (Tiếp & Chưa Hết)

Trung Tướng đập liên hồi choác choàng choác, choác choàng choác. Đầu Rùa Mèo Mù che đỡ cuống quýt, bụp phát tuột khỏi Cổ Rùa Đinh Ốc. Đinh Ốc chụp nó. Không kịp, Mèo Mù ngã lộn mẹ rùi.

Giang hồ quy định, Rùa mất Đầu trước là thua. Rùa 2C thua mẹ. Thằng Đinh Ốc đạp thằng Mèo Mù bốn nhát phốc phốc phốc phốc, thui thủi bước. Thằng Đinh Ba quăng Trung Tướng xuống, vỗ ngực bốn nhát phộc phộc phộc phộc, hùng dũng đi. Khán giả rú mãn nguyện. Giang hồ giải tán.

Hết buổi học, tụi thằng Đinh Ốc chặn tụi Trung Tướng cổng trường.

Đinh Ốc trỏ Đinh Ba, bẩu, địt mẹ mầy chơi bửn.

Đinh Ba bẩu, địt mẹ mầy Đầu ngã là thua.

Đinh Ốc bẩu, địt mẹ mầy thằng Mèo Mù chẩy máu cam. Sâu thằng Trung Tướng vưỡn đập? Địt mẹ mầy Tiểu Nhân.

Trung Tướng biết Tiểu Nhân là đéo gì đâu, dưng uất lắm.

Trung Tướng bẩu, giờ anh mới thằng Mèo Mù tay-bo. Thằng nầu thắng là thắng.

Đinh Ba bẩu, địt mẹ mầy Mèo Mù nghe chưa?

Trung Tướng quần nhau Mèo Mù chí tử. Đá đấm vật thụi tưng bừng đủ món.

Chợt một thằng hét, địt mẹ Trung Tướng chẩy máu cam.

Trung Tướng Mèo Mù ngừng tỉn.

Trung Tướng sờ môi, máu đẫm đìa.

Hai bên giải tán. Đinh Ba lôi Trung Tướng ra hồ Quằn Quèo.

Đinh Ba vớt nước Trung Tướng rửa mặt, kêu, đéo phải máu cam. Nó đâm mầy rùi Trung Tướng.

Trán Trung Tướng ăn một cú xỉa khá hiểm, nhẽ bằng com-pa. Lúc tỉn thằng Mèo Mù, Trung Tướng chả để ý nó cầm gì, cũng chả đau gì.

Đinh Ba lẩm nhẩm, địt mẹ thằng hèn địt mẹ thằng hèn.

Trung Tướng hái lá khoai ngứa bịt vết thương. Về nhà.

Về nhà, Ma khóc inh, ai đâm con tôi ai đâm con tôi hu hu.

Trung Tướng bẩu, con ngã thôi mẹ.

Ừa, năm nẳm Trung Tướng sáu tuổi, bé như củ tỏi. Trẻ Lừa tuổi ý vưỡn bị bế ẵm nựng ru bón cơm lau đít, tù túng đéo chịu nủi. Tội nghiệp Ma. Tội nghiệp các Bô Lão.

Qua mấy hôm, tan học, thằng Đinh Ba cấu Trung Tướng, bẩu theo nó.

Trung Tướng Đinh Ba ra hồ Quằn Quèo. Đệ Đinh Ba hơn chục thằng chờ lố nhố, cả thằng Mèo Mù.

Trung Tướng kêu, ơ Mèo Mù?

Đinh Ba bẩu, địt mẹ mầy Mèo Mù Tiểu Nhân, đâm com-pa thằng Trung Tướng. Giờ tụi mầy tay-bo anh coi.

Tay-bo đéo gì nữa. Trung Tướng túm Mèo Mù tỉn như quật cát. Mèo Mù lăn dưới đất, hai tay quặp chặt chắn gáy, cổ thụt tránh đòn mồm mắt, gối thu sát cằm kín dái. Thằng nầy kinh nghiệm phết.

Đinh Ba quát, địt mẹ mầy Mèo Mù xin thì tha. Xin thì tha.

Mèo Mù nín như anh hùng.

Qua mấy hôm, tan học, thằng Đinh Ốc chộp Trung Tướng kéo ra hồ Quằn Quèo. Đệ Đinh Ốc hơn chục thằng chờ lố nhố, cả thằng Mèo Mù.

Trung Tướng kêu, ơ Mèo Mù?

Đinh Ốc bẩu, địt mẹ mầy Trung Tướng, mầy vu thằng Mèo Mù đâm com-pa mầy. Giờ tụi mầy tay-bo anh coi.

Xem phần kết ở cuối bài nhế.

Chiện Thứ Nhì

(Đi ỉa phát rùi bú bia coi đá banh, mốt bốt nốt)

(@2010)

(Phần 3 xem ở đây)

110 Comments: Page 1Page: