Latest Comments
Wednesday, July 28, 2010


Hà Nội Ngập (#2)

Hà Nội Ngập (#2)

An Hoang Trung Tuong
Chém-gió 2010-07-28 02:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

(Phần 1 xem ở đây)

***

Hà Nội Nay Ngập Tạisâu Tạisâu? (Tiếp)

Nhândân các cô thấy:

(1) Hà Nội ngàynay ngập chả tạibởi nó trũng, vì ngàyxưa nó vưỡn trũng, muônnăm trũng, mãimãi trũng.

Bữa Uẩn Lý Dở Hơi pháthiện Ông Rồng Lộn trên vạt dâu Sông Cái, rùi di đô khỏi Hoa Lư như khởiđầu nghiệpchướng Lừa vạnđại, Hà Nội đã là cõi kinhkỳ bấttiện tuyệtđối.

Bắt một xóm chài nên một thủphủ, quả không hàihước nầu thúvị hơn. Bikịch.

(2) Hà Nội ngàynay ngập cũng chả tạibởi nó thưa cống thưa rãnh, vì dù cống rãnh nó thưa thật, vưỡn đông hơn thời Thuộcđịa, càng đông hơn thời Quânchủ.

Nhândân các cô chúý, cống rãnh chỉ dốc nước từ Phố xuống Hồ, chứ dốc thếđéonầu xuống Âmphủ?

Hồ/Phố Hà Nội cao (thấp) ngang nhau, thì cống rãnh mần mẹgì cho đời?

Nhớ Sinh Từ hoặc Nguyễn Du xưa.. Trung Tướng lật nắp cống hehe, nước âmty phọt ồồ như thác ngược. Cống rãnh mần mẹgì cho đời.

(3) Hà Nội ngàynay ngập cũng chả tạibởi nó bị bêtônghóa như Quân Lỗđít rêurao.

Bêtônghóa là sựnghiệp toàncầu. Chưởi bêtônghóa chắc muốn phốxá Hà Nội giởvề tiềnsử? Bóc mẹ vỉahè đá gốm giồng cỏ Nhật? Hay lóc mẹ đường nhựa átphan lát sứ Bát Tràng?

Thếgiới tuyền bêtông, ngập hông? Ngập ngập cái dắm.

Vậy Hà Nội ngàynay ngập tạisâu tạisâu?

(1) Tạibởi Hà Nội lắm Thợ Chưởi. Chưởi văngmạng. Đây một thằng: http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/Xa-hoi/2010/07/3BA1E2E2/.

Kiếntrúcsư baxuteng ngu hơn Ông Lợn.

(2) Tạibởi Hà Nội Lừa trú đầy vầu cả dững chốn xưa là bể thoát nước. Tỉnhư làng Hoàng Cầu, làng Hào Nam, làng Láng Hạ..

Chui mẹ hốxí, xong hét giời ơi thúi quá thúi quá. Mẹ sâu hông mua nhà Ba Vì Sóc Sơn?

(3) Tạibởi Bê Xê Tê xây dâncư dưng đếch đào ao/kênh chứa nước tiệnthể lấy đất tôn nền. Quả nầy Bê Xê Tê khắm đéo can nủi hehe.

- Hà Nội Quânchủ xưa múc đất Trúc Bạch tôn nền.

- Hà Nội Thuộcđịa ngự trên nền Hà Nội Quânchủ.

- Hải Phòng phải moi Sông Lấp mới đủ đất Phố.

Bê Xê Tê Hà Nội mần nothing.

Làm Sâu Hà Nội Dừng Ngập?

Giảipháp vĩnhcửu: phá xây lại.

Giảipháp tạmthời?

Mời các cô thựchành Sáng Tạo Học.

Problem A: Làm Sâu Hà Nội Không Ngập Mưa?

Approach: Phươngpháp Bóc Tách.

Để Hà Nội không ngập mưa, thì:

(A.1) Hà Nội là Paris, hoặc.

(A.2) Hà Nội không có mưa, hoặc.

(A.3) Phốphường Hà Nội bốc lên cao.

Các Problems (A.1) và (A.2) khôngthể giải trong vài ngàn năm.

Và Problem A thành:

Problem B: Làm Sâu Phốphường Hà Nội Bốc Cao?

Approach: Phươngpháp Đổi Chỗ.

Để phốphường Hà Nội bốc cao, thì:

(B.1) Bốc phố Hà Nội lên, hoặc.

(B.2) Hạ nền Hà Nội xuống.

Problem (B.1) khôngthể giải trong vài ngàn năm.

Problem A giờ thành:

Problem C: Làm Sâu Hạ Nền Hà Nội?

Quân Lỗđít thamquan Malaysia bẩu, đào Hầm Ngầm.

Ngầm ngầm cái dắm. Đại Vũ Hà Nội 2008 thủylượng 200mm. Tổng cơn 6,000,000m3. Sáu trẹo khối hầm ngầm sẽ dài 60Km, giá sơsơ 4 tỷ Ông Tơn.

Chỉđạo của Trung Tướng

Vũng nầu trũng (ngãtư Láng Hạ Thái Hà, ga Giáp Bát, vươnvươn) các cô xây mẹ Hầm Vượt, như hầm Kim Liên ý.

Dưng Hầm Vượt nầy có 2 Làn cáchbiệt.

Làn #1 bìnhthường, sâu 4m rộng 12m dài 300m.

Làn #2 kiêm bể chứa, sâu 15m rộng 20m dài 700m.

Bìnhthường, giaothông 2 Làn cứ bìnhthường bìnhthường.

Mưa nhớn, các cô đóng mẹ Làn #2, giaothông chiển chung Làn #1. Đèomẹ mưagió xe chạy phiênphiến thế thôi.

Làn #2 chiển thành bể nước giời.

Nước vầu Làn #1? Các cô hút mẹ sang Làn #2.

Nước Làn #2 đi đâu đi đâu? Trung Tướng mặc cụ các cô.

Tínhtoán Như Thần?

Làn #2 dungtích 200,000m3 giá 15 trẹo Ông Tơn. Hà Nội cần 30 Làn tươngtự cho 6,000,000m3 mưa. Tổng xiền 450 trẹo.

Côngnăng giảm Kẹt Xe chúng Trung Tướng đéo thèm tính.

Dưng Hà Nội chơi 30 Hầm Vượt thì thành mẹ Paris?

Hehe tínhtoán như Đít.

(@2010)

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

***

11 Comments: Page 1Page:


1 comment:Jessy Tik said...
Share this post please batoong


Post a Comment