Latest Comments
Tuesday, June 29, 2010


Đếvương Dâmdục (#4)

Đếvương Dâmdục (#4)

An Hoang Trung Tuong
*Sức-khỏe 2010-06-29 04:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 3 xem ở đây)

***

Thập Dâm Công Bấthủ (Tiếp & Hết)

(7) Thập Tam Vị Công

Như đã hứa, Thập Tam Vị Công tạmthời là Bí Dâm Công, chỉ côngbố sau either:

)i( Năm mươi niên, hoặc.

)ii( Trung Tướng sắm tầubay riêng, hoặc.

)iii( Trung Tướng lần đầu cỡi Caotốc Hà Nội Somewhere, hoặc.

)iv( Lừa dứt thói Cốpbết Hồnnhiên, ăncắp cười khìkhì, thảnnhiên nhận trítuệ người khác là của mình, không một tíchtắc áynáy.

(8) Thập Lục Dương Công

Đây hẳn là bài Công được mong nhất. Dưng hehe, nó giảnđơn như Ông Tơn, xứng đạidiện Dâm Công.

::Triếtlý::

Coi Thập Tỹ Công.

::Công::

(i) Mắt mở. Thở bìnhthường. Thưthái tuyền thân.

(ii) Chụm hai bàntay áp Sống Mũi, giữa hai mắt, như kiểu Cúng Cụ.

(iii) Mắt trái nhìn kịch tầm trái, mắt phải nhìn kịch tầm phải.

(iv) Vuốt mạnh/nhanh hai bàntay dọc Mũi, trên xuống dưới.

(v) Lặp (ii) đến (iv) 16 lượt.

(vi) Lặp (v) 3 lần. Tổngcộng 3x16 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Chột hay mù, Dương Công không đủi.

(ii) Cốgắng giữ hai mắt nhìn hai phía suốt Bài.

(9) Thập Cửu Tràng Công

Như đã hứa, Thập Cửu Tràng Công tạmthời là Bí Dâm Công, như Thập Tam Vị Công, chưa côngbố.

(10) Nhị Thập Thất Tì Công

Tì Công vôcùng đắcdụng cho Lừa hiệnđại. Nó trị Tiểu Đường bốc hơn Insulin. Sure.

::Triếtlý::

Tì Công không là tập Lách, mà tổnghợp Lách, Mật, Tụy, vươnvươn.

Lách Mật Tụy khai khiếu ra Mặt. Đừng hỏi tạisâu Trung Tướng chưởi chếtcụ giờ. Hỏi Thằng Gúc ý.

::Công::

(i) Mắt rắm. Thở đều.

(ii) Đặt hai cườm bàntay vầu hai hốc Mắt, làm như sắp bưng thủ lên.

(iii) Di mạnh/chậm hai cườm tay miết Mắt, tay trái sang trái, tay phải sang phải, đồngthời.

(iv) Lặp (ii) và (iii), dưng ở Mép thayvì Mắt.

(v) Lặp (ii) và (iii) ở Mắt, again.

(vi) Lặp (ii) và (iii) ở Trán.

(vii) Lặp (ii) và (iii) ở Mắt, again.

(viii) Lặp (ii) và (iii) ở Mép, again.

(ix) Tuầntự Mắt-Mép-Mắt-Trán-Mắt.., 27 Công, xong Bài.

::Note::

(i) Công khởi từ mắt, và kết tại mắt.

(ii) Tổngcộng mắt hưởng 14 công, mép 7 công, trán 6 công.

Kết

Trung Tướng chúc chibộ các cô Công vuivẻ, khỏe để yêu chồng yêu con, yêu chó yêu vện, yêu xiền Ông Tơn Ông Mao Ông Cụ, đéo cần tạ Trung Tướng nhế sến lắm.

(@2006)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
- Tạmthời: Temporarily (Tạm thời).
- Côngbố: Publish (Công bố).
- Tầubay: Airplane (Tầu bay).
- Caotốc: High-speed trains (Cao tốc).
- Cốpbết: Copy and paste (Cốp-bết).
- Hồnnhiên: Spontaneously (Hồn nhiên).
- Ăncắp: Steal (Ăn cắp).
- Khìkhì: Kijkij (Khì khì).
- Thảnnhiên: Impassibly (Thản nhiên).
- Trítuệ: Intellect (Trí tuệ).
- Tíchtắc: Moment (Tích tắc).
- Áynáy: Disquiet (Áy náy).
- Giảnđơn: Simple (Giản đơn).
- Đạidiện: Represent (Đại diện).
- Triếtlý: Philosophy (Triết lý).
- Bìnhthường: Normally (Bình thường).
- Thưthái: Relax (Thư thái).
- Bàntay: Hand (Bàn tay).
- Tổngcộng: Total (Tổng cộng).
- Cốgắng: Try (Cố gắng).
- Vôcùng: Extremely (Vô cùng).
- Đắcdụng: Useful (Đắc dụng).
- Hiệnđại: Modern (Hiện đại).
- Tổnghợp: Gather (Tổng hợp).
- Vươnvươn: Etc. (Vươn vươn).
- Tạisâu: Why (Tại sâu).
- Chếtcụ: Mother fucking (Chết cụ).
- Đồngthời: Simultaneously (Đồng thời).
- Chibộ: You comrades (Chi bộ).
- Vuivẻ: Merrily (Vui vẻ).

***

213 Comments: Page 1 2Page: