Latest Comments
Saturday, July 10, 2010


Sếch Tinh Hoa

Sếch Tinh Hoa

An Hoang Trung Tuong
*Giáo-dục 2010-07-10 10:00:00

LƯU Ý: MỌI SAOCHÉP PHẢI GHI RÕ NGUỒN VÀ TÁCGIẢ

Mào

Thuở mini sáu bẩy tuổi, Trung Tướng hay trốn pama theo thằng Tép Mốc rình phò.

Phò năm nẳm hiếm phết, dưng Tép Mốc pháthiện các cỏn rất nhậy.

Hai đứa mò Bãi Gỗ tối hút, Tép Mốc cấu Trung Tướng, phò kìa mầy.

Trung Tướng hỏi đâu đâu đâu.

Đó là một thiếuphụ mồm dài tóc búi, quần phăng áo hoa, chân lê dép rựa, tay vẩy quạt nan, trông hoàntoàn nhândân (*). Cỏn bước qua bước lại, bồnchồn bồnchồn.

Rùi một nhândân tới. Tển quãng hăm chín ba mươi, mồm vẩu tóc cua, quần li áo dõng, nón cối đội đầu, cỡi con Thống Nhất (**). Tển đạp xe thongdong thongdong, xích xe kêu xoẹtxoẹt, xoẹtxoẹt, xoẹtxoẹt.

Hai nhândân ngãgiá chóngvánh. Nhândân phò dẫn nhândân đực sâu vầu Bãi khaimạc cuộc oanhtạc. Con phò biết Trung Tướng rình, dưng cỏn thâykệ. Cũng là cách kinhdoanh truyềnthống phò.

Trận mua dâm tơibời bãotố. Nhândân đực rú hét như xuấtthần. Thằng Tép Mốc hàohển sóclọ khan. Trung Tướng bóp kèn, eoôi nóng nhẫy.

Các cô thấy, sếch chânchính thực nguynga kỳvĩ. Sếch mấtxiền hay sếch miễnphí, sếch xôithịt hay sếch tìnhyêu, sếch lưỡngthể hay sếch đơnthân, sếch khô hay sếch ướt, thẩy đều tươitốt ngọtngào, nếu ta thànhtâm chămsóc, trurèn, hiếndâng nó.

Trung Tướng buồn vì Ông Người ngàynay mê xiền hơn sếch, bầy đòn trốn sếch, hoặc rẻrúng sếch, hạnhục sếch.

Có dững tên chồng bốn tháng không rờ bướm vợ. Có dững con vợ suốt đời không mút chim chồng. Có dững thằng giai vửa mần tình vửa buôn chứng. Có dững đứa gái đang tỉn bỗng hắtxìhơi hắtxìhơi hắtxìhơi. Mẹ bọn giacầm giasúc.

Đám tintin thì nghĩ sếch đơngiản là phóng tinh. Tinh xong bật laptop hỉhả uýnh game, mặc bạn tình nằm trơ chờ nứng. Mẹ bọn lợn ngan khắmkhú đúđởn.

Trung Tướng bốt loạt Sếch Tinh Hoa nầy, đặng các cô trânquý sếch, coi sếch đệnhất lạcthú trầngian, đặng gìngiữ tìnhngãi lứađôi tràntrề thihứng, viênmãn trăm năm.

Học Sếch Tinh Hoa, các cô sẽ cuối chiều ôm Ms Vợ ngỡ ôm Em Môi Mọng Smith Jolie, ngắm Mr Chồng tưởng ngắm Anh Râu Sồm Smith Pitt, và trận dâmdê sau đấy sẽ tanhbành chăngối, như ông Nhândân Phò bưởng ông Nhândân Đực thuở Thiênđàng Trung Tướng Mini.

***

(Dừng phát đi dâm phò)

(@2008)

(*) Quần Phăng: Quần Âu nữgiới có moi và khuy cài ở sườn. Gái Thiênđàng bận Quần Phăng thường bị hàngxóm kháy là Con Phò.

Quạt Nan: Quạt đan bằng tre. Côngcụ must-have của phò Thiênđàng, như bâucâusu bigiờ. Khi dâm, phò phephẩy Quạt Nan để giảinhiệt cho khách và mình thay Air-conditioner. Coi thêm Phò Gạo nơi Trung Tướng kể trảinghiệm được phò quạt mát và phá tân với vỏnvẹn 5 Ông Cụ.

(**) Quần Li: Quần Âu namgiới may bằng vải Simili, một tàisản giabảo của quầnchúng Thiênđàng. Thanhniên Thiênđàng bận Quần Li oách như đạigia 200x cỡi Lexus.

Áo Dõng: Đồngphục của quầnchúng Thiênđàng. Là cái áo lính thôi, dưng thời Thiênđàng không cửi trần là mượt rùi.

Nón Cối: Trangsức của quầnchúng Thiênđàng. Là cái nón lính thôi, dưng đắt ngang con SH 200x. Gọi Nón Cối vì nó cóthể dùng giã cua. Đặctrưng Nón Cối Thiênđàng là đội cả banđêm, thậmchí cả lúc ngủ.

Thống Nhất: Xeđạp Thiênđàng bấthủ, thànhtựu vĩđại nhất của Ông Cụ ever.

Phụlục

Danhsách Từ Dính trong bài:

- Mini: Mini (Mi-ni).
- Pama: Parents (Pa ma).
- Pháthiện: Find out (Phát hiện).
- Thiếuphụ: Woman (Thiếu phụ).
- Hoàntoàn: Full (Hoàn toàn).
- Nhândân: People (Nhân dân).
- Bồnchồn: Nervously (Bồn chồn).
- Thongdong: Deliberately (Thong dong).
- Xoẹtxoẹt: Syeh syeh (Xoẹt xoẹt).
- Ngãgiá: Bargain (Ngã giá).
- Chóngvánh: Quickly (Chóng vánh).
- Khaimạc: Start (Khai mạc).
- Oanhtạc: Beat love (Oanh tạc).
- Thâykệ: Neglect (Thây kệ).
- Kinhdoanh: Trading (Kinh doanh).
- Truyềnthống: Traditional (Truyền thống).
- Tơibời: Volcanic (Tơi bời).
- Bãotố: Storming (Bão tố).
- Xuấtthần: Ecstasy (Xuất thần).
- Hàohển: Gasp (Hào hển).
- Sóclọ: Masturbate (Sóc lọ).
- Eoôi: Oh oh (Eo ôi).
- Chânchính: Real (Chân chính).
- Nguynga: Palatial (Nguy nga).
- Kỳvĩ: Majestic (Kỳ vĩ).
- Mấtxiền: Paid (Mất xiền).
- Miễnphí: Free (Miễn phí).
- Xôithịt: Material (Xôi thịt).
- Tìnhyêu: Love (Tình yêu).
- Lưỡngthể: Couple (Lưỡng thể).
- Đơnthân: Single (Đơn thân).
- Tươitốt: Fresh (Tươi tốt).
- Ngọtngào: Sweet (Ngọt ngào).
- Thànhtâm: Sincerely (Thành tâm).
- Chămsóc: Care (Chăm sóc).
- Trurèn: Train (Tru rèn).
- Hiếndâng: Dedicate (Hiến dâng).
- Ngàynay: Now (Ngày nay).
- Rẻrúng: Cheap (Rẻ rúng).
- Hạnhục: Down (Hạ nhục).
- Hắtxìhơi: Sneezing (Hắt xì hơi).
- Giacầm: Poultry (Gia cầm).
- Giasúc: Cattle (Gia súc).
- Tintin: Teen (Tin tin).
- Đơngiản: Simply (Đơn giản).
- Hỉhả: Ah ah (Hỉ hả).
- Khắmkhú: Rotten (Khắm khú).
- Đúđởn: Bitch (Đú đởn).
- Trânquý: Esteem (Trân quý).
- Đệnhất: Best (Đệ nhất).
- Lạcthú: Pleasure (Lạc thú).
- Trầngian: Life (Trần gian).
- Gìngiữ: Keep (Gìn giữ).
- Tìnhngãi: Love (Tình ngãi).
- Lứađôi: Couples (Lứa đôi).
- Tràntrề: Full of (Tràn trề).
- Thihứng: Poems (Thi hứng).
- Viênmãn: Satisfaction (Viên mãn).
- Dâmdê: Hard core love (Dâm dê).
- Tanhbành: Clutter (Tanh bành).
- Chăngối: Blankets and pillows (Chăn gối).
- Thiênđàng: Socialism heaven (Thiên đàng).
- Nữgiới: Female (Nữ giới).
- Hàngxóm: Neighbors (Hàng xóm).
- Côngcụ: Tool (Công cụ).
- Bâucâusu: Condom (Bâu câu-su).
- Bigiờ: Now (Bi giờ).
- Phephẩy: Wave (Phe phẩy).
- Giảinhiệt: Air conditioning (Giải nhiệt).
- Trảinghiệm: Experience (Trải nghiệm).
- Vỏnvẹn: As only (Vỏn vẹn).
- Namgiới: Male (Nam giới).
- Tàisản: Property (Tài sản).
- Giabảo: Heirloom (Gia bảo).
- Quầnchúng: Mass (Quần chúng).
- Thanhniên: Youth (Thanh niên).
- Đạigia: Billionaire (Đại gia).
- Đồngphục: Uniform (Đồng phục).
- Trangsức: Jewelery (Trang sức).
- Cóthể: Can (Có thể).
- Đặctrưng: Character (Đặc trưng).
- Banđêm: At night (Ban đêm).
- Thậmchí: Even (Thậm chí).
- Xeđạp: Bicycle (Xe đạp).
- Bấthủ: Immortal (Bất hủ).
- Thànhtựu: Achievements (Thành tựu).
- Vĩđại: Great (Vĩ đại).

***

74 Comments: Page 1Page:


1 comment:Blogger said...

If you need your ex-girlfriend or ex-boyfriend to come crawling back to you on their knees (no matter why you broke up) you gotta watch this video
right away...

(VIDEO) Have your ex CRAWLING back to you...?
Share this post please batoong


Post a Comment