Latest Comments
Friday, March 19, 2010


Sốc cái dắm [1.3]

Sốc cái dắm [1.3]

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2010-03-19 09:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 2 xem ở đây)

Chiện Thứ Nhì

Thằng Quai Guốc anh họ Trung Tướng nhà số 13 Lìn Bún, giang hồ gọi Khu Gia Binh, bởi Pa Quai Guốc là Trung Tá Bộ Đội Bắn Đòm Ông Cụ. Khu Gia Binh tuyền nhà Bộ Đội Bắn Đòm gộc.

Con Lùng Boóng bạn thân Trung Tướng nhà số 14 Lìn Bún, giang hồ gọi Khu Công Nông, bởi Pa Lùng Boóng là thợ nguội Xã Hội Chủ Nghĩa Ông Cụ. Khu Công Nông tuyền nhà thợ thuyền Xã Hội Chủ Nghĩa gộc.

Khu Công Nông nằm trực diện Khu Gia Binh, cổng trõ vầu cổng Khu Gia Binh luôn.

Khu Công Nông rộng ngang ngửa Khu Gia Binh, dưng có 180 hộ thợ, 1200 khẩu, gấp khối Khu Gia Binh với 70 hộ lính, 400 khẩu.

Khẩu Công Nông đa phần ăn phiếu E, mua thực phẩm tại Bất Kỳ Đâu.

Khẩu Gia Binh đa phần ăn phiếu C, mua thực phẩm tại Bê Sô Ga Tô (****).

Vênh lệch Gia Binh Công Nông là rõ rệt, nên ganh ghét Công Nông Gia Binh là mặc nhiên.

Chiến sự Gia Binh Công Nông nổ thường nhật. Khi các ông pa bà ma vửa khuất mắt đến trại đến xưởng, tụi trẻ Công Nông Gia Binh gây hấn liền. Uýnh tay-bo một chọi một. Uýnh dàn hàng đông địch đông. Uýnh hội đồng vài ủ một hay một chấp vài.. Thẩy đều thông dụng. Các thỏa ước chiến tranh được xác lập mau mắn bằng mồm, và bụp bụp bụp, chiến cuộc vận hành.

Lý do chả bâu giờ thiếu. Thả đáo gian. Bụp. Sút banh gẫy cành phượng vĩ. Bụp. Đang vụt khăng bỏ đi đái. Bụp. Ma mầy ngoa hơn ma thằng Sẩm. Bụp. Chị Oanh mầy yêu Toác Điện Biên. Bụp. Liên Sô nghèo Tiệp Khắc nghèo. Bụp. Giời nóng quạt hỏng. Bụp. Hôm qua chưa bụp buồn tay quá. Bụp. Bụp. Bụp.

Tụi Gia Binh lắm bận nhịn phết, dưng tụi Công Nông chả nhường. Hai khu, cứ thế, căng nhau như sói.

Bất ngờ, Quai Guốc yêu Lùng Boóng. Thẳng 12 tuổi. Cỏn 13.

Trung Tướng bẩu, địt mẹ Quai Guốc mầy yêu nó cả Gia Binh cả Công Nông coi mầy bằng chó.

Quai Guốc bẩu, nó có lông bướm đấy.

Ơ thằng bựa. Lông bướm là tiêu chí yêu há há. Mẹ thằng bựa.

Trung Tướng đoán đúng, trẻ Gia Binh Công Nông đồng tẩy chay Quai Guốc.

Quai Guốc bất cần. Tối tối nó dẫn Lùng Boóng ra hồ Quằn Quèo tơ nhau.

Trưa nọ, Quai Guốc xộc nhà Trung Tướng, mặt mày nghiêm trọng.

(Đi ỉa phát rùi bú bia, mốt bốt nốt)

(@2010)

(****) Bất Kỳ Đâu: Tên gọi chung các cửa hàng thực phẩm Thiên Đàng dành riêng cho đối tượng cán bộ cấp thấp, ăn phiếu D giở xuống.
Bê Sô Ga Tô: Tên một cửa hàng thực phẩm Thiên Đàng dành riêng cho đối tượng cán bộ cấp trung, ăn phiếu C giở lên.
Chợ Giời: Nơi bán hàng cho bọn đéo phải cán bộ, đéo có phiếu gì kể cả F-G-H.
Lưu ý tên riêng trong Văn Bựa chỉ nhằm minh họa và không nhất thiết khác tên thật.

78 Comments: Page 1Page: