Latest Comments
Monday, March 8, 2010


Thơ bựa 8/3

Thơ bựa 8/3

An Hoang Trung Tuong
Bựa-thơ 2010-03-08 05:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Thương yêu tặng các Vàng Son nhân Tám Tháng Ba

Ngày Của Gái 2

Hôm nay Ngày Của Gái
Chúc Tinh Hoa chúng mình
Xiền đông như cứt chó
Dẫn vện đi sốp-binh

Vện sắm quả giường gụ
Bốn chân bự bắp cày
Về đặt giữa buồng ngủ
Mình ôm vện thật say

Lại sắm quả tủ lạnh
Ba ngăn đá to đoàng
Về đặt bên giường mới
Trong đút tuyền diệu vang

Mình rút diệu bú vã
Phê bét nhè bét nhè
Phê wá mình tỉn vện
Vện sướng gào như ve

Hôm nay Ngày Của Gái
Chúc liền ông chúng mình
Đong xiền như rửa đít
Sắm vện cực là xinh

(@2010, Mar 8th)

13 Comments: Page 1Page: