Latest Comments
Monday, March 1, 2010


Trấng vịt lộn (#1)

Trấng vịt lộn (#1)

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2010-03-01 01:43:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

Hè 19 Điếu Nhớ, Trung Tướng theo Đại Ca vầu Trung Lừa uýnh quả.

Xe qua Kỳ Anh, quận nghèo nhất Quả Đất, Đại Ca bẩu, Trung Tướng mầy xuống giải khuây tí không? Gái đây rẻ nhất Quả Đất, năm ngàn một choác.

Trung Tướng háo hức thế á thế á? Phò Hà Nội bèo nhất hai chục ngàn.

Đại Ca bẩu, gái. Đéo phải phò. Sáng làm duộng. Trưa làm phò. Chiều làm mẹ. Tối làm vợ.

Trung Tướng bẩu, tức là phò nghiệp dư phỏng em lạ đéo.

Đại Ca bẩu, mầy gọi thế mất mẹ chất nhân văn thằng cùi mầy.

Rẽ một quán lá ven lộ, Đại Ca mò đái ỉa, Tài Xế dọn xe, Trung Tướng nằm thưỡn mẹ ghế quán gãi bẹn te tái te tái. Ngồi Uaz cả ngày ngứa dái đéo chịu (*).

Thằng chủ quán tầm hăm nhăm hăm bẩy mặt dài thoòng bật quạt cóc chĩa Trung Tướng bẩu, ba bạc nghị chụt ăn khuây (**). Gì chú cũng sẵn.

Trung Tướng bẩu mầy có gì ngon khoe anh coi nầu.

Mặt Dài Thoòng bẩu bác kêu gì chú cũng có.

Trung Tướng cười hờ hờ mầy tự tin ghê. Anh phát trấng vịt lộn. Nhanh.

Mặt Dài Thoòng quát Ve Ve Ve Ve.

Ve Ve ra, lí nhí chầu Trung Tướng. Con cỏn tầm băm ba băm tư, bận đồ ngủ, bụng chửa kềnh càng rốn lòi khỏi áo cẳng bé như dóng mía.

Mặt Dài Thoòng bẩu bác ngó được không?

Trung Tướng choáng, dưng hiểu ngay, bọn vùng nầy kêu gái chửa là trấng vịt lộn. Đại Ca chẳng kể sư bố Đại Ca.

Trung Tướng bẩu chửa to thế mấy tháng rùi chơi phòi mẹ cu tí.

Mặt Dài Thoòng bẩu tám tháng bác yên tâm nó đẻ ba lứa rùi bác.

Trung Tướng bẩu chị mầy à?

Mặt Dài Thoòng bẩu vợ chú đấy.

Trung Tướng reo, ơ. Mầy khá mầy khá. Bâu nhiêu?

Mặt Dài Thoòng bẩu mười hai đồng.

Thằng thẳng bán vợ giá mười hai ngàn Ông Cụ, gấp 2.5 lần giá bình dân. Khá.

Trung Tướng bẩu đâu mầy?

Mặt Dài Thoòng bẩu bác vầu buồng. Ve Ve đưa bác vầu buồng. Vu Vu bưng nước bác mầy. Vi Vi quét giường bác mầy.

Vu Vu là một nhỏ gái tầm mười hai mười ba, bưng Trung Tướng một chậu nhuôm chắc nước giếng. Để rửa kèn?

Vi Vi là một nhỏ gái tầm chín mười, vác chủi đót chạy xăng xái xăng xái.

Đại Ca đái ỉa xong, vửa đi vửa lau nách vửa chưởi, địt bà thằng Trung Tướng anh thua mầy anh thua mầy.

(Dừng câu vìu là chiện đương nhiên)

(@2008)

(*) UAZ: Xe con quân sự Sô Liên, phương tiện vận tải cao cấp ở Lừa thời 19 Điếu Nhớ.

(**) Ba Bạc Nghị Chụt Ăn Khuây: Tức là Các Bác Nghỉ Chút Ăn Trưa. Tiếng Bọ đấy. Các câu nói sau của bọn bỏn Trung Tướng dịch luôn thành tiếng Lừa chứ chi bộ nghe hiểu được cục cứt ý.

(Phần 2 xem ở đây)

137 Comments: Page 1Page: