Latest Comments
Monday, June 7, 2010


Chiêngia tưvấn

Chiêngia tưvấn

An Hoang Trung Tuong
Tùy-bút 2010-06-07 14:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(1)

- Àlố. Trung Tướng?

- Trung Tướng đây.

- Anh đau wá Trung Tướng.

- Gì?

- Vện anh bị tỉn.

- Bị tỉn hay được tỉn?

- Mẹ mầy phatrò như koặc.

- Ừa. Bị tỉn. Ai tỉn?

- Nó đéo nói.

- Tỉn nhưnầu?

- Thằng ý đến côngty Nó. Buổitrưa. Trên bàn. Nó đéo chống nủi.

- Mầy thấy?

- Là Nó kể.

- Sâu nữa?

- Nó dính rùi.

- Bầu? Siđa?

- Mẹ mầy phatrò như koặc.

- Vác qua Lâm Sản nạo mẹ đi.

- [...]

- Ý mầy sâu?

- Anh giết nó.

- Ai? Vện mầy? Thằng kia?

- Mẹ mầy phatrò như koặc.

- Giảthù tìnhđịch? Không hay đâu.

- Mầy coi Nó nhịn ăn cả tuần. Khóc rạc người. Đòi nghỉ việc. Đòi tựtử. Anh đau wá Trung Tướng.

- Ai? Vện mầy? Thằng kia?

- Vện anh. Mẹ mầy.

- Nó còn trinh?

- Ai?

- Vện mầy. Mẹ mầy.

- Khồng. Mất lâu rùi.

- Mầy phá?

- Khồng.

- Anh lạ.

- Lạ sâu?

- Đéo dính Siđa. Đéo mất trinh. Lý đéo gì Nó khai Nó bị tỉn?

- Nó nhà giagiáo.

- Vện anh cũng giagiáo. Cắm sừng anh như hiêu Bắc Cực hehe. Cắm anh đéo biết thì thôi. Cắm anh biết thì hehe nứcnở em thiếu kìmchế em xinlỗi em yêu mỗi anh. Đéo bâugiờ nhịn ăn, khóc rạc người, đòi nghỉ việc, đừng nói tựtử hehe.

- Mầy phatrò như koặc. Nó ngoanhiền như nai.

- Tức mầy quyết giảthù?

- Nhấtquyết.

- Tức mầy định nhờ anh?

- Ừa. Anh xin mầy Trung Tướng.

- Mầy mượn kiếm Nhật hay côn Tầu?

- Anh mượn đệ mầy.

- [...]

- Nhế Trung Tướng?

- [...]

- Nhế Trung Tướng?

- Để anh bẩu thằng Búa Tạ phôn mầy. Tự tụimầy đàmphán.

(2)

- Àlố. Trung Tướng?

- Trung Tướng đây.

- Nhậu mới anh đi.

- Gì?

- Hehe anh vửa tỉn một giainhân. Hehe một-giai-nhân.

- Tuần nầu anh chả tỉn giainhân. Vài giainhân.

- Nó đặcbiệt.

- Đặcbiệt sâu?

- Vện một thằng bạn mình hehe.

- Thằng nầu?

- Nhậu mới anh khắc biết.

- Mầy mần anh tòmò. Thằng chó. Qua côngty đón anh.

(3)

Trung Tướng thằng Bu Mi Boong nhậu nhòe, dưng nó không chịu khoe tên thằng bạn Trung Tướng bị nó cắm sừng như hứa. Mẹ thằng chó.

(4)

- Àlố. Trung Tướng?

- Trung Tướng đây.

- Vện anh Nó đéo khai.

- Khai gì?

- Khai thằng tỉn Nó.

- Ơ anh tưởng Nó khai rùi?

- Nâu.

- Thế mầy giảthù cục cứt.

- Anh bếtắc mẹ.

- Thôi mầy mần lành Nó đi.

- Đéo.

- Thế bỏ Nó đi.

- Đéo.

- Mầy khóhưởi hơn bôlão anh mẹ.

- Giúp anh nhế Trung Tướng?

- Giúp đéo?

- Mầy tìm nó giúp anh.

- Thằng tỉn vện mầy?

- Ừa.

- Mầy có súng hông?

- Là sâu?

- Mầy đòm mẹ anh phát cho nhanh.

- Anh xin mầy Trung Tướng.

- Xin xin cục cứt.

- Trung Tướng.

- Cục cứt.

(5)

Thằng Bu Mi Boong bị xeôm đâm gẫy mẹ hai cẳng. Nằm viện nửa năm. Sátthủ unknown.

Thằng Ki La Coong bỏ vện. Quằnquại nửa năm. Vện nó đã kết thằng Mê Tô Xoong, cũng bạn Trung Tướng.

Bốn đứa Trung Tướng vưỡn sống tươimềm. Ở đời nhất quý là Xiền, nhất vui là Gái, nhất điên là Tình.

(@2009)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Chiêngia: Specialist (Chiên gia).
- Tưvấn: Consulting (Tư vấn).
- Àlố: Hallo (À-lố).
- Phatrò: Buffoon (Pha trò).
- Nhưnầu: How (Như nầu).
- Côngty: Company (Công ty).
- Buổitrưa: At noon (Buổi trưa).
- Siđa: AIDS (Si-đa).
- Giảthù: Revenge (Giả thù).
- Tìnhđịch: Love rival (Tình địch).
- Tựtử: Suicide (Tự tử).
- Giagiáo: Educated (Gia giáo).
- Hehe: Hey hey (Hehe).
- Nứcnở: Sob (Nức nở).
- Kìmchế: Restraint (Kìm chế).
- Xinlỗi: Sorry (Xin lỗi).
- Bâugiờ: Ever (Bâu giờ).
- Ngoanhiền: Docile (Ngoan hiền).
- Nhấtquyết: Sure (Nhất quyết).
- Tụimầy: You (Tụi mầy).
- Đàmphán: Negotiate (Đàm phán).
- Giainhân: Beauty (Giai nhân).
- Đặcbiệt: Unusual (Đặc biệt).
- Tòmò: Curious (Tò mò).
- Bếtắc: Deadlock (Bế tắc).
- Khóhưởi: Unpleasant (Khó hưởi).
- Bôlão: Old cousin (Bô lão).
- Xeôm: Public bike (Xe ôm).
- Sátthủ: Assassin (Sát thủ).
- Quằnquại: Writhing (Quằn quại).
- Tươimềm: Joyfully & softly (Tươi mềm).

Danhsách Từ Ghép trong bài:

- Một-giai-nhân: A very beauty (Một giai nhân).

***

78 Comments: Page 1Page:


1 comment:Blogger said...

Did you know that you can make money by locking special pages of your blog or website?
All you need to do is to join Mgcash and run their content locking plugin.
Share this post please batoong


Post a Comment