Latest Comments
Saturday, March 6, 2010


Trấng vịt lộn (#2)

Trấng vịt lộn (#2)

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2010-03-06 02:00:00

LƯU Ý: MỌI SAO CHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁC GIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

Trấng vịt lộn (Tiếp & Hết)

Trung Tướng cãi, bố tưởng mỗi bố biết múc phò hử.

Đại Ca bẩu Mặt Dài Thoòng, anh phát ngóe tươi. Nhanh.

Mặt Dài Thoòng quát, Vu Vu sang bá Thoong dẫn con Coong bác mầy.

Trung Tướng bám mông Ve Ve vầu buồng cỏn. Bửn khiếp. Áo quần khăn khố treo búa xua. Giường gỗ gì mọt lỗ chỗ gẫy sạch chân kê tuyền gạch tạp. Góc giường thằng oắt ba bốn tuổi dạng chim ngủ miệt mài.

Trung Tướng bẩu, lắm con nhể.

Ve Ve bẩu con chồng cô đấy.

Trung Tướng cười, con chồng em chả phải con em hử?

Ve Ve bẩu khồng, con chồng cô mới vợ trước ý.

Trung Tướng cười, ối địt mẹ nhân văn nhể. Vi Vi Vu Vu con em hử?

Ve Ve bẩu vầng, con cô mới chồng trước ý.

Cỏn tụt đồ. Trấng vịt lộn công nhận hấp dẫn.

Trung Tướng bẩu, em xài bâu gì?

Ve Ve trố nhìn. Cỏn chưa từng nghe bâu câu su.

Trung Tướng bữa bửa hăm mấy, coi giời như kim, nổ nổ sợ đéo. Nhẩy trần luôn.

Trấng vịt lộn công nhận hấp dẫn. Trung Tướng nhẩy xổm như ễnh ương. Bụng Ve Ve đu đưa đu đưa. Thớt Ve Ve dập dềnh dập dềnh. Cẩn thận thủng mẹ thóp cu tí.

Trấng vịt lộn công nhận hấp dẫn.

Trung Tướng bo Ve Ve tám ngàn Ông Cụ, bẩu em giấu tiêu nhế. Cỏn ngước Trung Tướng đắm đuối ngưỡng mộ, bẩu bác thương cô hơn chồng cô đấy. Trung Tướng bẩu biết rùi biết rùi Mặt Dài kẹt lõ đít.

Trung Tướng xong Đại Ca cũng xong. Trung Tướng nhòm Coong Ngóe Tươi. Ối địt mẹ nó chỉ mười bốn mười lăm, vú đếch bằng hột nhãn. Bọn vùng nầy kêu gái non là ngóe. Đại Ca chẳng kể sư bố Đại Ca.

Cuối năm.

Trung Tướng một mình vầu Trung Lừa uýnh quả. Lại ghé quán Mặt Dài Thoòng.

Mặt Dài Thoòng chả nhớ Trung Tướng, dưng vưỡn tíu tít mời, bạc nghị chụt ăn khuây, gì chú cũng sẵn.

Trung Tướng bẩu, anh phát ngóe rang trấng lộn. Nhanh.

Mặt Dài Thoòng quát vống, Vu Vu. Vu Vu đâu. Vu Vu.

(@2008)

34 Comments: Page 1Page: