Latest Comments
Thursday, July 22, 2010


Hà Nội Ngập (#1)

Hà Nội Ngập (#1)

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2010-07-22 08:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Hà Nội Ngập Nay

Hà Nội niên nầy hay ngập quá đi hay ngập quá đi.

Hà Nội Ngập Xưa

Dưng nhândân các cô đừng nghĩ Hà Nội niên xưa hông ngập.

Hà Nội xưa cũng ngập bỏmẹ.

Thời 197x, mỗi đận mưa nhớn tầm 1-2 giờ liền, bọn Trung Tướng mớicả thằng Hắc Lào mớicả thằng vươnvươn vưỡn cửitruồng luyện bơi dọc con Hàng Bột (nay Tôn Đức Thắng Str), hoặc con Nam Bộ (nay Lê Duẩn Str), hoặc con Sinh Từ (nay Nguyễn Khuyến Str), tuyền phố thuần Hà Nội.

Sinh Từ ngập nặng nhất. Nước đéo đâu đùn sôisục sôisục như cáchmạng October. Nhoằng phát sâu tới gối. Nhoáng phát sâu tới buồi. Chỗ cổng trường Lý Kiệt sâu lút mẹ Ông Người. Trung Tướng bơi thìthụp thìthụp, không chết đuối chắc tại tướngsố tửvi thôi. Chớ độsâu ý thả Ông Ngựa xuống hysanh há mồm luôn đéo nói phét.

Thời Thuộcđịa Hà Nội too ngập. Hồ Gươm thithoảng tràn tóelóe, các Ông Rùa Trăm Tuổi mò cả lên thềm Tòa Bưutá đẻ mêman, phúlít phải dăng hàng đủn các Ông ngược về hồ hổ.

Vậy cớsâu lũ Tiếnsĩ LỗĐít bẩu Hà Nội xưa không ngập?

Cớbởi lũ lủ là Quân LỗĐít. Sure.

Hà Nội Xưa Ngập Thếnầu?

Hà Nội xưa ngập rất mau, vì downtown bé bằng tí mẩu. Sau mưa tầm 3 giờ, nước mạn Sinh Từ, mạn Nam Bộ, mạn Hàng Bột, mạn vươnvươn.. chẩy mẹ qua ngả Khâm Thiên, ngả Cát Linh, ngả Kim Mã, ngả vươnvươn.. sang miệt La Thành, miệt Hào Nam, miệt Láng Hạ, miệt vươnvươn.., vùng suburban bầnnông khốthủng.

Bầnnông vùng vủng xưa tuyền quầnchúng Lòirom Hạđẳng. Đói bò ra mâm còn đéo dám kêuvan nữalà ngập chút mưa rào.

Cousin Trung Tướng ngụ làng Hoàng Cầu, gặp ngập thường xốc giaquyến cắm lều ngay mặt Đê (nay Đường) Giảng Võ hoặc mặt Đê (nay Phố) La Thành. Đái ngủ đụ ỉa giữa Vằng Vặc Giời Xanh. Hết tuần, hết ngập, lại hồihương thùymị.

Chả lếuláo. Chả phànnàn. Rõ ngoan.

Cuộcsống đủithay đủithay đủithay. Suburban xưa nay đã nên Dững Đô Thị Mới. Bãi Hoàng Cầu một năm bốn tháng trắngbốp xưa nay đã hóa Đất Vàng. Mương Sinh Từ hóa Đất Kimcương. Côngdân ngoan thì đăngquang Thợ Chưởi.

Hà Nội Nay Ngập Tạisâu Tạisâu?

(Dừng đi ỉa, rửa đít, rửa tay)

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

***

75 Comments: Page 1Page: